CiciPedia

T Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

T harfi ile başlayan atasözleri ve anlamlarına dair her şeyi bu sayfada bulabilirsiniz.  Atasözleri örnekleri, Türkçe atasözleri, en güzel atasözleri.

T Harfi ile Başlayan Atasözleri Örnekleri ve Anlamları

ABCDEFGHIİKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz.

Kötü işlerle uğraşan kimse, kötü iş diye bir şey tanımaz.

Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar.

Kişi, eğitimine önem verdiği, yada beğendiği kimseyi hırpalarcasına çalıştırır.

Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur, boşu kırk kişiyi.

Kişi, gücünü kullanarak istediği şeyi elde edebilir. Ama bunu yapmayıp çevreyi eyleme geçme korkusu içinde bırakırsa daha çok şeyler ele geçir. Nitekim dolu tabanca ile ancak bir kişi vurulabilir. Bunu gören kimseler artık ondan korkamazlar. Ama boş tabancadan herkes korkar. Çünkü dolu sanılır ve kime karşı kullanılacağı bilinmez.

Tamah varken müflis acından ölmez.

Elinde avucunda bir şey bulunmamakla birlikte küçük kaznçları beğenmeyen kişi, büyük kazanç hayaliyle geçinir.

Tandır başında bağ dikmek kolaydır.

Önemli işler düş kurmakla gerçekleşmiş olmaz. Sorun, bu düşün gerçekleştirilmesidir.

Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.

Kirli işler yaparak çıkar sağlayan kişi, buna elverişli olan durum sona erince sersemleşir, hiçbir iş yapamaz olur.

Tarla çayında, bağ bayırda.

Tarla düz ve nemli yerde, bağ bağırda bulunursa daha verimli olur.

Tarlada izi olmayanın harmanın da yüzü olmaz.

Tarlasını sürmeyen, çapalamayan, gübrelemeyen ondan ürün bekleyemez.

Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.

Suya yakın yerdeki tarla değerlidir. Çünkü sulanması kolaydır. Eve yakın olan tarla daha değerlidir. Çünkü çapalama, gübreleme, ekme, ürünü koruma ve devşirme…gibi işlerin hepsi çok kolaylıkla ve yollarda vakit geçirilmeden yapılabilir.

Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün başlısı.

Tarlanın taşlısı, kızın uzun saçlısı, öküzün büyük başlısı daha çok beğenilir.

Tas yere düşmeden çanlanmaz.

Ortada dolaşan dedikodu, büsbütün asılsız olamaz. Kötü bir iş yapılmış olmasaydı böyle söylentiler ortaya çıkmazdı.

Taş altında olmasın da dağ ardında olsun.

Ayrılık zordur. Ancak bir teselli vardır: Uzakta, dağların ardında bulunan sevdiğimize günün birinde kavuşabiliriz. Tanrı ölüm ayrılığı vermesin.

Taş çömleğe çarparsa vay çömleğin haline, çömlek taşa çarparsa yine vay çömleğin haline.

Güçlüyle güçsüz çarpışırsa saldıran ister güçlü, ister güçsüz olsun güçsüzün yenilmesiyle sonuçlanır.

Taş düştüğü yerde ağırdır.

Kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır. Onun için hatırı, daha çok kendi çevresinde sayılır.

Taşıma su ile değirmen dönmez.

İşi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmayınca, şunun bunun küçük yardımlarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez.

Taş taşa söylenir.

İnsanlar önemli, büyük işleri, birbirlerine danışarak başarırlar.

Tatarın kılavuza ihtiyacı yoktur.

Yolunu, ne yapacağını bilen kimseye başkasının yardımı gerekmez.

Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur.

Sonunu düşünmeden hoşlandığı şeyleri yapan kişi, bir süre sonra bunun sıkıntısını çeker.

Tatlı ye, tatlı söyle.

Dünyadaki şu konukluğumuzu neden kendimize zehir edelim? Özel yaşantımızda, çevremize karşı davranışlarımızda da hep hoşa giden durumumuz olsun.

Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.

İşe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzemek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak olanaksızdır.

Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

Önemsiz kişi, önemli kişiye küsse, önemli kişinin umurunda olmaz.

Tavşan dağda, suyu ateşte.

Durumları hiç değişmeyecekmiş gibi çalışmalarını sürdürenler, bilmelidirler ki güçlerini, canlarını her an yitirebilirler.

Tavşanı tazı tutar, çalının avcı satar.

Buyruğu altındaki kişinin yaptığı işi kendi başarısıymış gibi gösterip övünenler vardır.

Tavuğun sadakası bir yumurta.

Gücü büyük işler başarmaya yetmeyen ya da zengin olmayan kişilerden ancak küçük yardımlar beklenebilir.

Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.

Akıllı işçi, beceremeyeceği yönetim işine el atmaz. Bilir ki böyle bir davranışı, kendisinin de başkalarının da yıkımına yol açar.

Taze bardağın suyu soğuk olur.

Yaşayışına karışan yeni şeyler dostlar kişiye hoş görünür.

Tebdil-i mekanda ferahlık var.

İnsan yer değiştirince ferahlar.

Tek kanatla kuş uçmaz.

Öyle işler vardır ki ancak bir yardımcı ile işbirliği yapılırsa başarılabilir. Yardımcısız yapılamaz.

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

İyi bir sonuç elde etmek için bir yerde uzun süre çalışan, sabırla bekleyen kişi, katlandığı sıkıntıların mükafatını görür.

Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.

Tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için, ya onun yapılmasına gereklik bulunmadığını söyler; ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.

Tembele “kapını ört” demişler, “yel eser örter” demiş.

Tembel, kapısının örtülmesini bile rüzgardan bekler.

Temel taşı temelde, köşe taşı köşede gerek.

Herkes özel durumuna ve uzmanlığına göre en yararlı olduğu alanda yer almalıdır.

Temiz iş altı ayda çıkar.

Doğru dürüst yapılması istenen iş, çarçabuk bitirilemez. Uzun zaman ister.

Terazi var, tartı var; her bir şeyin vakti var.

Her şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır. Bunlara dikkat edilmelidir.

Tereciye tere satılmaz.

Bir işin ustasına o işi nasıl yapacağı öğretilmez.

Terzi kendi söküğünü dikemez.

Bir kimse uzmanlığını kullanarak başkalarına yararlı olur da bu uzmanlığı kendi yararına kullanmaya fırsat bulamaz.

Terziye “dinlen” demişler, ayağa kalkmış.

Yoruculuk, rahatlık “görece” durumlardır: İşin niteliğine ve kişinin bu işi yapma yeteneğine göre yargı değişir. Rahat görünen öyle işler vardır ki onunla uğraşanların dinlenmesi, kimileri için yorucu olan davranışlarla olur.

Terziye “göç” demişler, “iğnem başımda” demiş.

Kendisine gerekli olan şeyler kolay taşınır olan kimsenin bir yerden başka yere göçmesi işten değildir.

Teşbihte hata olmaz.

Yeri geldiği zaman çirkin, kaba bir benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava verilmesi, saygısızca bir davranış değildir. Kimse bundan alınmamalıdır.

Tevekkelin gemisi batmaz.

Gereken tedbirleri aldıktan sonra daha fazla titizlik göstermeyip sonucu Tanrı’nın dileğine bırakılan kimse rahat eder. Zarar kaygısı çekmez.

Teyze, ana yarısıdır.

Teyze, yeğenine annesi gibi sevgi, şefkat gösterir. Onunla yakından ilgilenir.

Tırnağın varsa başını kaşı.

Hiç kimse, başkasından yardım beklememeli; kendisinin olanakları varsa bir işe girişmeli, yoksa girişmemelidir.

Tilki “benim için demem ama üzümsüz bağın kökü kurusun” demiş.

Kurnaz kişi, kendisinin yararlanacağı şeyi başkaları için gerekli imiş gibi göstermeye çalışır.

Tilkinin dönüp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır.

Bir kişi, ne kadar kendi havasında yaşarsa yaşasın, istediği işi yaparsa yapsın, sonunda, bağlı bulunduğu çevreye ve işe dönmek zorunda kalır.

Tilki, tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.

Bir kimse, üzerine atılan suçu işlememiş olduğunu anlatıncaya kadar suçun cezasını fazlasıyla çekmiş olur.

Tok, acın halinden bilmez.

Varlıklı olanlar, yoksulların ne büyük geçim sıkıntısı içinde bulunduklarını bilmezler.

Tok iken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazar.

Tok karnına yemek yemek, sağlık için çok zararlıdır.

Tokmağı baş kazık yer.

Birçok kişinin katılmasıyla yapılan işin en büyük sorumlusu başkanlardır.

Topalla gezen, aksamak öğrenir.

Kusurlu kimselerle düşüp kalkanlar, onlardan kötü huy kaparlar.

Toprağı işleyen, ekmeği dişler.

Uğraşı alanının bütün gereklerini yerine getiren kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır.

Tutulan sakal yolunur.

Bir suçu birlikte işleyenlerden yakayı ele veren cezayı çeker.

Tutulmayan uğru, beyden doğru.

Suçu ispatlanamayan, yakayı ele vermeyen hırsız, suç işlememiş gibi yaşar. Özgürlüğün ve egemenliğin keyfini sürer.

Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur.

Halk böyle inanır: İyiliğini gördüğü, ekmeğini yediği kimseye karşı saygısızlık ve hainlik eden kişiyi Tanrı cezalandırır.

Türk karır, kılıcı karımaz.

T harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Türk ihtiyarlığında bile genç gibi kılıç kullanırlar.

Türk’ün aklı gözünde.

Türk, gözüyle görmediği şeye kolay kolay inanmaz.

Türk’ün aklı sonradan gelir.

Türk, bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini hemen düşünemez. Aradan zaman geçince doğru, sağlam bir davranış yolu bulur ve biraz geç de olsa onu uygular. Ama kimi zaman iş işten geçmiş olur.

Türkçe Atasözleri ve Anlamları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

58 Yorum

58 Yorum

 1. jeroMelll

  30 Mart 2020 at 13:15

  Zaman ile ilgili bir şey yok. Yoksa ben mi göremedim Q.Q @Editor

 2. yusuf sarıkaya 5/a öğretmenimiz hatice başıbüyük! kemer kolejindenim!

  19 Mayıs 2019 at 14:17

  bakın adamsınız bak utku ……………………………………………………………………………………..

 3. ahmet

  4 Nisan 2019 at 22:03

  göööööööööööööööööööööööööööööööööööööööt oruspu pro

 4. en övgülü yorum

  24 Mart 2019 at 13:24

  cicicee çok güzel bir site yapmışsınız ellerinize sağlık teşekkür ederim her hafta ödevimi buradan yapıyorum

 5. Pro

  4 Mart 2019 at 19:09

  İyi ama kisa degil

 6. Yok

  4 Mart 2019 at 19:07

  😀😆😆😆

 7. Ege

  19 Mart 2018 at 09:16

  Süpersiniz cicicee ödevini sizden yapıyorum ve cok tesekkur ediyorum 😇

 8. BTS❤️❤️

  15 Mart 2018 at 22:33

  😁😁

  • Zeynep metropol 5/A

   27 Aralık 2018 at 14:15

   Hangi ildesin hangi okuldasın hangi sınıftasın ismin ne

 9. ModeratörNutella

  28 Ocak 2018 at 18:25

  Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır yok 🙁

  • Editor

   29 Ocak 2018 at 18:58

   Haklısın, hemen ekleyelim. Hatırlattığın için teşekkür ederiz 🙂 @ModeratörNutella

  • Emirhan

   4 Mart 2018 at 18:56

   Tencere dibi kara seninki benden kara da yok

 10. #BTSileHayalEt

  9 Ocak 2018 at 20:37

  Çok ama çok teşekkür ederim çok işime yaradı nerdeyse bütün hepsini yazdım

  Size bir ödül vermek gerekir yıllardır bu siteden yapıyorum

  Cicicee♥️ben 😊

  • #BTSileHayalEt

   9 Ocak 2018 at 20:41

   Çooooookk güzel olmuş ama daha uzun olursa daha güzel olur benim daha 125 tane atasözü yazmam lazım lise 3 de olunca 🙁

 11. Mesnevi

  9 Kasım 2017 at 16:15

  Çok güzel ama kısa olsa daha iyi

  • Fırat

   27 Aralık 2017 at 17:23

   Çok uzunnnnnnnnnnnnnnn kısa yapınnnnnnnnnnnnnnnnn

 12. Tr tanınmaz

  8 Mayıs 2017 at 20:51

  Abi azıcık kısa olsun

  • Editor

   9 Mayıs 2017 at 09:39

   Abi miiii o_O 🙂 Kısa mı uzun mu karar vermelisiniz 🙂 @TrTanınmaz

 13. efe

  4 Mayıs 2017 at 20:46

  teşşekür ederim sizin sayenizde ödevimi bittirdim (:

 14. Enes

  15 Ocak 2017 at 17:59

  Lütfen daha kısa yapppppppppppppppppppp @Editor

  • Editor

   16 Ocak 2017 at 08:56

   Ama Enes :/ bazıları da daha uzun yap diyor 🙁 ne yapmalıyım? 🙁 @Enes

   • Güneş

    18 Mart 2019 at 18:41

    Bence yarisini uzun yapin yarisini kisa

   • Editor

    19 Mart 2019 at 18:31

    Olabilir 🙂 Bunu bi’ değerlendirelim 🙂 @Güneş

 15. gülce

  2 Aralık 2016 at 19:36

  yıllardır ödevlerimi burdan yapıyorum 🙂 çok iyi bi site tüm arkadaşlarıma da tavsiye ettim :)))

  • Şevokkaya

   26 Aralık 2016 at 10:22

   Aynen

 16. elitsu

  6 Kasım 2016 at 19:13

  sizin emekleriniz beni sözlüden 0 almakla kurtrdı keşke size ödül verile bilse bu arada beni hatırladın mı 😀

 17. Meyveli Yoğurt

  3 Kasım 2016 at 14:57

  Cicicee çok iyi. Keşke yanınızda olabilsem 🙁 🙁

  • Editor

   9 Kasım 2016 at 12:58

   Yaaaa 🙁 Yanımızda olmadığını nereden çıkardın 🙁 Meyveli Yoğurt 🙂 Ne güzel mahlasın 🙂 @MeyveliYoğurt

   • Güneş

    18 Mart 2019 at 18:43

    Mahlasın ne demek ??

   • Editor

    19 Mart 2019 at 18:31

    Takma isim demek 🙂 @Güneş

 18. Cansu

  1 Kasım 2016 at 17:09

  Cunku onlar cok emek harcadilar. Bence Cicicee’ye odul vermek lazim. @Editor @Cicicee Degıl mı? 😍

  • Editor

   2 Kasım 2016 at 13:20

   Ödül müüüüüü 😀 😍😍😍 Asıl sana ödül vermek lazım Cansu 😀 Kocaman kocaman sevgi 😍 @Cansu

 19. Cansu

  1 Kasım 2016 at 16:40

  O teşekkür Cicice’mize ve ekibine ait. @Kübra @Cicicee ⭐️

  • Editor

   2 Kasım 2016 at 13:14

   😀 ⭐️⭐️⭐️💚💚💚 Biz teşekkür ederiz asıl @Cansu

 20. Kübra

  7 Haziran 2016 at 16:54

  Mükemmel 🙆😎😜😛😼😸👧👱👰👸👍👎👌✊✌✋👊☝👆👇👈👉👋👏👐👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍iyi baya iyi

 21. Kübra

  7 Haziran 2016 at 16:50

  Süpermiş 😆👍👌

 22. Berna

  7 Haziran 2016 at 16:46

  BENCE ÇOK UZUN 😠😉😕😩😦😰😧😰😧

 23. Berna

  7 Haziran 2016 at 16:39

  Bence süper bir şey

 24. EYLÜL EZEL

  6 Haziran 2016 at 12:07

  ÇOK GÜZEL HEP BURADAN YAPIYORUM

  • adam

   29 Ekim 2016 at 19:42

   merhaba çok yarlandım sende hayrını gör

   • Editor

    1 Kasım 2016 at 10:17

    🙂 Yararlandım demek istedin galiba 😀 Teşekkür ederiz 🙂 @Adam

 25. Sude naz

  1 Mayıs 2016 at 21:01

  Gerçekten harika beğendim çok güzel olmuş

 26. Sude naz

  1 Mayıs 2016 at 21:00

  Gerçekten güzelllll

 27. CILGINMEYVECİK99999

  12 Nisan 2016 at 18:52

  herkese çok teşekkürler devamını bekliyorum 100 aldım sayenizde

 28. ENOUGH

  7 Nisan 2016 at 21:04

  Very nice dislikes wrong

 29. eray

  5 Nisan 2016 at 00:17

  ciciee çok güzel olmuş a dan z ye kadar hepsünü yazdım emeği geçen herkese çok teşekkürler

 30. eray

  5 Nisan 2016 at 00:16

  ciciee çok güzel olmuş a dan z ye kadar ne var ne yok hepsini yazdım emeği geçen herkese çok teşekkürler

 31. yeter

  31 Mart 2016 at 15:55

  Bayıldım herkese tavsiye ediyorummmmmmm

  • editör

   31 Mart 2016 at 15:56

   Beğendiğine çok sevindik

   • BirGaripYiğit

    10 Mayıs 2016 at 08:33

    Editör , editor diye yazılır

   • Boklu

    19 Mayıs 2016 at 09:58

    Sen gercek editor deilsin @editör gercek editor @Editor

   • *********

    25 Eylül 2016 at 11:19

    He he

   • Editor

    27 Eylül 2016 at 09:51

    😀 Yaratıcı bir kullanıcı adı seçmişsin kendine 🙂 @*********

 32. Cansu

  29 Mart 2016 at 21:41

  Ciciee yine cok guzel olmus beni hatirladinizmi

  • Editor

   30 Mart 2016 at 09:36

   Beğendiğine çok sevindik 😀 @Cansu

 33. sude

  15 Mart 2016 at 22:06

  harika cidden muhteşem size çok teşekkür ediyorum

  • Editor

   16 Mart 2016 at 09:16

   🙂 Biz de sana teşekkür ederiz 🙂 @Sude

 34. büşra

  2 Mart 2016 at 20:03

  çok iyibir ata sözleri sisede tavsiye ederim

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı