Belinay

Belinay isminin anlamı, ayın göl yüzeyine yansıması olarak tanımlanır. Bu açıdan Belinay ismi Dolunay ismi ile hemen hemen aynı anlama gelir. Türkçe kökenli bebek isimlerinden biri olan Belinay aynı zamanda peygamber çiçeği olarak da bilinir.