Gelincik

Gelincik isminin anlamı, kırlarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekli bir bitki anlamındadır. Gelincik çiçeği kırmızı olduğunda tutkuyu, beyaz olduğunda ise saflığı simgeler. Gelincik isminin kökeni Türkçeye dayanır.