Abay

Abay nadir kullanılan kız bebek isimleri arasında yer alır. Abay isminin anlamı, ayın suya, denize ya da göğe yansıması anlamında kullanılır. Aynı zamanda Abay, çekingen davranışlarda bulunma anlamında da kullanılmaktadır.