Çocuk Gelişimi

Çocuğu Okula Hazırlamak İçin Öneriler

Çocuğu okula hazırlamak için çeşitli etkinlikler yapılabilir. Bunun öncesinde çocuğun çeşitli yetkinliklere sahip olması gerekir.

Her türlü öğrenme için hazırlık, çocuğun herhangi bir duygusal zorluğa uğramadan kolayca ve yeterli olarak öğrenebilmesidir. O zamana kadar bazı bilgi ve becerilerin kazanılmasında güçlük çeken çocuğun bunu artık kolayca yapabilmesi demektir. Okula hazırlık çocuğun okumaya başlaması için gereken bilgi ve becerilere sahip olmasıdır.

Çocuğu okula hazırlamak

Bunlar nelerdir?

 • Kalem kullanmak
 • Dikkat süresi gelişmiş olmak
 • Kendi kendine giyinmek
 • Kendi temizliğini yapabilmek
 • Sosyal iletişim kurallarını bilmek ve uygulamak
 • Teneffüslerde kendini korumak, dengeli hareket etmek
 • Kendi sorumluluğunu taşımak
 • Aile içindeki sorumluluklarını yerine getirmek
 • Anneden ve evden kolay ayrılabilmek
 • Anneden ayrı olduğu için rahatsızlık duymamak
 • Öğretmen ile iletişim kurabilmek
 • Öğretmenin verdiği yönergelere uymak
 • Diğer çocukların varlığına katlanabilmek ve onlarla olumlu ilişkiler kurabilmek
 • Kendini ifade etmek
 • Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim kurabilmek
 • Ana ve ara renkleri, 10’a kadar sayıları, temel geometrik şekilleri bilmek ve ifade etmek

Çocuğu Okula Hazırlamak İçin Etkinlikler

Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir hazır oluşu gerektirir. Çocuk doğal gelişim sürecinde sürekli bir değişim içindedir. Bu süreçte çocuğun sözü edilen gelişim alanlarında öncelikle ailesi sonra eğitim kurumlarında aldığı eğitimle desteklenmesi hazır oluş düzeyini olumlu etkiler.

Duygusal Alan ile İlgili Etkinlikler

 • Kendine güven, özgüven, özdenetim sağlamaya yönelik becerileri geliştirecek etkinlikler
 • Kendi duygularını tanıma ve ifade etmeye yönelik becerileri geliştirecek etkinlikler
 • Başkalarının duygularını anlama, empati kurma becerilerini geliştirecek etkinlikler
 • Duygusal tepkilerini kontrol etme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler
Çocuğu okula hazırlamak

Sosyal Alan ile İlgili Etkinlikler

 • Başkalarıyla iletişim kurmaya yönelik etkinlikler
 • Toplumsal kurallara uyma ile ilgili etkinlikler (sosyal kurallar, nezaket kuralları, saldırgan olmama, saygılı olma.)
 • Yeni bir gruba adapte olma, bir grubun üyesi olmak ile ilgili etkinlikler
 • Paylaşma, yardımlaşma, işbirliği yapma etkinlikleri
 • Sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine getirme ile ilgili etkinlikler
 • Sırasını bekleme, izin isteme vb.

Bilimsel Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler

 • Problemi tanımlamak
 • Hipotezler kurmak
 • Gözlem, deney, uygulama yapmak hipotezleri sınamak
 • Elde edilen verileri yorumlamak
 • Sonuçlar oluşturmak
 • Analiz-sentez yapabilmek
 • Tümevarım, tümdengelimsel düşünmek
Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.