Belgin

Belgin sözcüğü, tam olarak belirlenmiş anlamına gelir. Kesin, apaçık anlamlarında da kullanılan “belgin” kelimesi, isim olarak dürüst, olduğu gibi görünen anlamlarına gelir. Belgin ismi Türkçe kökenli bebek isimleri arasında yer alır.