Badegül

Badegül ismi, Bade isminden türetilmiş. Bade ismi, şarap ve içki gibi anlamlara gelirken Badegül ismi, gül rengi şarap anlamındadır. Ayrıca Badegül ismi de Farsça kökenlidir ve kutsal sevgi ve aşk ile de ilgili bir anlama sahiptir.