Eğlenceli Bilgiler

Biyoloji Nedir? Alt Bilim Dalları Nelerdir?

Bitki ve hayvanların, doğma, gelişme, büyüme ve yaşam evrelerini inceleyen bilim dalına biyoloji adı verilir.

Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalı. Bu bilim dalı ile ilgilenen bilim insanına biyolog denir.

Biyoloji Alt Bilim Dalları

 • Anatomi: Organizma yaptılarının incelenmesi.
 • Astrobiyoloji: Evrendeki yaşamın evrimi, dağılımı ve geleceği üzerine çalışır.
 • Biyokimya: Yaşamın varlığı ve çalışması için gerekli kimyasal reaksiyonların incelenmesi, genellikle hücresel seviyeye odaklanır.
 • Biyoloji mühendisliği: Biyolojik sistemlerden ilham alan ürünler yaratma veya biyolojik sistemleri değiştirme ve bunlarla etkileşim kurma.
 • Biyocoğrafya: Türlerin mekansal ve zamansal dağılımının incelenmesi.
 • Biyoinformatik: Genomik ve diğer biyolojik verilerin incelenmesi, toplanması ve saklanması için bilgi teknolojisinin kullanılması.
 • Biyodilbilim: Biyolojinin incelenmesi ve dilin evrimi.
 • Biyomekanik: Canlıların mekaniğinin incelenmesi.
 • Biyomedikal araştırma: Sağlık ve hastalık çalışması.

Biyoloji

 • Biyofizik: Fiziksel bilimlerde geleneksel olarak kullanılan teori ve yöntemleri uygulayarak biyolojik işlemlerin incelenmesi.
 • Biyoteknoloji: Genetik modifikasyon ve sentetik biyoloji de dahil olmak üzere canlı maddelerin manipülasyonunun incelenmesi.
 • Botanik: Bitkilerin incelenmesi.
 • Hücre biyolojisi: Hücrenin bütün bir ünite olarak incelenmesi ve canlı bir hücre içerisinde meydana gelen moleküler ve kimyasal etkileşimler.
 • Kronobiyoloji: Canlı sistemlerde periyodik olayların incelenmesi.
 • Bilişsel biyoloji: Biliş çalışmaları.
 • Koruma biyolojisi: Doğal çevrenin, doğal ekosistemlerin, bitki örtüsünün ve yaban hayatının korunması, korunması veya restorasyonu çalışmaları.
 • Kriyobiyoloji: Normal olarak tercih edilen sıcaklıktan düşük sıcaklıkların canlılar üzerindeki etkilerinin incelenmesi.

Biyoloji

 • Gelişim biyolojisi: Zigottan tam yapıya kadar bir organizmanın oluştuğu süreçlerin incelenmesi.
 • Ekoloji: Canlı organizmaların birbirleriyle ve çevrelerinin canlı olmayan elementleriyle etkileşimlerinin incelenmesi.
 • Evrimsel biyoloji: Türlerin kökeni ve inişlerinin zaman içinde incelenmesi.
 • Genetik: Genlerin ve kalıtımın incelenmesi.
 • İmmünoloji: Bağışıklık sisteminin çalışması.
 • Deniz biyolojisi: Okyanus ekosistemlerinin, bitkilerin, hayvanların ve diğer canlıların incelenmesi.
 • Mikrobiyoloji – mikroskobik organizmaların (mikroorganizmalar) incelenmesi ve diğer canlılarla etkileşimleri
 • Moleküler biyoloji: Biyolojik fonksiyonların moleküler düzeyde incelenmesi, bazılarının biyokimyaya geçmesi.

Biyoloji

 • Nanobiyoloji: Biyolojik araştırmada nanoteknolojinin uygulanması ve canlı organizmaların ve parçaların nano ölçekli organizasyon düzeyinde incelenmesi.
 • Sinirbilim: Sinir sisteminin incelenmesi.
 • Paleontoloji: Fosillerin incelenmesi ve tarih öncesi yaşamın bazen coğrafi delilleri.
 • Patobiyoloji veya patoloji: Hastalıkların incelenmesi ve hastalığın nedenleri, süreçleri, doğası ve gelişimi.
 • Farmakoloji: İlaçlar ve organizmalar arasındaki etkileşimlerin incelenmesi.
 • Fizyoloji: Canlı organizmalarda meydana gelen fonksiyon ve mekanizmaların incelenmesi.
 • Fitopatoloji: Bitki hastalıklarının incelenmesi.

Biyoloji

 • Psikobiyoloji: İnsan ve insan dışı hayvan davranışlarını incelemek için geleneksel olarak biyolojide kullanılan yöntemlerin uygulanması.
 • Kuantum biyolojisi: Kuantum olaylarının biyolojik süreçlerdeki rolünün incelenmesi.
 • Sistem biyolojisi: Biyolojik sistemler içindeki karmaşık etkileşimleri bütünsel bir yaklaşımla incelemek.
 • Yapısal biyoloji: Biyolojik makromoleküllerin moleküler yapısı ile ilgili moleküler biyoloji, biyokimya ve biyofizik dalı.
 • Teorik biyoloji: Biyolojik olayları açıklamak için soyutlamaları ve matematiksel modelleri kullanan dal.
 • Zooloji: Sınıflandırma, fizyoloji, gelişme, evrim ve davranış dahil olmak üzere hayvanların incelenmesi.
Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.