Anne Baba Okulu

Ailenin Çocuk Eğitimindeki Rolü

Çocuklar okul öncesi eğitime genel olarak 5 yaşından sonra başlıyor. Ancak çocukların karakter ve zihinsel gelişimi ilk 5 yaşta büyük oranda belirlendiğinden, ailenin çocuk eğitimindeki rolü okullardan çok daha büyük.

Türkiye’de çocukların büyük bölümü okul öncesi eğitim aldığı gibi, bir kısmı ise doğrudan temel eğitime başlıyor. Farklı nedenler dolayısıyla bazı çocuklar okul öncesi eğitim alma imkanına sahip olamadığı gibi, nitelikli bir temel eğitim de alamıyor. Bununla birlikte, çocukların karakter, psikolojik ve zihinsel gelişiminin sınırlarının belirlendiği ilk 5 yaş, aile büyük önem taşıyor.

Çocuğa doğru bakış açısı kazandırmak, analitik düşünmelerini sağlamak ve sorgulayıcı bir yapıda yetiştirilmesine katkıda bulunmak, çocuğun eğitim hayatını önemli ölçüde etkiliyor.

Çocuğa Güven Duygusu Kazandırılmalı

Kendine güven duymayan çocuklar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde, hem okulda hem de işlerinde yeterli başarıya ulaşamıyor. Çocuklarda özgüven gelişimi sürecinde, ailenin rolü büyük önem taşıyor. Özgüven eksikliği nedeniyle girişken olamayan çocuklar, olumsuz duygu durumları daha fazla yaşıyor. Bu da çocuğun tüm hayatını etkiliyor. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuk eğitiminde güven duygusuna önem vermesi gerekiyor.

Çocuğun yaptığı hatalarla sürekli eleştirilmesi, hata yapmaktan korkan bir yapıya sahip olmasına yol açtığı gibi, yeni şeyler denemekten de korkmasına yol açıyor.

Özgüveni düşük olan çocuklar, kendilerini ispat etme sürecinde de psikolojik olarak zorlandığı gibi, bu durum çocuğun depresyona girmesine de yol açabiliyor.Çocuk Eğitiminde Ailenin Rolü

Çocuklar Düşünme Biçimlerini Öğrenmeli

Çocuğun nitelikli bir eğitim alması, şartlarla ilgili olduğu gibi, çocuğun karakter özellikleri ile de yakından ilişkili. Bu nedenle, çocuğa doğru düşünme biçimlerinin benimsetilmesi önem taşıyor.

Analitik düşünme becerisini çocuklar erken yaşta kazanabildiği gibi, sorgulayıcı olma, eleştirel yaklaşma, etkili dinleme, farklı bakış açılarından yaklaşabilme gibi özellikleri de çok küçük yaşlarda öğrenebiliyor.

Çocuğun akademik başarısında son derece önemli olan bu durum, çocuğun okul başarısını doğrudan doğruya etkiliyor. Dolayısıyla ebeveynlerin, çocuklara erken yaşta bakış açısı, düşünme biçim, sorgulama gibi özellikleri kazandırması gerekiyor.

Aileler çocuğun başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu gibi, 5 yaşına kadar etkili düşünme becerileri, hata yapmaktan korkmama, özgüven duygusu, sorgulama gibi alışkanlıkları kazanan çocuklar okul hayatlarında çok daha başarılı oluyor.

Ailelerin çocukları baskılaması ve düşünme biçimlerini kısıtlaması ise hem özgüveni düşük hem de kendini başarılı bulmayan mutsuz çocuklar yetişmesine yol açıyor.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir