Akın

Akın, Türkçe kökenli bir isimdir. Akın isminin anlamı, ekin ve harmandan alınan buğdaydır.

Kazak-Kırgız Türklerinin şairlere verdiği addır. Bunlara ek olarak, düşman elindeki topraklara, yıldırma amaçlı yapılan saldırı anlamını da taşır.