Fadime

Fadime ismi, Fatma isminin halk arasındaki bir söyleyiş türünden gelir. Fatma isminin kökeni Arapça olduğundan, Fadime isminin kökeni de Arapçadır. Ancak Fadime ismi, Fatma isminin Türkçedeki kullanımından kaynaklanır.