CiciPedia

P Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

P harfi ile başlayan atasözleri ve anlamlarına dair her şeyi bu sayfada bulabilirsiniz. Atasözleri örnekleri, Türkçe atasözleri, en güzel atasözleri.

P Harfi ile Başlayan Atasözleri Örnekleri ve Anlamları

ABCDEFGHIİKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

 

Paça ıslanmadan balık tutulmaz.

Hiçbir nimet zahmet çekilmeden, özveriye katlanılmadan elde edilmez.

Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar.

Kendisinden çekinilen kimsenin yüzüne karşı kimse ağız açmaz da en güçlü kimsenin bile arkasından herkes düşmanlık gösterilerinde bulunur.

Padişah yasağı üç gün sürer.

Padişahlık zamanındaki yönetiminin ne denli etkisiz olduğuna bir örnek: Bir yasak çıkarılırdı ama birkaç gün sonra uygulama gevşetilirdi; yasağa aldıran olmazdı. Halk, bu sözle yönetenlerin durumunu kurallaştırdı ve onlara inanmadığını belirtti.

Palamut çok biterse kış erken olur.

Yüzyıllarca süren gözlemlerden sonra bu yargıya varılmıştır.

Papaz her gün pilav yemez.

Birkaç kez yaptığını gördüğünüz işi bir kişiye her zaman yaptırmak isterseniz onu usandırır, “yeter artık!” diyecek duruma getirirsiniz.

Para dediğin el kiri.

Para elde kalmaz; kullanılır, harcanır.

Para ile imanın kimde olduğu bilinmez.

Para, ortaya konulup herkese gösterilen şeylerden değildir. İman da kişinin içindedir. Bundan dolayı kimin ne kadar parası bulunduğunu, kimin ne denli Tanrı’ya yakın olduğunu kimse bilmez.

Para isteme benden buz gibi soğurum senden.

Kişi, kendisinden para isteyen kimseden artık uzak durmak ister.

Param seni vereyim de mi düşman olayım, vermeyeyim de mi düşman olayım? Vermeyeyim de düşman olayım.

Kendisinden ödünç para istenen kişi, bu parayı vermese karşısındaki ona düşman olur. Verse, parası zamanında geri gelmeyeceği için yine bir düşmanlık belirir. İyisi parasını elinden çıkarmamak değil mi?

Paranın gittiğine bakma, işinin bittiğine bak.

Yapmak istediğin işi yapabildinse bu uğurda harcadığı paralara acıma. Çünkü para, istediğin işi yapmak içindir.

Paranın yüzü sıcaktır.

Parayı gören kimse onun çekiciliğine kapılır ve kendisinden para karşılığından beklenen işi yapmakta kolaylık gösterir.

Paran ucuz olursa sen pahalı olursun.

Çok alışveriş yapan, bol bahşiş veren kişi, parasından yararlananlardan büyük saygı görür.

Para parayı çeker.

Elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır.

Parası ucuz olanın kendisi kıymetli olur.

Parasını esirgemeyen, eli açık kimseyi herkes el üstünde tutar.

Parayı veren düdüğü çalar.

Parasını veren kimse, istediği şeyi elde eder.

Parayı zaptetmek deliyi zaptetmeden zor.

Elindeki parayı çarçur etmeyip tutmasını bilmek, herkesin yapamayacağı zor bir iştir.

Pazarda herkes ambarındaki unu kadar konuşur.

Bir kimse, maddi alanda olsun, manevi alanda olsun, yeteneğinin ölçüsünü bilmeli, sınırı aşan davranışlarda bulunmamalıdır.

Pazar, ilk pazardır.

Satılacak mala ilkin kaç paraya istekli çıkmışsa en yüksek fiyat odur. Satıcı buna razı olmazsa daha sonra hiçbir istekli bu fiyatı vermez.

Pazar körsüz kalmaz.

Kötü mal satılmaz sanmayın. Ona da iyiyi, kötüyü ayırt etmeyen alıcı bulunur.

Pekmezi küpten, kadını kökten al.

Yiyeceğin şeyin temiz bir kapta bulunanını alman gerektiği gibi eşin olacak kadının da temiz ve soylu bir aileden olmasına dikkat et.

Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırılırsın.

Çok uysal olursan ezilirsin. Hep dik başlı olursan yalnız kalır, herkesi karşında bulursun. Hüner, gerektiğinde uysal, gerektiğinde sert olmayı bilmektir.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Bir işin sonunun nasıl olacağı şimdiki gidişinden belli olur.

Peynir ekmek, hazır yemek.

Yemek pişirmek sıkıntısına katlanmak istemeyenler için peynir ekmek, pişirilip kotarılmış yemektir.

Pilavda dönen kaşığın sapı kırılsın.

İnsan çıkarını gözetmelidir. Kendisine yararlı şeyi elde etme çabasını göstermeyen kişiden ne hayır beklenir?

Pilav yiyen kaşığını yanında taşır.

Bir şey yapmak, bir şeyden yararlanmak isteyen kişi, bunun için gereken aracı eli altında bulundurmalıdır.

Türkçe Atasözleri ve Anlamları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

35 Yorum

35 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir