Çocuk Haberleri

72 Aylık Olan Çocukların Okula Kayıtları Ertelenebilir mi?

72 aylık olan çocukların okula başlayıp başlamamasıyla ilgili hükümler nelerdir? “72 aylık çocuğumu okula göndermek istemiyorum” diyorsanız yazımızı okumanızda fayda var.

72 aylık olan çocukların okula başlayıp başlamamasıyla ilgili hükümler ilgili mevzuatta açıklanmıştır.

Okul Öncesi Eğitimi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. maddesinin 6. fıkrasının a ve b bendinde şu hükümler yer alır:

a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.” denilmektedir.

66-68 ay arası çocuklar velinin yazılı talebi ile 1. Sınıfa kayıtları yapılırken, 69-71 aylık olanlar ise yine velinin yazılı talebi doğrultusunda kayıtları ertelenebilmektedir.

Okul Öncesi Eğitimi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. maddesinin 5. fıkrasının ç bendinde şu hükümler yer alır:

“Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.”

72 aylık ve daha üzerindeki çocukla ilkokul öğrenimlerine başlamak zorundadırlar. Fakat Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı bulunan çocukların kayıtları ertelenebilir. Bununla ilgili hüküm ise şudur:

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 34. Maddesinin 5. Fıkrasında şu hüküm yer alır:

“Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık olanların velisinin yazılı talebiyle; eylül ayı sonu itibarıyla 68 ayını tamamlamış,79 aydan gün almamış olan ve ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ile belgeleyen öğrencilerin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda okul öncesi eğitime 1 yıl daha devamları sağlanır. e-Okul Sistemi üzerinden ilkokula kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile okul öncesi eğitim kurumunda eğitimlerini sürdürürler.”

Bu mevzuata göre 68 ayını tamamlamış, 79 aydan gün almamış olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için “ilkokula başlamasının uygun olmadığına” dair doktor raporu alınabilir. Ancak bu koşulla okula başlamayabilirler.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı

Cicicee'ye katılın!

Cicicee'deki yeniliklerden haberdar olmak için abone olun.

Bize katıldığınız için

teşekkür ederiz.

Cicicee'ye katılın!

Cicicee'deki yeniliklerden haberdar olmak için abone olun.

Bize katıldığınız için

teşekkür ederiz.