Gediz

Gediz isminin anlamı küçük su birikintisidir. Aynı zamanda Ege Bölgesi’nde yer alan akarsunun adı da Gediz’dir. Gediz ismi Türkçe kökenli olduğu gibi hem erkek çocuklar hem de kız çocuklar için kullanılan bir isimdir.