CiciPedia

Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ç harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları dair her şeyi bu sayfada bulabilirsiniz. Atasözleri örnekleri, Türkçe atasözleri, en güzel atasözleri.

Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri Örnekleri ve Anlamları

ABCDEFGHIİKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

Çabalama ile çarık yırtılır atasözü ve anlamı

Olmayacak işi zorla yapmaya çalışan zarara uğrar.

Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme atasözü ve anlamı

Kişi, çağrıldığı yere gitmelidir. Bu en azından bir nezaket gereğidir; ödev de olabilir. Çağrılmadığı yere gitmemelidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur.

Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider atasözü ve anlamı

Çağrılmadığın yere gitme. Sen çörekçi yada börekçi misin ki satış yapacakmış gibi şu kapıya, bu kapıya çağrılmadan gidesin?

Çalışanın yatanda hakkı vardır atasözü ve anlamı

Çünkü çalışmayan, çalışanın kazancını yiyor.

Çalma elin kapısını, çalarlar kapını atasözü ve anlamı

Kimseye kötülük yapma. Yoksa aynı kötülüğü onlar da sana yaparlar.

Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz atasözü ve anlamı

Her şeyin değeri vardır; yapacağı iş, kullanılacağı yer ayrıdır. Bir şeyin yerine, ona benziyor diye başka bir şey konulamaz.

Çam sakızı, çoban armağanı atasözü ve anlamı

Varlıksız kimsenin armağanı küçük birşey olur. Hediyede çokluk ve değerden önce içtenliğe bakılmalıdır.

Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar atasözü ve anlamı

Kişi, kendisi için önceden ne gibi hazırlıklar yapmışsa elleri de onun veriminden yararlanır.

Çanakta balın olsun, Yemen’den arı gelir atasözü ve anlamı

Güzel malı olan kimse, müşteri bulma kaygısı çekmez. Reklam yapmasa bile en uzak yerlerden istekliler çıkar.

Çaputluya çalı düşman atasözü ve anlamı

 1. İyi giyimlilerin giysilerinden kaza eksik olmaz.
 2. Yoksullar varlıklarından bir şeyler koparmaya çalışırlar.

Çarık çarıkla, sarık sarıkla atasözü ve anlamı

Kişi kendi düzeyindeki kimselerle arkadaş olur.

Çarşı iti ev (koyun) beklemez atasözü ve anlamı

Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli iş yapmaya gelemezler.

Çatal kazık yere batmaz atasözü ve anlamı

Birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez.

Çay geçerken at değiştirilmez atasözü ve anlamı

Bir işin can alıcı yerine gelindiğinde esas üzerinde değişiklikler yapmak doğru değildir. Bir yöntemden başka bir yönteme geçerken tehlikeli davranışlardan uzak durulmalıdır.

Çekişmeden pekişilmez atasözü ve anlamı

Karşılıklı düşünceler tartışılmadan sağlam bir anlaşma ve uzlaşmaya varılmaz.

Çengi ölüsü çalgı ile kalkar atasözü ve anlamı

Zevk ve safa içinde ömür sürmüş olan kimse en sıkıntılı günlerinde bile eğlenceden geri kalmaz.

Çerçi başındakini satar atasözü ve anlamı

Alım satımla para kazanan kişi, iyi müşteri bulursa –yalnız satmakta olduğu malı değil –başına giydiği şapkayı bile satar. Satıcı elinde ne varsa onu satar.

Çerçi kızı boncuğa aşıktır atasözü ve anlamı

 1. Bir kimse ne ile uğraşıyorsa, çocuğu o şeyi çok sever.
 2. Ticaret adamları, sattıkları eşyadan evdekileri yoksun bırakırlar. Çoluk çocuk bu eşyanın özlemini çeker.

Çıkacak kan damarda durmaz atasözü ve anlamı

Bir şeyi yitirmek kaderde varsa buna engel olunamaz.

Çık çık eden nalçadır, iş bitiren akçedir atasözü ve anlamı

Ayakkabıların altına çakılan demire nalça denir. Nalça da madenî para gibi çık çık diye ses çıkartan bir şeydir. Nalça bu yönüyle madeni paraya benzer. Ancak değerli değildir ve iş bitirmez. Madeni para asıl değerli olan ve iş görür.

Çıkmadık canda umut var atasözü ve anlamı

 1. Ölümcül hastanın canı çıkınca değin iyileşeceğinden umut kesilmez.
 2. Elden gitti sandığımız bir şeyle ilgimiz büsbütün kesilmemişse, gereken çabaları harcayarak onun elimizde kalmasını sağlayabileceğimizi umabiliriz.

Çıkmadık candan umut kesilmez atasözü ve anlamı

Eceli gelmeyen kimsenin, ölümcül hâlde de olsan canı çıkmadığı sürece iyileşeceğinden umut kesilmez.

Çıngıraklı deve kaybolmaz atasözü ve anlamı

Nerede olsa varlığını gösteren kişi unutulmaz.

Çıra dibi karanlık olur atasözü ve anlamı

Bir kimse, başkalarına bol bol yaptığı yardımı kendi yakınlarına yapmaya yanaşmaz.

Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır atasözü ve anlamı

İnsanın eline ancak kazandığı şey geçer. İyi sonuç almak isteyen kimse çok çalışmalı, işine çok emek vermelidir.

Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane “gelecek yıl” çıkmış atasözü ve anlamı

Çiftçinin ürünü her yıl bir afete uğrar. O da hep gelecek yıla umut bağlar. Durum böylece sürüp gider.

Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek hak atasözü ve anlamı

Kullar Tanrı’dan kendilerine gerek olan şeyleri isterler. Kimi kulların zararına yol açacak nitelikte olabilir. Kullarının dileklerini kabul edecek olan Tanrı’dır. Hangisininki yerine gelmişse Tanrı böyle uygun görmüş demektir.

Çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin atasözü ve anlamı

 1. Çiftçilik insanı toprağa bağlar. Bağcılık da iş başından uzaklaşmayı, orada kalmayı gerektirir.
 2. Tımarını iyi yaparsan bağın güzel olur. Bağla uğraşmak ise bir eğlencedir.

Çift ile koyun, kalanı oyun atasözü ve anlamı

 1. En sağlam iş, çiftçilik ve koyun yetiştiriciliğidir. Başka sanat ve mesleklerin önemi yoktur.
 2. En zor çiftçilik, tarla sürülerek ve koyun beslenerek yapılan çiftçiliktedir. Arıcılık gibi, sebzecilik gibi işler eğlence gibidir.

Çiğnemeden yutulmaz atasözü ve anlamı

Çalışmadan yaşamak olmaz.En kolay iş dahi emek harcamayı gerektirir. Ağıza kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çalışmak ister.

Çingene ciğer pişirir, yemeden kanın pişirir atasözü ve anlamı

Cimri, para harcamaktan o kadar ki pişirdiği yemek bitmesin diye yemeden doyduğunu söyler.

Çingene çadırında musandıra ne arar? Atasözü ve anlamı

Yoksun ve her şeyi derme çatma olan kişide varlıklara özgü şey bulunmaz.

Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez atasözü ve anlamı

Bayağı kişilerin iyice kepaze olabilmeleri için birbirlerine girmeleri gerekir.

Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar atasözü ve anlamı

Kötülük yapmak için fırsat arayan kişiler çatışma; zararlı çıkar, kirlenirsin.

Çivi çıkar ama yeri kalır atasözü ve anlamı

Başkasına yaptığın bir fenalığı kaldırıp gidersen bile kötü izini, anısını gideremezsin.

Çivi çiviyi söker atasözü ve anlamı

Güç bir şey, güçlü şeyle yenilir.

Çivisiz tahtayı yel alır atasözü ve anlamı

İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır; sahiplenilmeyen mallar elden gider, onlara başkaları sahip olur.

Çoban armağanı çam sakızı atasözü ve anlamı

Varlıksız kişinin armağanı küçük bir şey olur.

Çobanın gönlü olursa tekeden yağ çıkarır atasözü ve anlamı

Kendisinden iş bitecek kişi isterse olmayacak gibi görünen işlere çıkar yol bulur.

Çobansız koyunu kurt kapar atasözü ve anlamı

Koruyucusu, yöneticisi bulunmayan kişi ve topluluğa düşman ezer.

Çocuğa iş buyuran ardınca kendi gider atasözü ve anlamı

Çocuk kendisine ısmarlanan işi beceremez. Onun için arkasında işi buyuranında gitmesi gerekir.

Çocuğu işe sal, ardınca sen var atasözü ve anlamı

Henüz sorumluluk duygusu kazanmamış çocuklara önemli işler söylenmemelidir. Çocuk kendisine yapması söylenen işi beceremez. Onun için arkasından işi buyuranın da gitmek durumunda kalır

Çocuğun bulunduğun yerden kov olmaz atasözü ve anlamı

 1. Küçük çocuğun bulunduğu yerden başkasını çekiştirmek olmaz çünkü herkes çocukla ugraşır, oyalanır. Hiç bir kimse dedikodu yapmaya vakit bulamaz.
 2. Konuşabilen çocuğun bulunduğu yerde de çocuk bu sözleri başkasına ulaştıra bilir korkusuyla kov olmaz.

Çocuk düşer kalka büyür atasözü ve anlamı

Çocuk yürümeye başladığı sırada sık sık düşer, ağlar.Anne, baba, çocuğun canı yanıyor diye üzülmemelidir. Her çocuk büyürken bu evrelerden geçer.

Çocuktan al haberi atasözü ve anlamı

Ç harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları arasındadır. Anlamı: Büyükler bir konuyu işlerine geldiği gibi anlatır. Çocuk yalan dolan bilmez herşeyi olduğu gibi anlatır. Onun için haberlerin doğrusu çocuktan alınır.

Çoğu zarar, azı karar atasözü ve anlamı

Hangi işle olursa olsun aşırılığa gidilmemeli, “karar” denilen herkesin uygun gördüğü ölçüde kalınmalıdır.

