Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişiminde Sevginin Rolü

Çocukların sevginin hakim olduğu bir aile ortamında yetiştirilmesi büyük öneme sahiptir. Şiddet içerisinde büyüyen ya da aile bireyleri arasında sevgi bağlarının gelişmediği ortamlarda büyüyen çocuklar, yaşamları boyunca özgüven eksikliği yaşayabildiği gibi, suç işlemeye olan meyilleri de artmaktadır.Çocuklarda Sevgi Duygusu

 

Çocuğun Kişilik Gelişiminde Ailenin Rolü

Çocukların sevgi ortamında büyümesi, hem davranışlarını hem de duygularını doğrudan doğruya etkileyen faktörlerin başında gelir. Çocuğun sosyal ya da eğitim hayatındaki başarısı da yine aile içerisinde gördüğü ilgi ve sevgi ile doğrudan ilgilidir. Ancak bazı durumlarda, ilgisizlik ya da olumsuz olayların çocuğu başarıya teşvik ettiği de görülebilir. Buna karşın, sevgisiz ortamlarda büyüyen çocuklar, başarılı olsalar da sosyal anlamda sorun yaşamaya ve mutsuz olmaya devam etmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuk yetiştirmede konusunda sevgi kavramına önem vermeleri elzemdir.

Çocuğa Sevgi Duygusu Nasıl Aşılanır?

  • Çocuklara önemli olduklarını hissettirmek, sevgi duygusuna sahip olmaları konusunda büyük önem taşımaktadır.
  • İlgi çekmek amacıyla çocuğun sergilediği davranışlarda, ebeveynler temkinli olmalı ve çocuğa asla bağırmamaları şarttır. İlgiyi üzerine toplamak için yaramazlık yapan çocuklar, sevgiye ihtiyaç duydukları mesajını vermeye çalışıyor olabilir.
  • Ebeveynin çocuğa zaman ayırması ve çocukla birlikte vakit geçirmesi büyük önem taşımaktadır. Ebeveyni ile birlikte sosyal aktivitelere katılan çocuklarda hem özgüven hem de sevgi duygusu artacaktır.
  • Çocukların olumsuz sözcükler ve davranışlar içeren ortamlardan uzak durması önemlidir. Çocuğun yanında hakaret içeren ya da olumsuzluk bildiren kelimelerin kullanılmaması gereklidir.
  • Çocuk gelişiminde, sevgi kavramı yalnızca aile içinde ya da diğer insanlara karşı değil, doğaya ve hayvanlara karşı da hızlı bir şekilde gelişir. Bu nedenle çocuğun doğayı ve hayvanları sevmeye teşvik edilmesi gereklidir.

Çocukların gelişiminde sevgi kavramı büyük bir yer kapladığı gibi, ebeveynlerin çocuğun hem sosyal hem de eğitimsel anlamda başarılı olabilmesi için sevgi duygusunu çocuklara aşılması şarttır.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir