Canan

Canan isminin anlamı, sevilen, gönül verilen kişidir. Aşık olunan, beğenilen, sevgili anlamlarına da gelen Canan ismi Türkçe kökenlidir. Can kökünden türetilen Canan ismi, Tasavvuf edebiyatında yaratıcı anlamında da kullanılır.