Atabek

Atabek, Türkçe kökenli bir isimdir. Atabek ismi, devlet yönetiminde yetkisi olan anlamını taşır.

Aynı zamanda Selçuklular zamanında, şehzadelerin eğitiminden görevli kişi olarak tanımlanır. Erkek bebeklere verilen bir isimdir.