Çocuk açılma, soğuk alırsın atasözü ve anlamı

Giriştiğiniz iş için gereğinden çok para dökerseniz sonra bunun karşılığını alamaz, işi zararla kapatırsınız.

Çok bilen, çok yanılır atasözü ve anlamı

İnsan ne kadar çok şey bilirse bilsin, bilmediği daha çoktur.Çocuk bildiğinden kendine çok güvenen kişi, bilmediği şeylere de karışır ve bunlarda yanılır.

Çok el, ya yağmaya ya yolmaya atasözü ve anlamı

Çok kimsenin katılmasıyla iki iş iyi başarılır: yağma, yolma.

Çok gezen çok bilir atasözü ve anlamı

Çok gezen kişi, gezdiği yerlerde değişik şeyler görür, öğrenir. Eskiden bildiklerinin üzerine yenilerini ekler.

Çok gezen tavuk ayağında pis getirir atasözü ve anlamı

Her yere girip çıkan kadının adı lekelenir. Havlayan köpek ısırmaz. Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir saldırıda bulunmaz.

Çok gezen çok bilir atasözü ve anlamı

Çok gezen kişi, gezdiği yerlerde değişik şeyler görür, öğrenir. Eskiden bildiklerinin üzerine yeni bilgiler ekler.

Çok havlayan köpek ısırmaz atasözü ve anlamı

Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir saldırıda bulunamaz.

Çok incelme, koparsın atasözü ve anlamı

Bir iş yapılırken gereğinden çok titizlik gösterilirse başarılı sonuca ulaşmak tehlikeye düşer.

Çok konuşan çok yanılır atasözü ve anlamı

Çok konuşan, sözlerini denetlemeden, iyi düşünmeden ortaya atacağından yanlış şeyler söyleyebilir.

Çok koşan çabuk yorulur atasözü ve anlamı

Ne türlü çalışmadan olursa olsun aşırı çaba gösteren çabuk yorulacağı için sonucu elde etmekte geçikir. Sürekli çalışabilmek ve sonuca kavuşabilmek için harcanan çabanın yorulmayacak ölçüde olması gerekir.

Çok naz aşık usandırır atasözü ve anlamı

Başka şeylerde olduğu gibi nazlanmada da aşırıya gidilmemelidir. Aşık, sevgilisi uğruna bütün sıkıntılara katlanır ve onun nazını çeker. Ama bu naz çekilmeyecek ölçüde olursa aşk sevgisinden soğur.

Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma edersin atasözü ve anlamı

Ç harfi ile başlayan atasözleri ve anlamları arasındadır. Anlamı: Yönetimin altında bulunan kimseye ikide birde “şunu yap, bunu yapma” demekle iyi sonuç alırım sanma; onu arsız edersin. Yiyecek, para bakımından sıkıntıya da düşürme çünkü hırsızlığa itmiş olursun.

Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir atasözü ve anlamı

Çok gezen, çok yeri gören, çok şey öğrenir. Çok yaşayan çok okuyan onun bildiklerini bilmez.

Çömçe tutan elim olursun, ocaklıkta yerim olsun atasözü ve anlamı

Herkes iş bakımında bulunarak söz sahibi olmak ister.

Çömlekçi suyu saksıda içer atasözü ve anlamı

 1. Kişi, ancak elindeki olanaklardan yararlanarak işini görebilir.
 2. Kişi, yaşayışını sanatı ile sağlar.

Çömlek demiş: “Dibim altın”, kaşık demiş: “Girdim çıktım” atasözü ve anlamı

İç yüzünü iyi bilen kimseye karşı, kusurlarını gizlemeye çalışan ve yüksek nitelikleri bulunduğunu söyleyerek övünmeye kalkışan kişi, dalga konusu olur.

Çömlek taşa dokunursa vay çömleğin haline atasözü ve anlamı

Güçlü ve güçsüz çarpışırsa kavga güçsüzün yenilmesiyle biter. Kavgayı başlatan güçlü veya güçsüz de olsa bu durum değişmez.

Çöreğin büyüğü, hamurun (unun) çoğundan olur atasözü ve anlamı

Bir üretimden beklentimiz kaliteli ve güzel bir ürün ise bol ve kaliteli malzeme kullanmalısınız.

Çubuk kırılır, çıt eder; kütük kırılır, küt eder atasözü ve anlamı

Küçük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar küçük; büyük çapta iş yapanların uğrayacağı zarar büyük olur ancak zararın ağırlığı, iki durumda da eşittir.

Çuhayı fırçayla, kadifeyi elle atasözü ve anlamı

Kimi kişilere sert, kimi kişilere yumuşak davranmak gerekir; durumlarına göre.

Çul içinde arslan yatar atasözü ve anlamı

Bir kimsenin değeri kılıf kıyafet ile değil, kişiliğindeki çevher ile ölçülür.

Çürük tahta çivi tutmaz atasözü ve anlamı

Aslında işe yaramaz olan, yada sonrasından o duruma gelmiş bulunan şeyi ne denli uğraşsanız işe yarar duruma getiremezsiniz.

Türkçe Atasözleri ve Anlamları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

47 Yorum

47 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir