Çocuklar için Eğlence

2008’in en iyi çocuk kitapları seçiliyor

Türk çocuk ve gençlik edebiyatını geliştirmeyi amaçlayan Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD), 2004 yılında başlattığı Yılın Çocuk Kitapları seçimini 2008 yılı için sürdürüyor.

Çocuk edebiyatımızın gerek yurtiçinde, gerekse uluslararası alanda en iyi biçimde temsil edilmesinin, ancak özendirici çalışmaların çoğalmasıyla mümkün olacağına inanan ÇGYD, Yılın Çocuk Kitapları seçiminin beşincisini gerçekleştiriyor. Gelenekselleşme yolunda önemli bir yol kateden seçimin, çocuk edebiyatımızın gelişmesi, nitelikli kitaplarla güçlenmesi, daha geniş kitlelere ulaşması, bu alanda ürün veren yayınevlerinin uzmanlaşması, genç sanatçı adaylarının dikkatini alanımıza çekmesi açısından her geçen yıl daha da etkili olması amaçlanıyor.

Çocuk kitapları alanında çalışan yazarları, illüstratörleri, editörleri, grafikerleri ve yayınevlerini “en iyi”ye ulaşmaya davet eden seçim, bir yarışmadan çok, onurlandırma olarak algılanmalıdır.

YILIN ÇOCUK KİTAPLARI 2008 DALLARI
Yılın En İyi Çocuk Öyküleri Kitabı
Yılın En İyi Resimli Öykü Kitabı
Yılın En İyi Çocuk Kitabı Tasarımı

Ayrıca, ÇGYD’nin 15. kuruluş yıldönümü nedeniyle bu yıla özel 15 Yılın En İyi Çocuk Şiirleri Kitabı Ödülü (1994-2008)

Yılın Çocuk Kitapları 2008 Seçici Kurulları, çalışmalara destek veren Danışmanlar ve Katılım Koşulları ise şöyle:

YILIN ÇOCUK KİTAPLARI 2008

SEÇİCİ KURULLAR

YILIN EN İYİ ÇOCUK ÖYKÜLERİ KİTABI 2008
Prof. Dr. Aysu Erden
Hüseyin Yurttaş
Yard. Doç. Dr. Necdet Neydim
Osman Şahin
Semih Gümüş

YILIN EN İYİ RESİMLİ ÖYKÜ KİTABI 2008
Ayla Çınaroğlu
Behiç Ak
Dr. Fatih Erdoğan
Prof. Dr. Gülçin Alpöge
Yard. Doç. Dr. Oya Abacı

YILIN EN İYİ ÇOCUK KİTABI TASARIMI 2008
Yard. Doç. Dr. Ender Dandul
Prof. Dr. İsmail Kaya
Nur İçözü
Saadet Ceylan
Yalvaç Ural

15 YILIN ÇOCUK ŞİİRLERİ KİTABI ÖDÜLÜ (1994-2008)
Cengiz Bektaş
Prof. Dr. Cevat Çapan
Enver Ercan
Eray Canberk
Gülsüm Cengiz

DANIŞMANLAR
Ayfer Gürdal Ünal
Aytül Akal
Dr. Müren Beykan
Serpil Ural
Seza Kutlar Aksoy

KATILIM KOŞULLARI

Genel
• Yılın Çocuk Kitapları seçimine yalnızca yayınevleri aday gösterebilir.
• Aday kitaplar, birer edebiyat yapıtı olmalı, doğrudan eğitim amaçlı ve içerikli olmamalıdır.
• Üç ana dalda seçime yalnızca birinci baskısı 2008 yılında yapılmış, daha önce başka bir yayınevinde yayımlanmamış kitaplar aday gösterilebilir.
• Yayınevleri her dal için en çok beş (5) kitap aday gösterebilecektir.
• Yapıtlar, çocuğun dilsel, düşsel, düşünsel, sanatsal yapısını gelişterecek nitelikte olmalıdır.
• Yayınevleri, aday gösterecekleri kitapların yazarlarını seçime katılımları konusunda bilgilendirmek ve izinlerini almakla yükümlüdür. Yayınevleri ayrıca, Yılın En İyi Resimli Öykü Kitabı dalında illüstratörleri ve Yılın En İyi Çocuk Kitabı Tasarımı dalında da grafik tasarımcıları seçime katılımları konusunda önceden bilgilendirecektir.
• Aday kitaplar, Seçici Kurullar tarafından, kapağı, genel tasarımı ve resimlenmesi gibi görsel özellikleriyle de değerlendirilecektir.
• Aday kitaplardan Katılım Koşulları’na uygun olmayanlar seçim değerlendirmesine alınmayacaktır.
• Belirtilen dallardan birinde ya da birkaçında ödüle değer kitap bulunmadığı takdirde o yıl için ödül verilmeyebilir.
• Aday kitapların her birinden altışar adet gönderilecektir. Gönderilen kitaplar iade edilmez.
• Yayınevi, hazırlayacağı bir ön mektupla, seçime gönderdiği kitap ya da kitapların hangi dal ya da dallarda aday gösterildiğini listeleyerek belirtecektir.
• Yılın En İyi Çocuk Kitabı Tasarımı dalı için aday gösterilen kitaplar diğer dallarda da aday gösterilebilirler. Bu durumdaki kitaplar, aday gösterildikleri her dal için altışar adet gönderilir.
• Seçici Kurullar’da görevli yazarların ve illüstratörlerin yapıtları seçime, görev aldıkları Seçici Kurul dışındaki dal ve dallarda önerilebilir; görev aldıkları Seçici Kurullar’da değerlendirilemezler.
• Her yıl tekrarlanan seçimin dalları, çocuk edebiyatının yayın yelpazesi göz önünde bulundurularak değiştirilebilir.
• Aday kitaplar başka bir seçim, yarışma ya da ödüle aday gösterilmiş ve derece almış olabilir. Varsa, söz konusu bilginin yayınevinin hazırlayacağı ön mektupta belirtilmesi yeterlidir.
• Seçim; yayınevlerine, internet gruplarına, ÇGYD üyelerine ve basına internet yoluyla ve basın açıklamasıyla duyurulur.

