Gazel

Gazel kadınlarla, sevgi üzerine arkadaşlık, ahbaplık etmek demektir. Ayrıca bir müzik terimidir. Alaturka müzikte, bir kişinin, belli bir kurala bağlı kalmaksızın türlü makamlarda gezinerek, sesle yaptığı doğaçlama, taksim.