Alpkan

Alpkan ismi, Türkçe kökenlidir. Alpkan, yiğit bir soydan gelen kişi anlamını taşır.

Alpkan son yıllarda popülerliğini kaybetmiş olan Türkçe bebek isimleri arasında yer alır. Savaşçı anlamı da taşıyan Alpkan; Alptekin, Alparslan, Alp gibi erkek bebek isimleri ile uyumludur.