CiciPedia

O Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

O harfi ile başlayan atasözleri ve anlamlarına dair her şeyi bu sayfada bulabilirsiniz. Atasözleri örnekleri, Türkçe atasözleri, en güzel atasözleri.

O Harfi ile Başlayan Atasözleri Örnekleri ve Anlamları

ABCDEFGHIİKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

Oduncunun gözü omçada, (dilencinin gözü çömçede).

Herkesin işine yarayan şeye göz diker; onu elde etmenin yolunu arar.

Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası.

Eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek gibi görünür. Kızın anası ise baş köşeye oturtulur.

Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi.

Erkek çocuk, erkeklerin yapması gereken şeyleri babasından, kız çocuk da kadınların yapması gereken şeyleri anasından öğrenir. Baba, ana bunları bilmiyorsa çocuktan böyle şeyler beklenmez.

Oğlan dayıya, kız halaya çeker.

Oğlan çocuğun yüzü de, huyu da dayısına, kız çocuğunun ki ise halasına benzer.

Oğlan doğurdum, oydu beni; kız doğurdum, soydu beni.

Erkek çocuklar, yaramazlıklarıyla, haylazlıklarıyla, ana babayı üzerler. Kız çocuklar ise giyime, süse düşkün olduklarından ana babalarından sürekli para çekerler.

Oğlan doğur, kız doğur; hamurunu sen yoğur.

Ana – baba özverilere katlanarak çocuk yetiştirirler. Ancak onların kendilerine pek yardımı olmaz.

Oğlanınki oğul balı, kızınki, bahçe gülü.

Torun, oğlandan olursa “oğul balı”, kızdan olursa “bahçe gülü” diye sevilir.

Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

Ölüm gibi kaderde olan şeyler önlenemez.

Olan dört bağlar, olmayan dert bağlar.

Zengin giyinir, kuşanır, istediği gibi yaşar. Fakir ise yoksulluğun acısını çeker.

Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.

Hiçbir şey için “olmaz “ deme. Dünyada olmayacak şey yoktur.

Olsa bile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş.

Şu iş şöyle olsa, bu iş böyle olsa diye dilemekle istediğimiz sonuca varamayız. Elde etmek istediğimiz sonucu dilekle değil, çalışmakla gerçekleştirmeliyiz.

Olursan kazık olmaz, tokmak ol.

İlişkilerinde ezilen değil ezen olmayı yeğle.

On ceviz alsan ikisi çürük çıkar.

Yüzde yüz saf nesne bulmak kolay değildir. Kazançların giderleri ve zararları, ürünlerin fireleri olduğu gibi bir işte çalıştırılanların kimisi de verimsiz olur.

Onmadık hacıyı deve üstünde yılan sokar.

Ülküsünü gerçekleştirmesi mukadder olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.

Onmadık yılın yağmuru harman vakti yağar.

Zamanında olsa büyük yarar sağlanacak olan durum, zamanı geçtikten sonra gerçekleşirse zarar bile verebilir.

On para on arslanın ağzında.

Şimdi para kazanmak çok güçleşti. En küçük kazanç, pek çok didişmeden, çalışmadan sonra elde edilebiliyor.

Ortak atın beli sakat olur.

Her ortak, daha çok yararlanmaya çalışacağından ortaklık malı yıpratırlar.

Osmanlının ayağı üzengide gerek.

Jandarma görevlileri baş kaldıranları, askerler düşmanı ezmek içim inmemek ve bunların peşini bırakmamak zorundadırlar.

Osmanlının ekmeği dizi üstündedir.

Osmanlı, sürekli baş kaldıranları, askerler düşman peşinde olduğundan yemeğini oturup sofrada yemez, hep at üstünde yer.

Osmanlı tavşanı araba ile avlar.

Osmanlı, olmayacak işleri kurnazca ve kendini yormadan başarır.

Ot kökü üstünde biter.

Çocuk, ailesinin genel durumuna; eğitim gören, eğiticinin tutumuna uygun olarak yetişir.

Otu çek köküne bak.

Kişinin kimliğini doğru olarak öğrenmek isterseniz soyuna sopuna bakınız.

Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır.

Bir ağızdan çıkan söz, başkalarının ağzına geçer, her tarafa yayılır.

Türkçe Atasözleri ve Anlamları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

57 Yorum

57 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir