Belirli Gün ve Haftalar

Bilişim Haftası Ne Zaman Kutlanır?

Bilişim Haftası ne zaman kutlanır? Bilişim ne demektir? Önemi nedir? İşte Bilişim Haftası ile ilgili her şey.

Bilişim Haftası

Bilişim haftası, bilgisayardan doğru şekilde faydalanmamıza ve bilgi toplumu olmanın gereklerini öğrenmemize yardımcı olmak için kutlanmaktadır.

Bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar olarak tanımlanabilen bilişim, yeni bir bilim dalıdır. Diğer adı da ‘enformatik’ tir. İngilizce ‘Information Tecnology’ (IT) teriminin Türkçe karşılığı olarak ‘bilişim’ veya ‘bilgi teknolojileri’ terimi kullanılmaktadır. Bilişim haftası, bilgisayardan doğru şekilde faydalanmayı, bilgi toplumu olmanın gereklerini yerine getirmeyi öğrenmemize yardımcı olmak için kutlanmaktadır

Bilişimin temel öğesi insandır. Bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimler, ülkelere yeni ekonomik güçler yaratmaktadır. İster geri kalmış olsun, isterse gelişmiş, bilişimin gücünün farkına varan tüm ülkeler, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için, var güçleri ile planlar yapmaya ve bilgi toplumunun temel taşı olan insan gücünü her şeyin önüne çıkarmaya çalışmaktadırlar. Çünkü artık ülkelerin zenginlikleri para ile ya da doğal kaynaklarının zenginliği ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir. İnsan gücü yetiştirmenin yolu da eğitim ve öğretimden geçer.

Bilişimin en önemli ikinci öğesi de bilgisayarlardır. Bilgisayarların programlardan oluşan yapısı yazılım(software) ve elektronik parçalardan oluşan fiziksel yapısı donanım (hardware) olarak iki temel unsuru vardır.

Bilgisayar, bilgileri kendine mahsus, özel bir biçimde manyetik disk ortamında saklarlar. İhtiyaç duyduğumuzda verilen komutları aracılığı ile istediğimiz bilgileri bulduktan sonra, bizim anlayacağımı şekle dönüştürerek ekran denen dış çevre birimine gönderirler.

Çağın gerisinde kalmamak için; geri bırakılmışlığı kendimize yakıştırmamalı, çok çalışmalı ve üretmeliyiz. Ülkemizin kendisine ait bilişim ürünleri olması için bilgi ve teknolojiyi etkin biçimde kullanabilmeliyiz. Bilişim, ülkelerin ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasında çok önemlidir. Bu nedenle, ülkemizin de mutlaka bir bilişim politikası olmalıdır. Ancak bunları yaparsak, ülkemizi yurtdışından teknoloji ithal etmeye mahkûm olmaktan ve sadece teknoloji tüketicisine dönüşmekten kurtarabiliriz.

Bilişim Türleri

Günümüzde konularına göre bilişim türlerini şöyle sıralayabiliriz:

Teknolojik Bilişim: Araç gereçlerle ilgilidir.

Kurumsal Bilişim: Sayısal çözümleme, bilgi kuramı, diller ve yapıları, otomatlar kurumsal bilişimin konusudur.

Uygulamalı Bilişim: Bilgisayarların gerçekleştirdikleri her şeyi ve bilginin otomatik olarak işlenmesini içerir. Tıp merkezleri, bankalar, sigortalar, şirketler, sanayi kuruluşları, eğitim kurumları, basın-yayın kuruluşları uygulamalı bilişimden faydalanır.

Yöntemsel Bilişim: Daha çok yazılımlarla ilgilidir.

Sistem Bilişimi: Bilgisayarların ve işletme sistemlerinin yapısı, kaynakların sıralanması, telefon, teleks, faks gibi aygıtlar sistem bilişiminin konusudur.

Teknoloji Kullanımı Öğrenmeyi Nasıl Destekler?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kaynaklarında şu bilgiler yer almaktadır:

Teknoloji kullanımı bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrenmeyi destekler.

