Belirli Gün ve Haftalar

7- 13 Nisan Sağlık ve Güvenlik Haftası

Vücudumuzun her türlü hastalıktan ve sakatlıktan uzak, rahatlık içinde yaşamasına ‘sağlıklı yaşam’ denir. Sağlıksız insan yaşamaktan zevk alamaz. Bu nedenle her şeyin başı sağlıktır.

Sağlık bilgisi, günümüzde oldukça ilerlemiştir. Tıp bilimi geliştikçe, sağlığa ilişkin bilgilerimiz de artmıştır. Daha önce tedavi edilemeyen hastalıklar artık tedavi edilmeye başlanmıştır.

Sağlık, tek tek insanlar için önemli olduğu gibi, toplumlar için de önemlidir. İnsanlar gibi sağlıksız toplumlar da gelişemezler. Bu nedenle devletler sağlığa çok önem vermelidir. Tıp fakülteleri ve sağlık ocakları açarak doktor ve hemşire yetiştirilmelidir, hastalıklara ortam hazırlayan koşullar düzenlenmelidir. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alınmalıdır.

Birleşmiş Milletler Örgütü (UNO), dünyaca önem kazanan sağlık sorunlarını çözümlemek amacıyla, 22 Temmuz 1946’da ‘Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ nü kurmuştur. 26 Devlet tarafından kuruluş yasası onaylanan bu örgüt, 7 Nisan 1948’de çalışmalarına başlamıştır. Daha sonra da 7 Nisan’ı izleyen hafta ‘Dünya Sağlık Haftası’ olarak benimsenmiştir.

Türkiye, 9 Nisan 1947’de çıkardığı bir yasayla Dünya Sağlık Örgütü’ne katılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün temel amaçları şöyle sıralanabilir:

1. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde hastaneler kurmak ve kurulmasına yardımcı olmak,
2. Korunmaya muhtaç çocuklar için süttozu, balıkyağı gibi besin maddeleri ile ilaç ve aşı dağıtmak,
3. Savaşlardan zarar görenlere sağlık yardımı yapmak,
4. İşçilerin beslenme ve sağlık sorunlarını çözümlemek,
5. Sağlık elemanlarının çoğalması için öğrenci bursları vermek,
6. Dünyadaki ilaç yapımını düzene koymak,
7. Dünyadaki hekimlik ya da tıp çalışmalarını yakından izlemek ve toplanan bilgileri yaymak.

Dünya Sağlık Örgütü bu çalışmaları yaparken, UNESCO, UNICEF, Kalkınma Fonu, Gıda Fonu gibi Birleşmiş Milletlerin ilgili kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

Ülkemizde de Cumhuriyetin ilanından sonra, vatandaşlarımızın sağlığı ve yoksullara yardım etmek için, 2 Mayıs 1920’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuştur.

Bugün adı Sağlık Bakanlığı olan bu bakanlığın amaçları şöyle özetlenebilir:

1. Ülkelerin sağlık koşullarını düzeltmek,
2. Bireysel ve toplumsal sağlığa zarar veren nedenlerle savaşmak,
3. Ebe, hemşire, laborant vb. sağlık elemanları yetiştirmek,
4. Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları vb. gibi tedavi merkezleri açmak,
5. İlaç yapımı ve satışını (eczaneleri) denetlemek,
6. Halkı sağlık konusunda eğitmek.

Bunları gerçekleştirmek için her ilde sağlık müdürlüğü ve ilçelerde hükümet tabipliği kurulmuştur. Ayrıca bakanlığa bağlı araştırma kurumları vardır.

Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş Derneği gibi bağımsız yardım kuruluşları da bu konularda Sağlık Bakanlığı’na yardımcı olurlar.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir