CiciPedia

Atatürk’ün Cumhuriyetle İlgili Sözleri

Atatürk’ün cumhuriyetle ilgili sözleri nelerdir?

29 Ekim 1923’te ülkemizde Cumhuriyet ilan edilmiştir. 29 Ekim ulusal bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını, 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olarak coşkuyla kutlarız. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlanan milli bir bayram.

Cumhuriyet Bayramı Fotoğrafları

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetle İlgili Sözleri

Her yıl 29 Ekim’de kutlanan Cumhuriyet Bayramı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği sözler:

 • Cumhuriyet fazilettir.
 • Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; cumhuriyet erdemdir.
 • Türk ulusunun yaradılışı ve alışkanlıklarına en uygun düşen yönetim, cumhuriyet yönetimidir.
 • Cumhuriyet, düşünce özgürlüğünden yanadır. İçten geldikçe ve doğru yoldu bulundukça her düşünceye saygı duyarız. Türün inançlar bizce saygıya değer.
 • Bizim ulusumuz kökten demokrattır. Kültürünün, geleneklerinin en derin geçmişe özgü evreleri bunu doğrular; pekişir.
 • Yeni Türk devleti bir halk devletidir; halkın devletidir.
 • Hükümet ulustur ve ulus hükümettir. Artık hükumetle ulus arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır.
 • Benim önemsiz bedenim bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuzluğa kadar yaşayacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyeti, yalnız iki şeye güvenir: Biri ulus kararı, öteki acıklı ve güç koşullar içinde dünyanın beğenilerine hak kazanan ordumuzun kahramanlığı.
 • Cumhuriyet; düşünür, bilgili, kültürlü, sağlam vücutlu ve yüksek karakterli koruyucular ister.
 • Önemle ve ciddiyetle derim ki, Türkiye Cumhuriyeti, kutsal tanıdığı bağımsızlığını ve egemenliğini savunmada hoşgörülü olamaz.
 • Öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti sizden düşüncesi özgür, vicdanı özgür, irfanı özgür kuşaklar ister.
 • Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.
 • Türkiye Cumhuriyeti, safsatalarla, mevcudiyetini, istikbalini tehlikeye bırakmaz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet ile İlgili Sözleri

 • Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.
 • Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir.
 • Cumhuriyet, ahlaki fazilete dayanan bir idaredir.
 • Türkiye Cumhuriyeti, cihanda, işgal ettiği mevkiiye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.
 • Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.
 • Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
 • Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya da müktedir olacaktır.
 • Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.
 • Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
 • Hükumetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.
 • Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.
 • Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.
 • Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.
 • Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.
 • Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun bireyleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de o kadar güçlü olur.

Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.