CiciPedia

Bitki Türlerinin Sınıflandırılması

Bitkiler dünyayı kaplayan örtüdür. Bitkilerin temel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda; ağaç, çalı ve ot formasyonu olmak üzere üçe ayrılır.Büyülü Ağaçlar

Ağaç Formasyonu

Yağış, sıcaklık ve toprak şartları gibi iklimsel şartların uygun olduğu ve yetişme devresinin uzun olduğu her yerde ağaç yetişir. Yağışların az olması ve şiddetli buharlaşma gibi olumsuz faktörler ağaç yetişmesini engeller. Ormanlar öncelikli olarak ağaçlardan meydana gelir. Ağaçların oluşturduğu bitki topluluklarına ‘orman’ adı verilir.

 1. Ekvatoral yağmur ormanları
 2. Muson ormanları
 3. Orta kuşağın karışık ormanları
 4. Tayga ormanları

Ot Formasyonu

İklim ve yer şekilleri şartlarının ağaç yetişmesine elverişli olmadığı yerlerde ot cinsinden bitkiler oluşur. Böyle yerlerde belirli dönemlerde yağış olur ve su tam olarak toprağın derinliklerine nüfuz edemez. Bu şekilde yetişen ot cinsinden bitkilerin oluşturduğu topluluktur.

 1. Savan
 2. Step (Bozkır)
 3. Çayır
 4. Turna

çalıÇalı Formasyonu

Ormanlar tahrip olduğunda oluşan kısa boylu ağaçcıkların meydana getirdiği topluluktur.

 1. Maki
 2. Garig
 3. Psödomaki

Bitki türlerinin sınıflandırılması, iklim ve yer şekillerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Her bitki sınıfı özellikleri bakımından kendi içinde de ayrıca sınıflandırılır.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir