CiciPedia

M Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

M harfi ile başlayan atasözleri ve anlamlarına dair her şeyi bu sayfada bulabilirsiniz. Atasözleri örnekleri, Türkçe atasözleri, en güzel atasözleri.

M Harfi ile Başlayan Atasözleri Örnekleri ve Anlamları

ABCDEFGHIİKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

Mahkeme kadıya mülk değil.

Hiçbir kimse, bulunduğu kamu hizmetinde ömrünün sonuna kadar kalmaz. Bir süre sonra bu işe başkası getirilir.

Mal adama hem dost, hem düşmandır.

Mal adama dosttur, çünkü ona rahat bir yaşayış sağlar. İyilikler yapma, hayır işlerine yardım etme olanağı verir. Düşmandır, çünkü kişinin azmasını kolaylaştırır. Bundan başka mala söz dikenler çok olur. Bu yüzden anlaşmazlıklar çıkar; mal sahibinin canına bile kıyılır.

Mal canı kazanmaz, can malı kazanır.

İnsan mal kazanacağım diye sağlığını, canını tehlikeye düşürmemelidir. Tam tersine, sağlığını korumak, canını kurtarmak için malını harcamaktan çekinmemelidir. Malı kazanan insandır. Can sağ olmalıdır ki mal kazanılabilsin.

Mal canın yongasıdır.

Mal canın bir parçası gibidir. Malına zarar gelen kişi, canından bir parça gidiyormuş gibi üzülür.

Malı mala canı cana ölçmeli.

Malımız ve canımız bizim için ne değerde ise başkalarının da kendileri için o değerdedir. Öyleyse bizim malımıza ve canımıza gelmesini istemediğimiz bir zararın başkasının malına ve canına gelmesini nasıl hoş görebilir, buna nasıl izin verebiliriz?

Malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür.

Züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez. Varlıklı olduğu halde yiyemeyenin züğürtten ne farkı var?

Malın iyisi boğazdan geçer.

Malın işe yaraması, sahibinin onu kullanabilmesi, yiyebilmesi ile olur. Kişi malını yiyemedikten sonra o mal neye yarar?

Malı ongun olanın adı angın olur.

Malından çok ürün alan kişinin adı her yerde anılır.

Mal istersen bedeninden, evlat istersen belinden.

Kişinin gerçek malı, babadan kalan değil, kendi emeğiyle kazandığı maldır. Gerçek evlat da kendisinden doğmuş olandır; üvey yada “edinilen” evlat, öz çocuğunun yerini tutamaz.

Mal malamatı örter.

Zenginlik, bir kişinin ayıplarını, kusurlarını kapatır.

Mart ayı, dert ayı.

Mart ayında havalar sık sık değişir. İnsan kendini koruyamaz; hasta olur.

Mart ayların çingenesidir.

Öteki aylardan her birinin bir kişiliği, bir soyluluğu vardır. Mart ise soysuz, güvenilmez, ne yapacağı bilinmez kişilere benzer.

Mart çıkmadıkça dert çıkmaz.

Kış hastalıkları, mart sona ermedikçe bitmez.

Mart dokuzunda çıra yak, bağ buda.

Martın dokuzu olunca bağların her halde budanması gerekir. Bu iş, gündüz yetiştirilemezse gece çıra ışığında yapılmaya değecek kadar önemlidir.

Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

Mart ayında şiddetli soğuklar olur. İnsan dışarı çıkamaz. Odun, kömür de azaldığından kazma, kürek saplarını yakacak duruma düşer.

Mart martladı, tavuk yumurtladı.

Mart kendini gösterince tavuklar yumurtlamaya başlar.

Martta sürmez, eylül ekmezse sabahı bırak.

Çiftçi, işlerini zamanında yapmazsa ürün alamaz. Bu gibi kimseler üstesinden gelemedikleri çiftçiliği bırakmalıdırlar.

Martta tezek kuruya, nisanda seller yürüye.

Mart ayının kurak, nisan ayının yağışlı olması, çiftçinin yüzünü güldürür.

Martta yapmasın, nisanda dinmesin.

Ekin için, martta yağmur yağması zararlı, nisanda çok yağması yararlıdır.

Martta yağar, nisan övünür; nisan yağar, insan övünür.

Martta yağan yağmurla ekinler nisanda gelişir. Nisanda yağan yağmurla başaklar olgunlaşır, dolgunlaşır. Bu da çiftçiyi sevindirir.

Maşa varken elini ateşe sokma.

Başka birine yaptırabileceğin tehlikeli işe kendin girişme.

Mayasız yoğurt tutmaz.

Çok para kazanabilmek için, az da olsa, elde bir sermaye olması gerekir.

Maymun yoğurdu yemiş, artığını ayının yüzüne sürmüş.

Kurnaz kimse, işlediği suçu başkasının, hele bön birinin üstüne yıkmasını bilir.

Mazlumun ahı, indirir şahı.

Güçlü kimse zulmetmemelidir. Zulmeden her halde yıkıma uğrar. Zulüm gören kimsenin bedduası, padişahı tahtından indirir.

Meramın elinden bir şey kurtulmaz.

Bir işi yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi her halde başarıya ulaşır.

Merdiven ayak ayak çıkılır.

En yüksek yere, yavaş yavaş yükselerek çıkılır.

Merhametten maraz doğar.

Kimi kişiler, kendilerine acıyıp iyilik edenlerin başını derde sokarlar yada bu iyiliği kötüye kullanırlar.

Mescide gerek olan meyhaneye haramdır.

İnsanın kendisine ve benimsediği yere gerek olan şeyi yabancıya vermesi doğru değildir.

Meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı göstermiş.

Uygunsuz iş yapan kimse, haklı olduğunu göstermek için kendisine benzeyen birini tanık gösterir.

Meyhanecinin yüzünü bayram topu güldürür.

Ramazan’da herkes ibadete koyulu; günah olan içkiyi keser. Bunun için meyhaneci ancak bayram gelince bol müşteri bulur.

Meyveli ağacı taşlarlar.

Çoğu zaman, bilgili, becerikli kimselere sataşırlar.

Mezar taşı ile övünülmez.

Kişi, geçmişteki atalarıyla değil, ancak kendi değeri ile övünebilir.

Mısıra “yağmur geliyor” demişler; “çapan birlik mi?” demiş.

Mısır bol su ister; ama çapalanmazsa sudan gereği gibi yararlanamaz.

Mızrak çuvala sığmaz.

Herkesin gözü önündeki gerçekler örtbas edilmez.

Minare de doğru, ama içi eğri.

Doğru görünen nice kişiler vardır ki iç yüzlerini bilenlerden nasıl düzenbaz ve hain oldukları öğrenilir.

Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

Kolay kolay gizlenemeyecek denli büyük bir suç işleyen, bunun ortaya çıkmaması için gereken önlemleri daha önce alır.

Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır.

Değerli, önemli hiçbir iş yapmamış olanlar, yapılmış olan büyük, önemli işleri kendiliğinden oluvermiş sanırlar.

Mirasa “nereye gidiyorsun?” demişler; “esip savurmaya” demiş.

Kişi kendisinin kazandığı malı elden çıkarmaya kıyamaz, ama miras kalan malı har vurup harman savurur.

Miras helal, hele al demişler.

Miras, mirasçının hakkıdır. Ama alabilirse…

Miri malı balık kılçığıdır, yutulmaz.

Devlet malını kendine mal etmek çok zordur. Birçok engeller buna olanak vermez. Verse de bu mal rahatça kullanılamaz ve günün birinde hesabı sorulur.

Misafir ev sahibinin kuzusudur.

Konuk; yemek, gezmek, eğlenmek, yatmak vb. konularda ev sahibinin çizdiği programa uymak zorundadır.

Misafirin umduğu ev sahibine iki övün olur.

Konuk, ne denli gerçekleşebileceğini düşünmeden ev sahibinin kendisine çok şeyler ikram edeceğini umar. Ama bakar ki sofrada umdukları yok.

Misafirin yüzsüzü sahibini ağırlar.

Kendisinin ağırlanması gereken yüzsüz konuk geldiği evde ya yiyecek bulunur; ya da beklenmedik bir yerden o sırada yiyecek gelir. Misafirin kısmetini Tanrı’nın göndermiş olduğuna inanılır.

Misafir misafiri istemez. Ev sahibi ikisini de.

Misafir, gittiği yere başka bir misafirin gelmesini istemez. İster ki bütün ağırlamalar yalnız kendisi için olsun. Ev sahibi ise her misafire ayrı ayrı hizmet etmeyi borç bilir, ama hiç misafir gelmese de rahatım bozulmasa diye düşünür.

Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.

Türkler inanırlar ki konuk, ev sahibine fazla bir gider yüklemez. Tanrı, konuğun yediğinden kat kat fazlasını, konuk ağırlıyor diye, ev sahibine verir.

Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.

M harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Konuk, ev sahibinin kendisini çok şeylerle ağırlamasını bekleyebilir. Amaev sahibi ona ancak evinde bulunanı ikram eder.

Misafir üç gün misafirdir.

Geleneğe göre konukluk hakkı üç gündür. Konuk bir yerde iç gün kalırsa ne ev sahibi bunu fazla bulur, ne de konuk uzun kaldım diye üzülür. Ama üç günden sonrası, her ikisi içinde sıkıcı olur. Konuk, senli benli bir arkadaş ise, üç günden sonra konukluğu bırakıp ev sahibine yardımcı olmalıdır.

Miskçiyle konuş, miskine bulaş; pisçiyle konuş, pisine bulaş.

Bir kişi, arkadaşlık ettiği kimse iyi ise iyi, kötü ise kötü huylar kapar.

Misk yerini belli eder.

Değerli kişi, nerede olsa varlığını gösterir.

Miyancının kesesi bol olur.

İki kişi arasında uzlaştırıcılık yapan kimse, anlaşmalarını kolay sağlasın diye, birinin zararına bol keseden öneride bulunur.

Mum dibine ışık vermez.

Bir kimse, başkalarına bol bol yapıtığı yardımı kendi yakınlarına yapmaz.

Mum yanmayınca pervane dönmez.

Güzel yoluna baş koyanların ortaya çıkması için güzelin görünmesi gerekir.

Müflis bezirgan eski defterlerini karıştırır.

Tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir.

Müft olsun da zift olsun.

Birçok kimse bedava bulunca yenmeyecek şeyleri yer; işe yaramayan şeyleri alır.

Mühür kimde ise Süleyman odur.

Bir işte kime yetki verilmişse baş odur. Söz ondan biter. Onun buyruğu geçer.

Mürüvvete endaze olmaz.

Yardım ve iyilik için ölçü, sınır yoktur. Kişi, yapabildiği ölçüde çok yardım ve iyilikte bulunabilir.

Türkçe Atasözleri ve Anlamları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

67 Yorum

67 Yorum

 1. LAHANA(Eymen)

  12 Nisan 2020 at 11:30

  Öğretmenimiz bize karantina günlerinde boş kalmayalım diye 15 atasözü 15 deyim ödevini yapıyorum A dan Z ye kadar yapıcaz şuan ben Mdeyim ve bu tür ödevlerimi CİCİCEE den yapıyorum hepinize çok teşekkür ederim.Size bir sır vereyim mi ben eskiden sizin sitenizin adını CİCEE sanıyodum 🙂

 2. BEsma Nur

  8 Nisan 2020 at 16:02

  Ciciler daha kisa yapın pls

 3. Adem

  27 Aralık 2019 at 08:17

  🤮🤮🤮🤮🤮🤮

 4. Adem

  26 Aralık 2019 at 18:28

  Çok güzel cicicee

  • Adem

   26 Aralık 2019 at 18:29

   Aynen öyle

 5. Adem

  26 Aralık 2019 at 18:27

  Yoyoyoyoyoyo böylede olmaz

 6. Prenses

  23 Mayıs 2019 at 14:22

  Gerçekten çok güzel ödevimi buradan yapıyorum çok teşekkürler 🧡🧡🧡

  • Sizisevenbiri

   19 Ekim 2019 at 14:39

   Yanlız “Mart ayı dert ayı” atasözünde “olur” kelimesini “olu” diye yazmışsını ammmaaaa….

   👀
   Bu harika olmanızı değiştirmez 👅

 7. Nirvana

  21 Şubat 2019 at 20:02

  Tsk cicicee tüm deyimler ödevimi buaradan yapiorum gerçekten ise yarior:)))

 8. ece kutlu

  20 Şubat 2019 at 19:35

  abi kısa yapın şunları yazmaya üşeniyomm

 9. YUSUF BAKİ BAYAKIR KANALİNA ABONE OLUN

  19 Şubat 2019 at 17:50

  Oh yere selam editör 2019dan geliyorum free daha kısa yapın nolur pls

 10. MURAT

  4 Ocak 2019 at 18:16

  ABİ ÇOK GÜZEL

 11. Esgamine

  4 Mart 2018 at 15:54

  Sağol cicicee ♡♥:-)

  • Esgamine

   4 Mart 2018 at 15:56

   Ama daha kısa anlamlar olabilir.

 12. mert solva

  18 Aralık 2017 at 19:51

  em e me de fe fakap dedi hoca neyse bosverde cok kötü iyyyyy

  • mert solva

   18 Aralık 2017 at 19:51

   adaamm

 13. irem

  15 Mayıs 2017 at 23:09

  teşekkürler ama çok az 20 yetmiyor 40 50 yeter bu arada
  bütün cmleler az çok olsun

  #irem

 14. Damla

  4 Nisan 2017 at 21:59

  Tüm atasözü ve deyimler ödevlerime buradan bakıyorsun teşekkürler cicicee <3

 15. Noname

  2 Mart 2017 at 17:10

  Bütün atasözü deyimler ödevlerine buradan bakıyorum

 16. CİCİCEE talha

  2 Ocak 2017 at 20:46

  cicicee bu sayfa olmasa yandım.hep burdan bakıyorum .Kolay gelsin size

  • Editor

   3 Ocak 2017 at 08:38

   Hahah 😀 Talha, atasözleri sayfasının işine yarıyor olmasına çok sevindik 😉 @CiciceeTalha

 17. ekin

  25 Aralık 2016 at 14:28

  Sagol cok guzel olmus

 18. Cansu

  19 Aralık 2016 at 15:03

  Cicicee sayfanızı düzlemişsiniz. Çok güzel olmuş. Her yer kırmızı, siyah ve beyaz yazı vede renklerle dolu! Nasıl yaptınız? 🙂

  • Editor

   21 Aralık 2016 at 17:09

   Cansu <3 Beğenmene çok sevindik 🙂 Cicicee'yi yazılımla (web siteleri yazılım yani programlama ile değiştiriliyor) değiştirdik. Renkleri biz de çok sevdik 🙂 @Cansu

 19. esma nur

  1 Aralık 2016 at 12:20

  banada cevap ver cicicee

 20. esma nur

  1 Aralık 2016 at 11:50

  siz buna şükredin bende sizin kadar yazıyorum . editör sen üzülme

 21. selim

  24 Kasım 2016 at 18:52

  küstüm size cevap vermiyosunuz bana

 22. Arda

  20 Kasım 2016 at 13:31

  Seviliyorsun ve kullanılan Bir site cevapla lütfenn

 23. Arda

  20 Kasım 2016 at 13:30

  Ciciceee yanıtla lutfen

 24. Arda

  20 Kasım 2016 at 13:29

  Çok iyi hep ödevimi senden yapıyorum cicicee

 25. Necmi Kaplan

  11 Kasım 2016 at 18:10

  Çok güzel cicce seni seviyorum bankada mesaj at lütfen

 26. selim

  9 Kasım 2016 at 19:41

  çok güzel site öğretmen ödev verdiğinde hep buradan yapıyorum

 27. Playenjoy123

  6 Kasım 2016 at 12:11

  Cicicee siz normal ya da bir şirkette mi çalışıyorsunu🔦💻🗃z

 28. Editor

  1 Kasım 2016 at 10:49

  Merhaba Efe. Eğer neden beğenmediğini söylersen, hemen bunu düzeltmeye çalışırız. Ancak bir şeyi beğenmediğimizde, ona hakaret etmek bizce doğru bir davranış değil. Mutsuz eden bir davranış bizce. Mesela şöyle diyebilirsin: “Bence hiç iyi olmamış. Çok az açıklama var.” ya da “Hiç beğenmedim çünkü çok uzun” veya sadece “Hiç beğenmedim. Çok kötü.” diyebilirsin. Ama hakaret etmemelisin bizce. Bak, diğer yorumlar olumlu ya da olumsuz ama hiç hakaret yok. Çünkü Cicicee’de herkes kendisine ve diğer insanlara saygı duyuyor. Sen de bize katıl 🙂 @Efe

 29. Cicicee seven kişi Defne 💖

  30 Ekim 2016 at 10:22

  Seniii Çoooookk seviyorummmm @Cicicee 💜💛

  • Editor

   1 Kasım 2016 at 10:11

   Biz de seni çok seviyoruz Defne <3 <3 <3 @CiciceeSevenKişiDefne

 30. Cicicee seven kişi Defne 💖

  30 Ekim 2016 at 10:19

  Bir tane daha. 😅 Sen kız mı erkek misin? @SevilenCicicee

  • Editor

   1 Kasım 2016 at 10:13

   😀 Hıım 😀 belki kız, belki de oğlan 😀 @CiciceeSevenKişiDefne

   • UçanHOROZ

    24 Aralık 2018 at 20:06

    yani cinsiyetsiz sjjjssjs

 31. Cicicee seven kişi Defne 💖

  30 Ekim 2016 at 10:17

  Cicicee bir soru soracaktım Cansu Yakın arkadaşınız mı?

  • Editor

   1 Kasım 2016 at 10:15

   Evet, Cansu çok sevdiğimiz bir arkadaşımız 🙂 Ama Defne de öyle 😀 @CiciceeSevenKişiDefne

 32. Aslı

  30 Ekim 2016 at 10:11

  Cicicee yorum yaz lütfen Çok güzel siteniz var. Artık buradan hep yazacağım… 🙂 🙂

  • Editor

   1 Kasım 2016 at 10:15

   😀 Yaşasın 😀 Bize yazarsan çok mutlu oluruz Aslı @Aslı

 33. arjen

  3 Ekim 2016 at 19:52

  Güzel site haklı verilmeli

  • arjen

   3 Ekim 2016 at 19:57

   Hakkı yanlış yazdım 🙂

   • Editor

    6 Ekim 2016 at 09:12

    Hahah 🙂 Biz de bir an “Hakkı kim” diye düşündük 🙂 Düzeltme için teşekkür ederiz @Arjen

  • Editor

   6 Ekim 2016 at 09:11

   🙂 Teşekkür ederiz Arjen. Tam hatırlayamadık ama Arjen’in güzel bir anlamı vardı, neydi 🙂 @Arjen

 34. Cicicee seven kişi Defne 💖

  24 Eylül 2016 at 12:49

  🙁

  • Editor

   27 Eylül 2016 at 09:59

   Defne seven site Cicicee 😍 @CiciceesevenkişiDefne

 35. Cicicee seven kişi Defne 💖

  24 Eylül 2016 at 12:48

  :'( Cevabın? Kısa olanlardan da olması lazımdı :'( 😮

  • Editor

   27 Eylül 2016 at 10:00

   Defne üzülme :/ Hangi cevabın kısa olması gerekiyordu? Bir yanlışlık varsa hemen düzeltelim. Eğer okunmayacak kadar uzunsa, senin için eğlenceli hale de getirebiliriz. @Ciciceesevenkişidefne

 36. Cicicee seven kişi Defne 💖

  24 Eylül 2016 at 12:47

  Cicicee Neden hep Cansu’ya Yazıyorsunuz? Lütfen bize de yazın Bekliyorum Boşu boşuna 🙁 😔

  • Editor

   27 Eylül 2016 at 10:01

   Defne, senin yorumlarını yeni gördük ve çoooooooook mutlu olduk ❤ İyi ki varsııın @CiciceesevenkişiDefne

 37. batuhan

  7 Mayıs 2016 at 13:23

  cansu ya yazıyorsunuz hani bana! dasdsadas

 38. batuhan

  7 Mayıs 2016 at 13:22

  Çok saolun mükemmel bir site proje ödevimi yapacam ama atasözleri bilindik olsa daha iyi olurdu.

 39. talha

  30 Mart 2016 at 20:07

  bence gayet kısa ve özlü olmuş.

  • yahya berat

   3 Nisan 2016 at 17:25

   bencede çok güzel atasözleri var

 40. Cancan cansu

  29 Mart 2016 at 23:01

  Ciciee keşke deyimler de yapsaydını😕😕z👍👍👑👑🐶⚓⚓🔐🔐

 41. Can can (cansu)

  29 Mart 2016 at 22:44

  Ciciie ben cansu ordamisin

  • Editor

   30 Mart 2016 at 09:30

   Buradayız Cansu 🙂 Nasılsın? @CancanCansu

 42. Cansu

  29 Mart 2016 at 21:40

  Zaten bazilari kisa onlardan secebilirsin bence zeynep 😉

  • Editor

   30 Mart 2016 at 09:37

   Yönlendirmen için teşekkür ederiz Cansu ❤ @Cansu

 43. zeynep

  28 Mart 2016 at 19:00

  Kısa ve anlamlı yokmu

  • zeynep

   28 Mart 2016 at 19:00

   Acil lütfen

  • Azra

   2 Mayıs 2016 at 19:47

   Var

   • seliim

    9 Kasım 2016 at 19:31

    yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı