Çocuk Haberleri

23 Ekim’de Uluslararası Engellilerin Eğitimi Kongresi Yapılacak

Engelliler Konfederasyonu engellilerin sorunlarına odaklanan çalışma ve faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek Uluslararası katılımlı “Engellilerin Eğitimi Kongresi”ni 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara’da düzenleyecek.

Eğitim, toplumun ve geleceğin şekillendirilmesinde yaşamsal öneme sahip bir etkinliktir. Toplumun eğitim düzeyi yükseldikçe, uygarlıkta kat ettiği mesafe artmaktadır. Eğitimin içeriği ve yöntemleri, nasıl bir toplum ve gelecek oluşturmak istediğinizle sıkı sıkıya bağlantılıdır. 1920’li yıllardan beri toplumumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi çağdaş uygarlık düzeyini aşmayı bir amaç olarak belirlemiş, genç kuşakların eğitimini de bu amaca uygun içerikte ve biçimde oluşturmuştur.

Engellilerin eğitimi içerik bakımından genel eğitime tabi olmakla birlikte, yöntemleri itibariyle özgün nitelikler göstermektedir. Bu nedenle, dünyadaki eğitim/öğretim yöntemlerindeki gelişmeleri izlemek, bilgi ve deneyimleri paylaşmak önemli bir görevdir.

Kongrenin amacı, konunun ulusal ve uluslararası tarafları (kamu, üniversiteler, engelli örgütleri, MEB’e bağlı okullar ve farklı eğitim kurumları) bir araya getirilerek sorunlara çözüm yolları bulunması yönünde tartışma ortamı sağlamaktır.

engelsiz eğitim

Kongrede engellilere yönelik çalışma yapan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması ve tartışılması, çözümler üzerinde odaklaşma açısından büyük önem taşımaktadır.

Kongrenin ulaşmak istediği en önemli hedef; engellilerin yaşantısını doğrudan etkileyen eğitim sistemi ve yöntemlerinin mevcut durumunu değerlendirmek, uygulama ve bilimsel yaklaşımları tartışmak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak, engelli sorunlarının çözümüne yönelik kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Kongrenin bilimsel programında, konferans, panel, atölye çalışmaları, sözel ve poster bildiri sunumları yer alacak; ayrıca katılımcıların tercihlerine göre çeşitli sosyal etkinliklere de yer verilecektir.

Konular

 •  Özel eğitimde tanılama ve değerlendirme
 •  Aile katılımı ve eğitimi
 •  Erken çocukluk eğitimi
 •  Etkili özel eğitim uygulamaları ve iyi örnekler
 •  Özel eğitimde teknoloji kullanımı
 •  Özel gereksinimli bireylere yönelik sanat eğitimi
 •  Kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları
 •  Geçiş programları ve geçiş süreci
 •  Özel gereksinimli bireylerin mesleki eğitimi ve istihdamı
 •  Özel eğitimde öğretmen yetiştirme
 •  Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişimi
 •  Özel eğitimde güncel politikalar
 •  Özel eğitimde disiplinlerarası çalışmalar
 •  Engelli eğitimi ve sivil toplum örgütleri
 •  Engelliler konusunda toplum eğitimi
 •  Rehabilitasyon ve mesleki rehabilitasyon
 •  Özel eğitimde erişilebilirlik
 •  Üniversitede okuyan özel gereksinimli öğrencilere yönelik düzenlemeler

Yer: Ankara

Tarih: 21-23 Ekim 2016

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı

Cicicee'ye katılın!

Cicicee'deki yeniliklerden haberdar olmak için abone olun.

Bize katıldığınız için

teşekkür ederiz.

Cicicee'ye katılın!

Cicicee'deki yeniliklerden haberdar olmak için abone olun.

Bize katıldığınız için

teşekkür ederiz.