Aksoy

Aksoy, Türkçe kökenli bir isimdir. Aksoy ismi, temiz bir soydan gelen kimse anlamını taşır.

Erkek bebekler kullanılan bir isimdir. Türkiye’de son zamanlarda popülerlik kazanan Aksoy ismi erkek bebekler için kullanılsa da kız bebekler için de tercih edilebilmektedir. |-