Çocuk Haberleri

2015 Yılında Eğitim Harcamaları Yüzde 12,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’deki eğitim harcamaları 2015 verilerini açıkladı. Buna göre, 2015 yılında eğitim için harcanan bütçe 135 milyar 22 milyon TL olarak açıklanırken, bu harcamaların büyük kısmı yükseköğretim için yapıldı.MEB eğitim harcamaları

Eğitim Harcamaları Yüzde12,2 Artırıldı

2015 yılında, bir önceki yıla göre, yüzde 12,2 artarak 135 milyar 22 milyon TL ola eğitim harcamalarının yüzde 31’i okulöncesi eğitime; yüzde 24,6’sı ise ortaöğretime harcandı.

Eğitim harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı, 2015 yılında yüzde 0,1 oranında azaldı. 2014 yılında yüzde 5,9 olan oran, 2015 yılında 5,8’e düştü. 2015 yılında Türkiye’de eğitime yapılan harcamaların yüzde 74,3’ü devlet tarafından finansa edildi.

Eğitim Harcamalarından En Büyük Payı Yükseköğretim Aldı

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 29,5’ini (26 milyar 176 milyon TL) ilkokul, yüzde 28,4’ünü (25 milyar 223 milyon TL) yükseköğretim oluşturdu. Özel kurumlar tarafından yapılan harcamaların yüzde 47,2’si ortaöğretime; yüzde 40’ı ise yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci Başına Harcama Artış Gösterdi

Türkiye’de öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2014 yılında 5 bin 778 TL iken 2015 yılında 6 bin 472 TL oldu. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde 2015 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 12 bin 259 TL ile yükseköğretim oldu.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir