Çocuklar, anne ve babalarına neden benzerler?


Çocuklar, anne ve babalarının genini alır. Ayrıca, anne ve babalarını sürekli olarak gördüklerinden dolayı, mimiklerini kopyalarlar. Çocuklar, aynı jest ve mimikleri kullanarak, anne ve babalarına daha çok benzerler.