Bahire

Bahire ismi, ışıklı, ışık saçan anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda Bahire isminin anlamı aşiyan, apaçık olan anlamlarına da gelir.

Arapça kökenli bebek isimleri arasında yer alan Bahire ismi, üstün gelen ve diğerlerini geçen kişi anlamında da kullanılmaktadır.