Bayram

Bayram isminin kökeni Türkçedir. Bayram, kutlanan gün, neşe ve sevinç anlamlarını taşır.

Dini anlamda da önemli bir yere sahip olan Bayram ismi, popüler olmayan bebek isimlerindendir. Bayram ismi Ramazan, Hidayet gibi erkek isimleri ile benzerdir.