Yılın En İyi Çocuk Öyküleri Kitabı
• Yazar ve yayınevi seçilir.
• Aday kitaplar kesinlikle derleme, çeviri ya da uyarlama olamaz.
• Aday kitapların her birinde en az üç bağımsız öykü bulunmalıdır.
• Aday kitaplar, özellikle 9-14 yaş çocuklar için hazırlanmış olmalıdır.

Yılın En İyi Resimli Öykü Kitabı
• Yazar, illüstratör ve yayınevi seçilir.
• Aday kitaplar kesinlikle derleme, çeviri ya da uyarlama olamaz.
• Aday kitaplar, 8 yaşına kadar çocuklar için, 16-48 sayfa, renkli resimli, metin-resim dengesi ve boyutları yaş grubunun gereksinimlerine uygun olmalıdır.
• Aday kitaplar özgün olmak koşuluyla bir dizinin ya da setin parçası olabilir. Bu durumda yayınevi, kitabın ait olduğu dizi ya da setin diğer kitapları hakkında bir A4 sayfayı geçmeyecek uzunlukta toplu bilgi vermelidir.
• İlköğretimin ilk sınıflarına yönelik, salt eğitim amaçlı hazırlanmış kitaplar bu dalda değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yılın En İyi Çocuk Kitabı Tasarımı
• Grafik tasarımcı ve yayınevi seçilir.
• Aday kitaplar, 8-12 yaş çocuklar için hazırlanmış olmalıdır.
• Aday kitaplar, öykü, roman, şiir, deneme, derleme, anı vb türlerde edebiyat eserleri olmalı; çeviri ve uyarlama olmamalıdır.
• Aday kitapların grafik tasarımı, kapak ve iç görselleri, ülkemiz sanatçıları tarafından yapılmış özgün işler olmalıdır.
• Aday gösterilen her kitap için ayrıca bir bilgi sayfası hazırlanacaktır. Her kitap için bir A4 sayfayı geçmeyecek olan bu bilgi sayfasında, konu özeti, yazarı hakkında bilgi ve kitabın ilgili edebiyat alanındaki yerini ifade eden kısa sunuş metni bulunacaktır.

15 Yılın En İyi Çocuk Şiirleri Kitabı Ödülü (1994-2008)
• Bu özel ödül, derneğimizin 15. kuruluş yıldönümü nedeniyle yalnızca bu yıl için düzenlenmiştir.
• Yazar ve yayınevi seçilir.
• Aday kitapların ilk baskıları 1994-2008 arasındaki 15 yılda yapılmış olmalıdır. Birinci baskısı 1993 ve öncesinde ya da 2009 yılında yapılan kitaplar aday olamazlar.
• Yayınevleri bu özel dal için, en çok beş kitap aday gösterebilirler.
• Aday kitaplardaki çocuk şiirleri özgün olmalı; derleme, çeviri ve uyarlama olmamalıdır.
• Aday kitapların özellikle 8-12 yaşları arasındakiler için hazırlanmış olması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

• Yılın Çocuk Kitapları 2008 için son katılım tarihi, 1 Mayıs 2009’dur.
• Adaylık koşullarına uygun kitaplar ve ekleri, 1 Haziran 2009 tarihine kadar ilgili seçici kurul üyelerine ulaştırılacaktır.
• Seçici kurulların karar toplantıları Eylül ayında yapılacak ve sonuçlar basın duyurusuyla açıklanacaktır.
• Yılın Çocuk Kitapları olmaya değer görülen kitapların yaratıcılarına plaketlerinin takdim edileceği tören, 28. İstanbul Kitap Fuarı’nda (31 Ekim-8 Kasım 2009) yapılacaktır. Tören tarihi, İstanbul Kitap Fuarı programıyla birlikte duyurulacaktır.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir