Alptekin

Alptekin, Türkçe kökenli bir isimdir. Alptekin, erdemli ve dürüst kişi anlamlarına gelir. Aynı zamanda Gazne’de Türk hakanlığını kuran devlet adamı olarak bilinir.

Eski Türk devletlerinde hanlara ve haneden üyelerine sık verilen bir isim olan Alptekin, Alp, Alparslan, Alperen, Alphan gibi erkek bebek isimleri ile de benzerdir.