Eğlenceli Bilgiler

Bölgelere Göre Ekonomik Faaliyetler

İnsanlar, hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorundadır. Bu amaçla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ekonomik faaliyetler denir.

Ekonomik Faaliyetler: Tarım, ormancılık, sanayi, turizm, ticaret, ulaşım, balıkçılık, madencilik ve hayvancılık ekonomik faaliyetler arasında sayılabilir. Belli bir eğitim sonucunda edinilen bilgi ve becerilere dayalı, insanlara fayda sağlayacak ürün üretmek, hizmet vermek ve bunların karşılığında para kazanmak  için yapılan ve belirli kuralları olan işe de meslek denir. Çiftçilik, öğretmenlik, garsonluk, marangozluk, madencilik, tüccarlık, doktorluk, kaptanlık, bankacılık ve balıkçılık ise meslekler arasında sayılabilir. İnsanların ekonomik faaliyetleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

Birincil Faaliyetler: Doğrudan doğal şartlara ve kaynaklara bağlı olarak yürütülen faaliyetlerdir.

İkincil Faaliyetler: Doğal kaynakların (hammadde) işlenerek tüketim maddesi haline dönüşümünü sağlayan faaliyetlerdir.

Üçüncül Faaliyetler: Üretilen ürünlerin pazarlanması, insanların sağlık, eğitim, ulaşım, tatil gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerdir.

ekonomik-haritaTürkiye’de Ekonomik Faaliyetleri Etkileyen Faktörler

Ülkemizde ekonomik faaliyetleri olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyen faktörler; iklim, yüzey şekilleri, coğrafi konum ile nüfus ve yerleşmedir.

1.İklim

Tarım faaliyetleri büyük oranda yağışlara bağlıdır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde sıcak ve kurak geçen yaz aylarında tarım faaliyetlerini sürdürebilmek için sulamaya gereksinim duyulur. Sulamanın yapılmadığı bölgelerde, tarımsal faaliyetler iklim koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Kıyı bölgelerimizde kışlar ılık geçtiği için don olayları nadiren görülür. Sıcaklığın çok düşük değerlere indiği İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise don olayları uzun sürer. Bunun sonucu olarak, tarımsal faaliyetlerde bulunabilme süresi ve tarımsal ürün çeşitliliği de kıyı kesimlerden iç kesimlere, batıdan doğuya doğru ilerledikçe azalır. Kışın ılık iklim isteyen ürünler sadece kıyılarda yetişir.

2.Yüzey Şekilleri (Yeryüzü Şekilleri)

Türkiye’nin ortalama coğrafi yüksekliği fazladır; yüzölçümünün %60’ını 750 metrenin üstündeki topraklar oluşturmaktadır. Türkiye’nin dağlık bir ülke olması, ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemiştir. Yüksek bölgelerde tarımsal faaliyetler sınırlıyken, hayvancılık faaliyetleri ön plandadır. Denizlerin etkisi ile iklim şartları ılımanlaşan kıyı ovalarında ürün çeşitliliği fazladır ve ekonomik faaliyetler olumlu etkilenmiştir. Yüksekliğin fazla ve arazinin dağlık olduğu bölgelerde ulaşım ve bunun sonucu olarak ekonomik faaliyetler de olumsuz etkilenmektedir.

3.Coğrafi Konum

Türkiye’de dört mevsim ve farklı iklimlerin görülmesi, tarımsal ürünleri ve turizm faaliyetlerini çeşitlendirmiştir. Türkiye coğrafi konumu bakımından uluslarası kara, deniz ve hava ulaşımının da yoğun olarak gerçekleştirildiği bir ülkedir. Batıda sanayisi gelişmiş Avrupa ülkeleri ve doğuda dünya petrol üretiminin çoğunu karşılayan Orta Doğu ülkeleri arasında coğrafi olarak önemli bir konumdadır.

4.Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’de genç nüfus fazladır. Hızlı kentleşme sebebiyle kırsal nüfus ise giderek azalmaktadır. Tarımda verimi arttıran makineli tarımın yaygınlaşması ve ileri tarım tekniklerinin hayata geçirilmesi gibi faktörler, kırsaldan kentlere göçü de arttırmıştır. Kırsal kesimlerden büyük kentlere göç edilmesi, yerleşim problemleri yaratmakla birlikte, inşaat sektöründeki faaliyetlerin artmasına da sebep olmuştur. Genç nüfusun eğitim seviyesinin yükselmesi ve tarım dışındaki sektörlerde çalışan nüfusun artması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine yol açmıştır.    

2 Yorum

2 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.