Eğlenceli Bilgiler

Bilinmeyen şeyler için neden ‘X’ harfi kullanılır?

Harfler sadece yazım işlerinde kullanılan özel işaretler değillerdir. Birçoğu, başka yerlerde, başka anlamlarda kullanılır. Örneğin, 'A' en iyi, 'B' ikinci en iyi anlamında kullanılır. X harfi de genellikle, bilinmeyen şeyleri sembolize etmek için tercih edilir.

X harfi matematikte bilinmeyeni, geometride 'apsis' denilen yatay çizgiyi, Romen rakamlarında ise, 10'u temsil eder. X-Large, en büyük anlamında kullanılır. Erkek cinsiyetine ait kromozoma ise, 'x kromozomu' adı verilir. 

Rene Descartes, 1637 yılında yazdığı La Geometrie kitabında, alfabenin ilk harflerini bilinenler, son harflerini de bilinmeyenler için kullanmıştır. Kitabın üçüncü cildinde de bilinmeyeni temsilen X'e yer vermiştir. Descartes'in neden böyle bir tercih yaptığı bilinmemektedir, ancak onun bu tercihinden sonra 'X' harfi, bilinmeyen şeyler için kullanılmaya başlanmıştır. 

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.