Çocuk Bilim

Çevre Kirliliği Türleri

İnsanlar yaşam alışkanlıkları ve faaliyetleri sonucunda çevrelerine zarar verdiklerinde, çeşitli kirlilik türleri oluşmaktadır. İnsanların sebep olduğu çevre kirlilik türleri arasında:

 1. Hava kirliliği,
 2. Su kirliliği,
 3. Gürültü kirliliği,
 4. Toprak kirliliği,
 5. Görüntü kirliliği,
 6. Işık kirliliği

bulunur. Çevre kirliliğinin en önemli nedeni insanların sebep olduğu kirliliklerdir. Bunlar arasında; atmosfere salınan çeşitli gazlar, ormanlar, madenler, topraklar ve su gibi doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı ve tüketimin artması sonucunda meydana çıkan atıklar sayılabilir.Taşıma araçlarının kullandığı fosil yakıtlar da hava kirliliğine neden olur.

Çevre KirliliğiKüresel ısınma kutuplardaki buzulların erimesine sebep olmakta ve bunun sonucu olarak, okyanuslarda ve denizlerdeki su seviyesi yükselmektedir. Küresel ısınma iklimlerin değişmesine, kuraklığa ve çölleşmeye sebep olur.

Çevre kirliliğini önlemek için neler yapılabilir?

 • Yakıt kullanımını azaltmak için özel araçlardan ziyade, toplu taşıma araçları terih edilebilir.
 • Güneş enerjisi ve su enerjisi gibi doğal kaynakların kullanımına daha çok yer vermek suretiyle, fosil yakıt kullanımı azaltılabilir.
 • Zehirli gazların havaya karışmasını engellemek üzere fabrika bacalarına filter takılabilir.
 • Tarım ilaçlarının ve gübrelerin bilinçli kullanımıyla toprak kirliliği önlenebilir.
 • Fabrikalardan çıkan atık maddelerin bulunduğu sular doğaya karışmadan arıtılabilir.
 • Ormanlar oksijen üreterek havayı temizlediği ve erozyonu önlediği için ormanlar korunarak, ağaç sayısı artırılabilir.

Çevreye atılan pet şişe, naylon torba, teneke kutu, pil gibi malzemeler kirliliğe yol açtığı gibi, bu malzemelerden bir kısmı uzun süre çürümeksizin doğayı kirletmeye devam eder. Kirliliğe sebep olan bu tip çöpler özel toplama kutularında toplanarak, geri dönüşüme katılabilir.

Bu maddelerde sayılan önlemler alınarak, çevre kirliliği azaltılabilir. Böylece de daha iyi bir gelecek mümkün olur.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.