Teknoloji, bireye kendi öğrenme ihtiyaçlarına ve öğrenme stiline uygun öğrenme sürecini belirleme ve yönetme fırsatı sunmaktadır. Böyle bir fırsatın değerlendirilmesi öğrenmeyi daha geniş bir sürece yaymakla birlikte, öğrenmenin seviyesini de artıracaktır. Teknoloji bir yandan bireysel, bağımsız öğrenme fırsatını sağlarken diğer yandan işbirliği yapma imkânını da sağlamaktadır.

Teknoloji kullanımı etkileşimli ve dinamik içerik sunabilir.

Bilgi patlaması yaşadığımız çağ itibariyle bu bilgilerin güncel olabilmesi, kullanılan sunum formatının (bilgi organizasyonunun) herkese uygun olmaması gibi bir takım sınırlayıcı faktörler teknoloji kullanımı ile aşılabilir. Teknoloji destekli bilgi organizasyonları daha esnek, zengin ve güncel bilgileri farklı formlarda öğrencilere sunabilir.

Teknoloji kullanımı işbirliği ve rtak çalışma yapabilme imkânı sağlar.

Bireysel çabanın yanı sıra bahsedilen ortak çalışmaların yapılması teknolojinin desteği alınarak daha da kolaylaştırılabilir.

Teknoloji kullanımı motivasyonu ve aktif katılımı sağlar.

Gerçek hayattan örneklerin (yağmurun nasıl meydana geldiği) sınıf ortamına getirilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumlarda öğrencilerin öğrenmeye çalıştıkları konu ile ilgili olarak sözel olarak anlatılan veya kitaptan okudukları bilgileri dersin verildiği zaman dilimi içerisinde kavramaları ve konu ile ilgili ilgi ve motivasyon geliştirmeleri zor olabilir.

Teknoloji kullanımı alternatif öğretme ve bilgi sunma / değerlendirme formları sağlar.

Öğretimin farklı bileşenleri (Sunuş, değerlendirme, motivasyon, katılım vb.) için teknolojin sunmuş olduğu fırsatlar değerlendirilebilirse, öğrencilerin farklılıkları dikkate alınmış olur hem de daha etkin ve verimli bir öğretim gerçekleştirilmiş olabilir.

Aileler İçin İnternet Kullanım Önerileri

Uzman Psikolog Şule Çelik, aileleri internet kullanımı konusunda uyarıyor: İnternetin, doğru kullanılmadığında zararlı olabileceği konusunda çocuklarınızı uyarın. Çocuklarınızın, internet hakkındaki düşüncelerini ve bilgilerini günlük olarak takip edebilir, böylece yanlış bildikleri konuları düzelterek onları yönlendirebilirsiniz.

  • İnternete bağlanmak için yalnız sizin bildiğiniz bir şifre kullanabilirsiniz. Böylece çocuklarınızın internete ne zaman bağlandıklarından haberdar olabilirsiniz.
  • Bilgisayarı çocuğunuzun odasına koymak yerine, herkesin sık kullandığı bir odaya yerleştirin. Böylece çocuğunuzun, uygun olmayan sitelere gitmesine kolaylıkla engel olabilirsiniz.
  • Beş yaşından küçük çocuklarınızın tek başlarına bilgisayar ve interneti kullanmalarına izin vermeyin. Bilgisayar ve Internet kullanma saatlerini sınırlandırarak ve bu saatlerde çocuğunuza eşlik ederek, çocuğunuzun güvenliğini ve denetimini sağlayabilirsiniz.
  • Çocuklarınızın interneti uygun kullanıp kullanmadıklarını, sık kullanılanlar ya da daha önce girilen sayfaların listesini kontrol ederek denetleyebilirsiniz. İnternetin doğru kullanımı hakkında bildiklerinizi, arkadaşlarınızla ya da çocuklarınızın arkadaşlarının ebeveynleri ile paylaşabilirsiniz. Böylece çocuğunuzun, arkadaşlarının evinde de güvende olmasına yardımcı olabilirsiniz.
  • Çocuğunuz yanınızdayken uygun olmayan sitelere girmeyin. Çocuklarınız için uygun olmadığını düşündüğünüz sitelere girdiyseniz ‘Geçmiş’ bölümünden bu siteleri silebilir böylece çocuğunuzun daha sonra bu siteye ulaşmasını önleyebilirsiniz.
  • Çocuğunuzu internette tanıştığı kişilerle, hiçbir şekilde telefonda konuşmaması ya da herhangi bir şekilde buluşmaması konusunda uyarın.
  • Eğer internet aracılığıyla çocuğunuzdan bilgi isteniyorsa, sitenin güvenli olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Bu bilgilerin ne amaçla kullanılacağını öğrenin ve bu bilgilerin üçüncü şahıslara ulaştırılıp ulaştırılmayacağı konusunda bilgi edinin.

Bilişim Haftası İle İlgili Şiir

Bilişim Demek

Bilişim bilmek demek

Teknoloji demektir

İnsan insana muhtaç

Bilişim renk demektir

İletişim olmadan

Anlaşamaz insanlar

Uzak mesafelerden

Ulaşamaz mektuplar

Bilişim yeniçağdır

Uzay çağı demektir

Gerisinde kalanlar

Geri kalmış demektir

Teknoloji olmadan

Medeniyet olamaz

Bilimden ve sağlıktan

Hiç taviz verilemez

Bilgisayar, internet

Telefon en nihayet

Hayatında olmalı

Bizlerin ilelebet

cocuk-bilisim-zirvesi

Güvenli İnternet Kullanımı

Bilgisayarı salona veya oturma odasına koyun.

Bilgisayarı çocuğunuz kendi odasına koymak yerine, bütün ailenin bulunduğu bir odaya koyun. Ayrıca, bilgisayara şifre koyabilirsiniz. Böylece, çocuğunuz sizden izin almadan bilgisayarı kullanamayacaktır.

Çocuğunuza ait şifreleri bilin.

Mail veya sosyal medya hesaplarında çocuğunuzun kullandığı şifreleri öğrenin ve çocuğunuzun bu hesapları güvenli bir şekilde kullandığından emin olun. Ayrıca, çocuğunuzu tanımadığı kişilerle online iletişim kurmaması için uyarın.

Bilgisayarda ebeveyn denetimini ayarlayın.

Çocukların uygunsuz içerikteki siteleri açmasını önlemeye yönelik çeşitli yazılımlar vardır.  Ebeveyn denetimi uygulamasını kullanarak, çocukların internet kullanımını kontrol altında tutabilirsiniz.

Çocuklarınıza uygun bir yöntemle internetin sakıncalarını anlatın.

Çocuğunuza, kamusal bir alanda olduğu gibi internette de yabancı kişilerin bulunduğunu ve onlarla temas kurmaktan sakınmak gerektiğini anlatın. Dikkatli davranmadıkları durumda neler olabileceğini onlara uygun şekilde izah edin.

Kişisel bilgilerin kullanılmasıyla ilgili kurallar koyun.

Çocukların yaşadıkları yer, gittikleri okul, doğum tarihi gibi bilgileri vermemeleri gerekir. Bu tür bilgi paylaşımlarının aileye ciddi bir maddi zarar getirebileceğinden bahsedin.

Çocuklarınızın fotoğraf paylaşmadığından emin olun.

Çocuklarınıza hiçbir zaman fotoğraf paylaşmamaları gerektiğini söyleyin.

Çocuğunuzun internette hangi sitelere girdiğini kontrol edin.

Çocuğunuzun ziyaret ettiği sayfalara bakın. Böylece çocuğunuzun internette ne yaptığını öğrenebilirsiniz.

Çocuğunuza internette nasıl güvenli gezinileceğini öğretin.

Uygunsuz bir siteyle karşılaşınca ne yapmaları gerektiğini anlatın. Çocuklar hangi sitelere girmemeleri gerektiğini bilmelidir. Bununla beraber, sohbet sitelerini engelleyebilirsiniz. Böylece, çocuğunuzun tehlikeli bir kişiyle iletişim kurma ihtimali ortadan kalkar.

Çocuklarınıza internette tanımadığı kişilerle sohbet etmesinin sakıncalarını anlatın.

Çocuklarınızın internette rastgele kişilerle sohbet etmenin sakıncalarını anladığından emin olun. Size danışmadan herhangi biriyle iletişim kurmasına izin vermeyin.

Kendi soysal medya hesaplarınızı açın.

Sosyal medya hesabınız yoksa,  siz de kendi hesabınızı açabilirsiniz. Böylece, bu sitelerin içeriği hakkında fikir sahibi olursunuz ve çocuğunuzun nelerle karşılaşabileceğini bilirsiniz.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir