Atlas

Atlas, Türkçe kökenli bir isimdir. Atlas ismi, üstü ipek, altı pamuk kumaş olarak tanımlanır. Aynı zmanda, düz, havasız ve tüysüz anlamlarını taşır. Büyük harita anlamına da gelir. Erkek bebeklere verilen bir isimdir.