CiciPedia

24 Kasım Öğretmenler Günü

Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşama hazırlayan kimsedir. İnsanın yaşamdaki ilk yardımcıları anne, baba, abla, ağabey, nine ve dedesidir. Büyüyüp gelişen çocuk bilgilenme sürecine girer. Bu nedenle aile içi eğitim ve öğretim yetersiz kalır. Çocuğun bu döneminde ihtiyaç duyduğu bilgileri, ancak okulda öğretmen klavuzluğuda sistemli bir eğitimle alacağı ve yönlendirileceği somut olarak ortaya çıkmıştır. Okulun ve öğretmenin devreye girmesiyle ailenin de bu konuda yükü paylaşılmış olur. İlkokullarda öğretmenler sınıf öğretmenidir. Sınıfın bütün derslerini aynı öğretmen okutur. Ortaokul ve liselerde ders/branş öğretmenliği vardır. Meslek okullarındaki dersler de, özel şekilde yetiştirilmiş meslek öğretmenleri tarafından işlenir.

Öğretmenler Günü

Öğretmenleünü

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenin toplum içindeki yeri ve değeri belirtilir. Öğretmen sorunları dile getirilir. Öğretmenler Günü’nde, eğitime, öğretime hizmet etmiş, saygınlık kazanmış öğretmenler anılır. Gençlerin yetişmesindeki katkıları anlatılır. Mesleğe yeni giren öğretmenler 24 Kasımda ‘Öğretmen Andı’ içerek göreve başlar.

Öğretmen, yapıcı ve yaratıcıdır. İnsan haklarına saygılıdır. Öğretmen özverili, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu kişidir. Atatürk; “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” demekle öğretmene yüklediği sorumluluğu ve değeri anlatmıştır.

Öğretmenler sevgi dağıtır, içimizi aydınlatır, bizi doğruya yöneltir. Bilgili kişiler olmamız için çaba gösterir ve bize dünyayı tanıtırlar. Öğretmen her alanda yeniliği, yenileşmeyi savunur, bize gerçekleri anlatır. Beceri ve yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur. Kısaca analar doğurur, öğretmenler yetiştirir. Bizleri ham bir madde olarak ele alan öğretmenler, üzerimizde titiz, dikkatli ve sabırlı çalışmalar yaparak bizi şekillendirir. Duygularımıza, ruhumuza, fikirlerimize ve hayata bakışımıza en güzel desenleri verirler. Bize doğruyu, güzeli, iyiyi, mertliği, milli duyguları ve Atatürk ilkelerine bağlılığı öğreten öğretmenlerimizdir. Biz onların eseriyiz.

Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

Öğretmenler Günü’nün amaçlarından birisi, öğretmenin toplumdaki yerini, rolünü ve önemini bir kez daha hatırlatmak, öğretmenlerimizin sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözümler bulmaya çalışmaktır. Bir diğer amacı da, öğretmenlerin kendi aralarındaki bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Bu güzel gün emekli olan öğretmenleri saygıyla anmamızı ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin kutsal bilincine varmalarını sağlamamızı sağlar. İşte, Öğretmenler Günü, fedakâr öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha fark etmemizi sağlayan önemli bir gündür. Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.

 

24 Kasım Öğretmeler Günü’nün Kısa Tarihçesi

Atatürk’ün Öğretmene Verdiği Önem

Başöğretmen

Atatürk’ün Öğretmenler ile İlgili Sözleri

Başöğretmen Atatürk’ten Anılar

Mustafa Kemal Öğretmenlere Sesleniyor

Öğretmenlerimizin Kaleminden

Öğretmen Andı

Öğretmen Marşı

Öğretmenlerimize Özel Şiirler

Öğretmenlerimiz İçin Söylenmiş Güzel Sözler

Öğretmenler ile İlgili Özlü Sözler

Fatih Sultan Mehmet ve Öğretmene Saygı

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir