Çocuklar için Cicicee

Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri

Çocuk Hakları Sözleşme maddeleri nelerdir? İnsan hakları kavramının içinde düşünülmesi gereken çocuk hakları korunmalı ve tüm çocuklar için uygulanmalıdır.

Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım’da kutlanır. Çocuk hakları ile ilgili farkındalığın artması, çocuk haklarının korunması ve çocukların daha iyi koşullarda yaşamasının sağlanması  amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü, olarak 1954 yılında ilan edilmiştir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi içerisinde yer alan ve 18 yaş altından küçük bireyleri kapsayan sözleşme, en fazla onaylanan insan hakları belgesidir. Çocuk Hakları Sözleşmesi 193 ülke tarafından onaylanmıştır. Çocukların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamaları amacıyla hazırlanan sözleşmenin önemine ve çocuk haklarına dikkat çekmek için her yıl 20 Kasım tarihi, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Çocuk Hakları

Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri

 • Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.
 • Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.
 • Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.
 • ÇHS’de yazılı olan hakların uygulanması için gereken her türlü çabanın gösterilmesi gerekir. Devlet çocukların bu haklardan yararlanmasını sağlar.
 • Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken başta anne baba olmak üzere çocuktan sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı olur.
 • Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.
 • Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Devlet, çocuk doğduğunda bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.
 • Çocuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunmalıdır. Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve alınamaz, değiştirilmek istenir ya da çocuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı çıkmalıdır.
 • Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Anne baba çocuğa bakamıyorsa, çocuk bu durumdan zarar görmesin diye ona başka bir bakım sağlanmalıdır. Bu durumda da her çocuğun, anne ve babasıyla düzenli olarak görüşebilme hakkı vardır.
 • Anne babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların aileleriyle birlikte olabilmeleri için devletler kolaylık gösterir.
 • cocuk-haklari-fotograf-sergisi
 • Anne ve babalarının izni olmadan hiçbir çocuk başka bir ülkeye götürülemez. Çocukları bu şekilde başka yerlere götüren kişilere karşı mücadele edilmesi gerekir.
 • Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptir. Herkesin çocukları dinleme, onların fikirlerini öğrenme ve onlara saygı gösterme sorumluluğu vardır.
 • Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı vardır. Çocukların da başka kişilerin zarar görmemesi için gerekeni yapmaları gerekir.
 • Her çocuğun, kendi düşüncesini geliştirme ve istediği dini seçme hakkı vardır. Bu konularda çocukları büyüten yetişkinlerin de onlara yol gösterme hakkı ve sorumluluğu vardır.
 • Çocukların arkadaşlarıyla barış içinde toplanabilme, dernek kurabilme ya da derneklere üye olma hakkı vardır.
 • Hiç kimse çocukların onurunu kıramaz, onları küçük düşüremez, özel hayatına karışamaz. Çocukların bu hakkı yasalarla korunur.
 • Devlet, kitle iletişim araçlarının, çocuğun gelişimi açısından önemini kabul eder. Çocuğun bunlarla çeşitli bilgi ve belgelere ulaşmasını sağlar, kendi kültürü ve dili bakımından bu araçlarla alabileceği gereksinimleri karşılar. Ayrıca kitle iletişim araçlarının verebileceği her türlü zarardan çocukları korur.
 • Çocukların yetişmesinden ve gelişmesinden sorumlu olan büyükler, bu sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.
 • Hiç kimse, çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde kullanamaz. Devlet çocukların hiçbir zarara uğramaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
 • Her çocuğun ailesinden yoksun kaldığında ya da aile ortamı onun için uygun olmadığında devletten özel koruma ve yardım alma hakkı vardır. Anne babasıyla birlikte yaşayamayacak çocuklar için özenli bir araştırmayla iyi aileler bulunur.

 • Yaşadığı ülkenin dışında bir başka ülkeye gitmek zorunda kalan her çocuğun, gittiği ülke tarafından korunma hakkı vardır.
 • Engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. Devlet engelli çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak kurumları oluşturma sorumluluğuna sahiptir. Engelli çocukların ailelerine her türlü yardım yapılır.
 • Her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Hastalıklardan korunması devletin ve toplumun güvencesi altında olup çocukların beslenmesine, aşılanmasına, çevrenin temizliğine ve diğer sağlık koşullarına dikkat edilir. Hastalanan çocuklar tedavi edilir.
 • Çocuk haklarına uygun olarak kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri oluşturulur, bunlar düzenli olarak kontrol edilir.
 • Her çocuğun gelişme hakkı ve sağlığı güvence altında olmalıdır. Bu konuda çocukların daha iyi bir yaşam sürdürmeleri için gerektiğinde yardım edilir.
 • Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur. İlköğretim parasız ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar için hak ve zorunludur.
 • Çocuklara verilen eğitim onların gelişimlerini en fazla ölçüde sağlayacak düzeyde olmalıdır. Eğitim, çocukların hoşgörüsünü, kendi kültürüne ve farklı kültürlere saygısını, ayrımcılığa karşıtlığını, doğaya saygısını arttıracak biçimde düzenlenir. Çocuğun kendi kültürü, bulunduğu ülkedekinden farklıysa gelişim ve eğitim hakkının her aşamasında buna gereken özen gösterilir.
 • Çocukların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için oyun bahçeleri, çocuk kulüpleri, kütüphaneler, spor ve kültür merkezleri açılmalıdır. Her çocuğun bu tür etkinliklere katılma hakkı vardır.

cocuk-haklari

 • Çocukların okula gitme, oyun oynama hakkı vardır. Onlar yetişkinler gibi çalıştırılamazlar. Çalışmak zorunda kalırlarsa yapacakları iş onların sağlığı ve eğitimleri için sorun oluşturmamalıdır.
 • Bütün çocuklar her türlü zararlı maddelere karşı korunur. Bu tür maddeleri üretip çocuklara veren kişiler cezalandırılır.
 • Çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilemez.
 • Devlet, çocukları koruma ve çocukları kaçırıp onları satan, onları çalıştırmak isteyen kişilerle mücadele etme sorumluluğuna sahiptir.
 • Hiçbir kişi kendi çıkarları için çocukları kullanamaz. Devlet böyle bir duruma karşı her çocuğu korur.
 • Çocuklar hiçbir şekilde insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamaz. Bir çocuk suça itilmişse ona uygulanacak ceza yaşına ve gelişimine uygun, onun eğitimini engellemeyecek şekilde olmalıdır.
 • Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkı vardır. Çocukların askere alınmaması gerekir. Devlet, çocukları silahlı çatışmalardan ve sonuçlarından korumakla sorumludur.
 • Çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse onların iyileştirilmeleri için çalışmalar yapılır, bir daha aynı şekilde zarar görmemeleri için önlemler alınır.
 • Yasalarla sorunu olan çocuklar bu durumdan tek başlarına sorumlu değildir. Çocuklar farkında olarak kimseye zarar vermez. Suça itilen çocuklar, yetişkinler gibi cezalandırılamaz, özel yasalarla yeniden topluma kazandırılırlar.
 • Bir devletin yasaları burada belirtilen hükümlerden daha iyiyse, bunlar hiçbir şekilde değiştirilemez.
 • Devlet, ÇHS’nin herkes tarafından öğrenilmesini sağlar.
 • ÇHS’nın uygulanmasını değerlendirmek üzere Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur.
 • Devlet ve o ülkede yaşayan insanlar Çocuk Hakları Komitesine, çocuk haklarıyla ilgili durum hakkında bilgileri vermekle sorumludur.
 • İlgili kuruluşlar Çocuk Hakları Komitesinin çalışmalarına kolaylık ve yardım sağlar.

NOT: Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmenin bundan sonra 54’e kadar devam eden maddeleri, sözleşmenin devletler tarafından nasıl imzalanacağı, onaylanacağı ve yürütüleceği ile ilgilidir.

Dünya Çocuk Hakları Günü

Dünya Çocuk Hakları Günü Nedir

Dünya Çocuk Hakları Tarihçesi

Dünya Çocuk Hakları Türkiye Bildirisi

Çocuk Hakları Nelerdir?

Çocuk Hakları ve Medya

Dünya Çocuk Hakları Bildirisi

513 Yorum

513 Yorum

 1. gonca sima yarar

  14 Ekim 2018 at 16:16

  çok güzel baya işime yaradı teşekkür ederim ..gerçekten çok güzel …

  • gonca sima yarar

   14 Ekim 2018 at 16:32

   yani cevap verende yok ama neyse

  • onur ibrahimağaoğlu61

   15 Ekim 2018 at 15:44

   sen de kasmıyomu b*k s*k

 2. PROMEN

  6 Ekim 2018 at 13:27

  SİTE ÇOK KASIYOR

 3. zehra

  9 Mayıs 2018 at 20:19

  siteniz neden bu kadar yavaş:)

  • PROMEN

   6 Ekim 2018 at 13:28

   bilmiyorum

 4. Emir

  26 Kasım 2017 at 14:40

  Devami nerede 54 tane oluşuyordu

 5. M.Efe

  16 Kasım 2017 at 21:05

  <3 <3 <3 <3 <3 <3 😀

 6. M.Efe

  16 Kasım 2017 at 21:01

  çok işime yaradı saolunnnnnnnnn

  • Ezgi

   31 Mart 2018 at 18:32

   Bence harikaaaa olmuş

   • Ezgi

    31 Mart 2018 at 18:34

    Benim işime çok çok cok ama çoook yaradı herkese tavsiye ediyorum…

   • ariana cutey

    10 Ekim 2018 at 19:29

    evet ama çok yavaş ve çok kasıyor 🙁

 7. güven tunç

  25 Mayıs 2017 at 17:49

  Bu metnin telif hakları tarafıma aittir. İznimi almadığınız gibi adımı yazma inceliği bile göstermemişsiniz. Bilgi için “büyüklere bilgi” bölümüne bakınız ve bu metni de kullanmayınız. Güven Tunç

  • Editor

   29 Mayıs 2017 at 09:50

   Merhaba Güven 🙂
   Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri, uluslararası bir metin. Dolayısıyla bu metinin içeriğinde hiç kimse hak talep edemez. Zira metin, yüzlerce vekil, çocuk hakları savunucusu ve çocuk çalışmaları üzerine uzmanlaşmış kişiler tarafından yazılmış ve uluslararası düzeyde kabul görmüştür. @GüvenTunç

  • Ezgi

   31 Mart 2018 at 18:36

   Arkadaşlar cicicee en güzel sitelerden biri arkadaşlar mutlaka girin vikipedide zaman harcamayın cicicee den işinizi halledin bencee

   • Ezgi

    31 Mart 2018 at 18:38

    Benim de M.Emin gibi proje ödevim vardı harikaa oldu benim icin arkadaşlar

 8. İsimsiz.

  20 Mart 2017 at 08:24

  Bu sözleşmenin 54. maddeye kadar olanını kısaca, bunun gibi maddelerle nerede bulabilirim?

 9. M. Emin

  7 Ocak 2017 at 23:55

  Teşekkür ederim proje ödevim için çok işe yaradı.Ayrıca bir sürü hakkımı da öğrenmiş oldum. 🙂

  • merve

   26 Nisan 2017 at 16:19

   evet benimde proje ödevim için çook yardımcı oldu.VE güvenilir biz site

   • Editor

    4 Mayıs 2017 at 11:15

    Harika buna çok sevindik Merve 🙂 @Merve

 10. Seni ilgilendirmez

  5 Aralık 2016 at 22:27

  çooook işime yaradı ama mesela yaşama hakkı ile ilgli olanları bir gruba başkalarını bir gruba koysaydınız daha iyi olurdu ama yinede saolun

 11. bilinmeyen

  27 Kasım 2016 at 14:53

  harika yazmışsınız çok teşekkürler sizin sayenizde sosyal projemi yaptım fakat bir soru sorucam 6. sınıfa gidiyorum projemi yaparken tükenmez kalem kullandım hoca puan? kırarmı lütfen cevap verin(normalde pilot kalem kullanılır o yüzden dedim)okursanız çok mutlu olurum teşekkürler ….

  • Anna buway

   21 Aralık 2017 at 10:05

   Ayni seyi hoca benden istedi pilot kalemle yada tükenmez ile guzel yazdiysan puan verir guzel

 12. servet fırat

  17 Kasım 2016 at 16:52

  ben senin sayende ödevimi yaptım çok teşerkküler ederim

 13. 16yasindaolgunlasancocuk

  12 Kasım 2016 at 17:56

  Peki tacize ugrayan çocuklar…\r\nNe yani sadece 6ay ila 3 yil arasimi ceza alacaklar\r\nNerde burda adalet..\r\nBenim her gün aglayarak hatirladigim olaydan o sadece 3 yila kadar mi hapis cezasi alack\r\nBelki onu da vermezler ha o serbest kalir \r\nBen yine aglamaya devam ederrim\r\nAdaletin olmadigi bi yerde ben kime güvneyim ki😞😢😢

  • Zeynep Şenol

   23 Nisan 2018 at 10:47

   Allah yardımcın olsun kardeş.

 14. Murat

  7 Kasım 2016 at 22:22

  Ellinize Sağlık

 15. Asli yılmaz

  1 Kasım 2016 at 16:52

  Peki bir sorum daha olucak. Mesela çocuğunun özgürlüğünü kısıtlayan bir baba örn. Bi tanıdığımın babaso Arkadaşlarıyla gezmesine tek başına bir yere gitmesine izin vermiyor hiç bi şekilde yani arkadaşının evine gitmesine bile izin vermiyo tek başına bunun cezası nedir yada cezası var mıdır?

 16. Elsa

  31 Ekim 2016 at 14:43

  Seninle de Editör

  • Editor

   1 Kasım 2016 at 10:05

   🙁 🙁 🙁 Hayır küsme 🙁 Lütfen affet 😿 @Elsa

 17. Elsa

  31 Ekim 2016 at 14:42

  Yine kimse yok! Tamam bende bir daha bu siteye uğramam ama cevap veren olursa orası başka. Ama o zamana kadar bu sitedekilerle küstüm 🙁

  • Editor

   1 Kasım 2016 at 10:04

   Küsme Elsa 🙁 Bak hemen cevap verdik ki <3 @Elsa

 18. Elsa

  30 Ekim 2016 at 18:18

  Kimse yok mu, cevap veren yok mu?

  • Editor

   1 Kasım 2016 at 10:10

   Hey, hey! Buradayız Elsa 🙂 @Elsa

 19. Elsa

  30 Ekim 2016 at 18:10

  Ama yinede bu siteyi çok seviyorum. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 :b :b

  • Editor

   1 Kasım 2016 at 10:10

   😀 Biz de seni çok seviyoruz 😀 😀 😀 @Elsa

  • Semih

   23 Nisan 2018 at 17:05

   bizdeseviyoruz:)🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

   • Editor

    6 Mayıs 2018 at 14:15

    <3 <3 <3

 20. Elsa

  30 Ekim 2016 at 18:06

  Elsa geldi sohbet bitti. İki gün önce yazdım, daha başka yorum yok. Galiba sadece tanıdıklarıyla konuşuyor. Gerçekten kalbim kırıldı :'(

  • Editor

   1 Kasım 2016 at 10:11

   Hayııırrr 🙁 Lütfen öyle düşünme. Seni de tanıyoruz ki hem 🙂 Sadece yazdığını yeni gördük 🙁 Affet 🌺 🌻 🌹 🌷 @Elsa

 21. Elsa

  28 Ekim 2016 at 13:25

  Müthiş bir şey. Biz çocukların hakları olması ne kadar da güzel! Bu arada bu maddeler çok işime yaradı. Emeği geçen herkesin eline sağlık ve teşekkür ederim. ÇOCUKLARIN HAKLARINI İNSANLARIN MERAK EDİP ARAŞTIRMASI NE KADAR DA GÜZEL BİR ŞEY. Çocukların haklarını bilip, araştırması ve haklarını savunması gerekir. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkürler 🙂

  • Editor

   1 Kasım 2016 at 11:22

   Haklısın Elsa. Çocuk Hakları konusunda hem tüm çocuklar hem de tüm yetişkinler bilgili ve bilinçli olmalı. Yorumun ve düşünce şeklin bizi çok mutlu etti. Biz de sana çok teşekkür ederiz @Elsa

 22. İremnur

  24 Ekim 2016 at 20:19

  Çok teşekkür ederim.Hem ödevlerimi kolaylıkla bitirmiş oldum hem de çocuk haklarını öğrenmiş oldum.:D

  • Editor

   25 Ekim 2016 at 09:01

   Yaşasın o zaman 😀 Çocuk haklarını herkesin öğrenmesi, özellikle de çocukların kendi haklarını bilmesi çok önemli @İremnur

   • Anna buway

    21 Aralık 2017 at 10:09

    54 madde vardi neden 45 benim proje odevim var lutfen hemen cevap kuserim yoksa @iremnaz adim

 23. Asli yılmaz

  22 Ekim 2016 at 09:43

  Evet ama sormak istediğim şey bu değildi yani eşi taradından şiddete maruz kalan bir kadın mesela şiyaket edildi ve ne kadar ceza yer nezarete alınır mı alınırsa ne kadar alınır yada bi baba çocuğuna şiddet gösteriyor fiziksel ve zihinsel ne kadar ceza yer onu merak ediyorum son zamanlarda bu tarz olaylar çok yaygın bilgi edinmek isterim

  • Editor

   25 Ekim 2016 at 09:42

   Anladım Aslı, bu soruya bir avukatın cevap vermesi çok daha doğru olur. Ancak senin için şöyle açıklayalım: Herhangi bir insana fiziksel şiddet uygulamanın cezası vardır ancak bu değişkendir. Basit yaralama, ağır yaralama, psikolojik bozukluğa neden olma gibi sonuçlara yol açabilen şiddet, neden olduğu soruna göre cezalandırılır. Kadına şiddet konusunda da durum aynıdır. Eğer ağır yaralama varsa, erkek ona göre cezalandırılır. Tabii ki, kadının şikayetçi olması şarttır. Şiddete maruz bırakılan bir kadının şikayetçi olması, şiddet uygulayan kişinin ceza alması açısından oldukça önemlidir. \n\nÇocuğa yönelik şiddet mekanizmaları ise daha farklı işler. Eğer baba çocuğa şiddet uyguluyorsa, annenin ve çocuğun şikayetçi olması durumunda baba ceza alabilir. Ancak şikayetçi olunmadığı ve çocukta ciddi bir yaralanma olmadığı sürece, baba genellikle şiddetten dolayı ceza almaz. Maalesef. \n\nBu sorulara, bir avukat çok daha etkili şekilde yanıt verebilir Aslı. Sana en kısa sürede daha etkili bilgi vermeye çalışacağız. @AslıYılmaz

 24. Sinem xd

  20 Ekim 2016 at 21:58

  Lütfen bu siteye 5. Sınıflar için en önem 5 madde yazar mısınız?😊

  • Editor

   21 Ekim 2016 at 09:49

   5.sınıflar için demeyelim bizce. En önemli de demeyelim çünkü hepsi çok önemli. Ancak senin için beş madde yazalım :)\n\n2- Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.\n\n6- Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.\n\n9- Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Anne baba çocuğa bakamıyorsa, çocuk bu durumdan zarar görmesin diye ona başka bir bakım sağlanmalıdır. Bu durumda da her çocuğun, anne ve babasıyla düzenli olarak görüşebilme hakkı vardır.\n\n14- Her çocuğun, kendi düşüncesini geliştirme ve istediği dini seçme hakkı vardır. Bu konularda çocukları büyüten yetişkinlerin de onlara yol gösterme hakkı ve sorumluluğu vardır.\n\n19- Hiç kimse, çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde kullanamaz. Devlet çocukların hiçbir zarara uğramaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.\n\nİşte bizim seçtiklerimiz böyle @SinemxD

   • sinem xD

    24 Ekim 2016 at 22:12

    teşekkür <3 <33

   • Editor

    25 Ekim 2016 at 09:00

    Rica ederiz Sinem 😀 Beğenmene çok sevindik <3 @SinemXD

 25. Asli yılmaz

  20 Ekim 2016 at 20:55

  İyi günler edit. Merak ettiğim bir konu var çocuğa şiddetin cezası nedir ve kadına şiddetin bunun cevabını gerçekten merak ediyorum cevaparsanız sevinirim

  • Editor

   21 Ekim 2016 at 10:00

   Merhaba Aslı,\n\nÇocuk Hakları Sözleşmesi ve Ceza Kanunu’na göre, çocuğa şiddet ciddi bir suçtur. (Unutmamak gerekir ki, şiddet sadece fiziksel yollarla gerçekleşmez. Şiddetin bazı türleri vardır: fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet gibi.) Çocuğa yönelik tüm şiddet türleri suçtur ve cezalandırılmalıdır. Ancak bunun ne kadar ya da nasıl cezalandırıldığını soruyorsan, bu yasaların ya da devletlerin, çocukları ne kadar sevdiği ve koruduğu ile ilgili bir sorudur. Ceza Kanunu’na göre, çocuğa şiddet uygulayan bir yetişkin cezalandırılır. Bu yetişkin, çocuğun annesi ya da babası olsa bile. Ancak birçok ülkede, çocuğa şiddet görmezden gelinir ya da ebeveynin inisiyatifine bırakılır. \n\nKadına şiddet konusunda ise önce “kadına şiddet” ne demek diye düşünelim. Kadına şiddet, kadın-erkek eşitliliğinin olmadığı, erkek egemen sistemde çok yaygındır. Kadına şiddet, bir kadının, sadece kadın olmasından dolayı şiddete maruz bırakılması demektir. (Ki çoğu zaman kadınların uğradığı şiddetin altında yatan neden budur.) Kadına şiddet de, tüm şiddet türleri gibi suçtur ve cezalandırılmalıdır. Ancak erkek egemen toplumlarda, kadına şiddet görmezden gelinir ya da meşrulaştırılır. Böylece, şiddet gösteren kişi cezalandırılmaz, suçu hafifletir ya da şiddeti görmezden gelinir. \n\nUmarız yeterince açık olmuştur Aslı. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak istersen, https://www.morcati.org.tr/tr/ adresini ziyaret edebilirsin.\n\nBize yeniden soru sormayı ve yazmayı unutma! ♥️ @AslıYılmaz

 26. SaveGuys

  20 Ekim 2016 at 20:19

  Çoooooook güzel bir site (ayrıca paylaşım).Tabbi Editör’ün de cevaplala bakması çok güzel.Kontrollu Ve Yardımcı konuları olan bir site…Teşekkürler.

  • Editor

   21 Ekim 2016 at 10:01

   ♥️ Çooooook güzelsin sen de SaveGuys. Yorumun bizi çok mutlu etti. ♥️♥️ @SaveGuys

 27. şükran sena

  19 Ekim 2016 at 00:38

  bayıldım çok güzel bir site işime çok yaradı cicicee çok teşekkür ederim :))))\r\n\r\nsosyal ödevi için çok iyi oldu tekrardan teşekkür ederim\r\n\r\n cicicee cicicee\r\n teşekkür ederim

  • Editor

   19 Ekim 2016 at 09:29

   Şükran 🌏🍒💕 asıl biz sana teşekkür ederiz bu güzel yorumun için. Cicicee’ye yine gel ♥️♥️♥️ @ŞükranSena

  • Sinem xd

   20 Ekim 2016 at 22:07

   Benimde sosyal ödevim var 😥

   • Editor

    21 Ekim 2016 at 09:45

    Çok mu fazla ödevin var 🙁 @SinemxD

 28. Açelya

  17 Ekim 2016 at 20:48

  Bayıldım gerçekten çok güzel her zaman takip edeceğim \r\nTürkiye çok güzel bir yer özellikle İstanbul ve İzmir Türkçe çok güzel bir dil artık su gibi ezberledim nisa o yemekte çok güzel bir yemek ama Kıbrıs a hiç gelmedim artık seneye

  • Editor

   18 Ekim 2016 at 12:11

   😀 Umarız Kıbrıs’a gidebilirsin Açelya 🙂 Kıbrıs’ı çok seveceğine eminiz 🙂 @Açelya

 29. ayşe

  16 Ekim 2016 at 14:25

  bizim sosyal öğretmenimiz her çocuk 5.sınıfta çalışabileceğini söylüyor

 30. Rabia Zeki

  14 Ekim 2016 at 22:20

  Gerçekten çok güzel olmuş ödevime yaradı

 31. jsbjsvdh

  12 Ekim 2016 at 21:07

  Harika çok tesekkur ederim yaa

  • Editor

   17 Ekim 2016 at 12:47

   Harika bir yorum ya, biz de teşekkür ederiz <3 @jsbjsvdh

 32. Talha ergül

  10 Ekim 2016 at 21:04

  Çok teşekkür ederim. İşime çok yaradı. Allah sizden razı olsun 👍👍

  • Editor

   17 Ekim 2016 at 12:39

   Biz de sana teşekkür ederiz Talha 🙂 İşine yaradığına çok sevindik <3 @TalhaErgül

 33. admin

  10 Ekim 2016 at 19:21

  çok işime yaradı teşekkür ederim cicicee yazılı firmamı neyse:D: 🙂

  • Editor

   17 Ekim 2016 at 12:34

   Cicicee yazılı firma mıııı 😀 Hahahahahaha 😀 Sadece Cicicee diyebilirsin 😀 Admin nickli ziyaretçi 😀 @Admin

 34. İDRİS

  9 Ekim 2016 at 20:31

  emek saygı da 54 tanesini isterim :D:D

  • Editor

   17 Ekim 2016 at 12:33

   😀 Haklısın İdris, ama açıklamamızı yapmıştık @İdris

 35. Lara

  9 Ekim 2016 at 17:55

  Çok teşekkürler ödevimde çok yardım etmiş oldunuz…☺☺

  • Editor

   17 Ekim 2016 at 12:33

   Harika! Beğendiğine ve işine yaradığına çok sevindik @Lara

 36. Seymen ege

  9 Ekim 2016 at 13:25

  Teşekkürler

  • Editor

   17 Ekim 2016 at 12:32

   🙂 Rica ederiz Seymen @SeymenEge

 37. zehra

  6 Ekim 2016 at 21:28

  cok iyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  • Editor

   17 Ekim 2016 at 12:25

   😀 Beğendiğine çok sevindiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkk @Zehra

 38. emir

  22 Eylül 2016 at 20:11

  çok güzel ve işe yaradı

  • Editor

   6 Ekim 2016 at 09:18

   İşine yaramasına çok sevindik Emir 🙂 Umarız diğer konularda da Cicicee sana yardımcı olmayı başarır 🙂 @Emir

 39. THE SHADOW ANGEL

  25 Ağustos 2016 at 17:39

  türkiyeyi temsil ediyorum minecraftta oooooooo sonunda

  • Editor

   6 Ekim 2016 at 09:17

   Aaa, sahi mi? Bunun sonuçları ne oldu? @TheShadowAngel

   • the shadow angel

    8 Ekim 2016 at 15:48

    Çok az kaldı Esmanur 🙂 @Esmanur

 40. THE SHADOW ANGEL

  25 Ağustos 2016 at 17:37

  geri öndüm eski minecraft player yeni adım ve hesabım ve minecraftta türkiyeyi temsil ediyorum :DDDD bakın isterseniz (sonoyuncu)

 41. muhammet

  7 Haziran 2016 at 21:27

  jdrxsze dygh

 42. MİNECRAFT PLAYER

  6 Haziran 2016 at 19:45

  tatil editör unuttun mu

 43. neymar

  6 Haziran 2016 at 10:01

  hello l am neymar bu site very güzel çucuklar

 44. Cagatayy

  22 Mayıs 2016 at 21:32

  Emeği geçen herkese teşekkürler çok işime yaradı <3

 45. samet

  21 Mayıs 2016 at 20:16

  Eğer gerçekten çocukları seviyorsanız kalp koyun <3

  • Editor

   6 Ekim 2016 at 09:16

   <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3... @Samet

 46. ersin

  17 Mayıs 2016 at 14:34

  Ne dir bunlar yaaaa

 47. mrs.özlem

  7 Mayıs 2016 at 18:46

  merhaba cicicee. bu sayfada yeniyim. sayfanız çok güzel. burada yazanlarda çok hoşuma gitti ve işime yaradı. umarım cevap yazarsın. teşekkür ederim

 48. ilaydaa

  4 Mayıs 2016 at 18:07

  Bay editör herkese cevap veriyosun ama bize cevap vermiyosun

 49. Aleyna

  1 Mayıs 2016 at 15:11

  Merhaba .. Kim bu siteyi yaptıysa ellerine sağlık\r\nSosyal proje ödevi için yaptım ve 100 aldım. Teşekkür ederim.\r\nÇok yardımcı bir site.. Devamını beklerim..\r\n☺☺☺☺☺☺☺☺😊😊😊😊😊😊😊😍😍😍😍😍

  • mrs.özlem

   7 Mayıs 2016 at 19:20

   nasıl bir ödev yaptın acaba

 50. ilaydaa

  30 Nisan 2016 at 15:42

  Çok teşekkür ederim Editör proje odevime cok yardimci oldu.😄😄

 51. Yeşim

  29 Nisan 2016 at 22:03

  Projeme çok yaradı sizin sayenizde 100 aldım teşekkürler

 52. UMUT

  22 Nisan 2016 at 17:58

  Ben bu hakları biliyorum ama yararlanamıyorum yani evde korunamıyorum. ailemden biri beni dövüyo psikolojim bozuldu beni döven yüzünden derslerimdede başarısızım çocukların şiddet görmesi çok üzücü

 53. Çağla A.

  21 Nisan 2016 at 21:44

  🙂 ben çok beğendm bu siteyi ve proe odevmde de çok yardmcı olan bilgiler vardı çok TEŞEKKÜRLER…:)

 54. İsmail

  5 Nisan 2016 at 20:00

  Cok güzel vallaha sınavdan yüz aldım seni çok seviyorum editör bay💗💗💗💗💗💗

 55. MİNECRAFT PLAYER

  30 Mart 2016 at 17:48

  2 gün sora 1 nisan hihihih 😀

  • İsmail

   5 Nisan 2016 at 20:25

   Selam

 56. MİNECRAFT PLAYER

  30 Mart 2016 at 17:47

  valla çok iyim be keyfim yerinde senin

  • Editor

   6 Ekim 2016 at 09:15

   Unuttun mu? @MinecraftPlayer

 57. Ecesu

  24 Mart 2016 at 21:42

  Çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Yarın insan hakları sınavım var teşekkür ederim çok yardımcı olacağa benziyor. O kadar yazmışsınız bize de beğenmek ve kullanmak düşer 😀

 58. MİNECRAFT PLAYER

  22 Mart 2016 at 20:10

  unuttun mu

  • Editor

   23 Mart 2016 at 13:21

   Elbette hayır. Seni unutmak ne mümkün. Özlemiştik.. Nasılsın? ❤ @MinecraftPlayer

 59. Podolski

  22 Mart 2016 at 10:35

  Haw are you childirın

  • Editor

   22 Mart 2016 at 11:23

   🙂 We are all fine, thank you. How are you? 🙂 @Podolski

 60. MİNECRAFT PLAYER

  18 Mart 2016 at 20:05

  aaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooo

 61. MİNECRAFT PLAYER

  18 Mart 2016 at 17:44

  benim yerimi başkası mı aldı yoksa o şakalar sohpetler 🙁 kim tutar benim yerimi

 62. MİNECRAFT PLAYER

  18 Mart 2016 at 17:42

  lan bu editörü amcam gibi seviyom yavv gerçi amcamıda seviyom :D\r\n(amca alınma):/ 🙂

 63. MİNECRAFT PLAYER

  18 Mart 2016 at 17:39

  burun deliklerini siksin gelip kuveyt prensi bende hip hop prensip sen anca götünü silersin bu da bana laf atan çocuğa 😀 oooooooo

 64. MİNECRAFT PLAYER

  17 Mart 2016 at 19:47

  wie alt bist du? what is your name?\r\n\r\nsenin adın ne?

 65. MİNECRAFT PLAYER

  17 Mart 2016 at 19:46

  alo dünyadan anatomi işleri genel müdürlüğüne \r\neditör ben sana sadık dicem yoksa adını söyle \r\nsaaadık nasılsın 😀 😀

 66. MİNECRAFT PLAYER

  17 Mart 2016 at 18:37

  EĞLENCE ADAMI

 67. MİNECRAFT PLAYER

  17 Mart 2016 at 18:34

  DERSLERİM ÇOK İYİ TŞK

 68. MİNECRAFT PLAYER

  17 Mart 2016 at 18:34

  BENDE SİZİ ÖZLEDİM ESKİ ‘KABA’ 😀 :O

 69. MİNECRAFT PLAYER

  17 Mart 2016 at 18:32

  BURADYIM EDİTÖR

 70. MİNECRAFT PLAYER

  17 Mart 2016 at 18:31

  TEKRARDAN MERHABA 🙂

 71. samet

  17 Mart 2016 at 07:35

  Merhaba ben samet 16 yaşındayım babam bana şiddet uyguluyor ayrıca onurumu kırıcı laflar ediyor ,biz 4 kişilik bir aileyiz babam aylık 4300para alıyor bana aylık ortalama 400 harcıyor ben bunu yetrli bulmuyorum hem babamın bana karşı olan davranışlardan nasıl kurtlulurum yasal olarak şikayet etsem sonucu ne olur vede para olayını nasıl çözebilirim

  • Yardımcı

   27 Kasım 2016 at 13:29

   Güvendiğin birine durumu anlat okuldaki hocalardan yardım isteyebilitsin ayrıca bol şans

 72. İslim

  15 Mart 2016 at 18:20

  O:-) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  • Editor

   16 Mart 2016 at 09:47

   ❤❤❤❤ @islim

 73. İslim

  15 Mart 2016 at 18:19

  Şimdiye kadar gördüğüm en iyi site

  • Editor

   16 Mart 2016 at 09:48

   😀 Yaşasın 😀 Bu harika yorum için teşekkür ederiz 😀 @İslim

  • MİNECRAFT PLAYER

   17 Mart 2016 at 19:48

   yemin et :O

 74. İslim

  15 Mart 2016 at 18:16

  Çok çok teşekkür ederim çok işime yaradı 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  • Editor

   16 Mart 2016 at 09:48

   Biz de sana teşekkür ederiz bu güzel yorum için 🙂 İşine yaradığına çok sevindikkk 😀 @İslim

 75. gökhan

  27 Şubat 2016 at 19:19

  selam

  • Editor

   28 Şubat 2016 at 02:59

   Selam Gökhan, hoşgeldin 🙂 Nasılsın? @Gökhan

 76. Eyüphan

  22 Şubat 2016 at 20:33

  Öğretmen yüzünden 54 tane yazdım ya offf

  • Editor

   23 Şubat 2016 at 10:23

   Eyüphan, bu çok iyi değil mi? Bütün çocuk haklarını böylece öğrenmiş oldun. Üstelik artık sende yazılı olarak da var. İstediğin zaman defterinden okuyabilirsin 🙂 @Eyüphan

 77. yağmur çolak

  22 Şubat 2016 at 15:21

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤Ayy çok faydalı çocuk hakları kulübündeyim de öğretmenim çok beğendi

  • yağmur

   22 Şubat 2016 at 15:24

   💄💄💄👗👗👗👗👙👙💜💜💜💙💙💙💙❤❤❤❤❤❤💍💍💍💍💍👜👢👢👢👕👕👕👔👔👔👘👘👘👒👒👒🎩🎩🎩💅💅💅💅💅👯👯💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

   • Editor

    23 Şubat 2016 at 09:37

    💜💜💜💙💙💙💙❤❤❤❤❤❤👘👒🎩👯💎❤ @YağmurÇolak

  • Editor

   23 Şubat 2016 at 09:36

   😀 Yaşasın 🙂 Umarız tüm çocuk haklarını öğrenmişsindir ❤ @YağmurÇolak

 78. yağmur çolak

  22 Şubat 2016 at 15:17

  ¶ ayyy bayıldım çok işime yaradı √√❤❤❤❤❤❤❤

  • Editor

   23 Şubat 2016 at 09:35

   İşine yaramasına çok sevindik Yağmur 😀 Yaşasın ❤❤❤ @YağmurÇolak

 79. rüya ekşi

  17 Şubat 2016 at 18:17

  bana hiç yardımcı olmadı

 80. Meyra 💜

  24 Ocak 2016 at 09:28

  😠😠😯😉😈😇😉😯😢👏👏👊👊👊✋✋✋👊👊☝👆👏👋✋👊💞✌💞💝✌💝💝💝💝💝💝 💝 💝 💝 💘💝💟💞☝👊☝👋

  • habibe

   26 Nisan 2018 at 18:34

   çok işime yaradı salun

   • Editor

    6 Mayıs 2018 at 14:10

    İşine yaramasına sevindik 🙂 Sen de sağ ol Habibe 🙂 @Habibe

 81. Meyra 💜

  21 Ocak 2016 at 19:05

  ☺☺😊😊😀😁😂😃😂😊😁😇😉😬😡😡😯😯😈😈😉😉😉😐😐😐👖👡👘👕👕👕⛪🏪🏫🏭🏪🏫🚨💌🔚♊♌♑♌♊♐👢👠👕👠👔👖👖🏪👖🚨👢👢👠👕👔📷🎨📂🎡📂💿📅💾📂📃💿💻📄📉📃💾📁💻💾📂📂💽💻💽🚨👔🎨😡😇😈😯✋✋👊👊☝

 82. Meyra 💜

  21 Ocak 2016 at 19:03

  Benim adım Meyra soyadım selen ben Mersinde yaşıyorum 12 yaşındayım 5. SınıfıM bu site harika

 83. Meyra 💜

  21 Ocak 2016 at 19:01

  Bu site çok iyi ama içinde güzel insan yok maşallah

 84. Meyra 💜

  21 Ocak 2016 at 19:00

  Yaaaa niye iyi insanlar yok Burada ama özellikle Nisa ama neyse abuk subuk şey yazmayın yanii insan yorulur

 85. Batuhan

  16 Ocak 2016 at 19:31

  Arkadaşlar nonoş var aramızda

 86. Hakan

  16 Ocak 2016 at 19:30

  Ama çok ayıp arkidişler bu kadar da terbiyesiz olmayın ayol

 87. aynur

  5 Ocak 2016 at 16:34

  Demokrasiden ödevim vardı. Çok yardımcı oldu. Teşekkürler.\r\n▶Büyükler çocukların haklarını korumalı,çocuklar da haklarını bilmelidir

  • Editor

   6 Ocak 2016 at 11:53

   🙂 Aynur, bu güzel yorum için sana çok teşekkür ederiz. \n▶ Yaşasın Çocuk Hakları! @Aynur

   • sare

    10 Şubat 2016 at 00:04

    Çok şiddet görüyorum ve gitmek istiyorum sizce nereye gidebilirim kararlılık.

   • Editor

    10 Şubat 2016 at 09:35

    Sare merhaba. Bize şu telefondan 0 (212) 238 86 00 ya da editor@cicicee.com mail adresinden ulaşır mısın? Lütfen korkma ve kendini çaresiz hissetme. Sana yardımcı olacak bir sürü kuruluş ve sivil toplum örgütü var. Bizi ara ya da bize mail at lütfen. @Sare

 88. Çiğdem

  3 Ocak 2016 at 18:04

  Çocuklar lütfen ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin yaksmyo

 89. Arif Emre [ZEKİ ÇOCUK]

  28 Aralık 2015 at 20:50

  Siteye Nasıl Kayıt Olabilirm 🙂 :poop:

 90. Arif Emre [ZEKİ ÇOCUK]

  28 Aralık 2015 at 20:48

  Editör\r\n\r\nTüm sitelerde var bu hata.Niyese herkez çok fazla diye göstersinde benim siteye baksın istiyor ama çok yanlış birşey bu hata düzeltilirse sevinir .Bunu bence tüm çocuklar ister ve bence herkez bu yazıları kısaltmıştır. Bence Böyle Olmalı Sizce 🙂

 91. Nisa

  25 Aralık 2015 at 19:48

  Yavvv heeeee yawwww heeeee📗📗📗📘📘📘📙📙📙📔📔📔📒📒📒📚📚📚📖📖📖🔗🔗🔗📎📎📎🖇🖇🖇✂️✂️✂️📐📐📏📏📏📌📌📍📌📌📍🚩🚩🚩🏳🏳🏳🏳🏴🏴🏴🔐🔒🔒🔒🔓🔒🔐🔐🔏🔏🔏🖊🖊🖋🖋✒️✒️✒️📝📝✏️🖍🖍🖍🖌🖌🔍 🔍🔎size kalp gönnderende suç

 92. Nisa

  23 Aralık 2015 at 21:11

  Fikrini söyle. Soru sor yada bilgi ver özgürce paylaş yazıyo körrrrrrrrrr

  • Editor

   24 Aralık 2015 at 09:40

   Nisa, istediğin her şeyi Cicicee’de özgürce yazabilirsin. Ancak senin de bildiğin gibi, özgürlük, bir başkasının hakkını da korumaktır. Bu yüzden hakaret gibi olumsuz duygular içeren yorumlar kullanmamaya dikkat ediyoruz. Senin de bu konuda özen gösterdiğini biliyoruz. Niçin kızdığını bu yüzden anlamadık 🙁 Umarız bizi affedersin @Nisa

 93. Nisa

  23 Aralık 2015 at 21:08

  🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼👔

  • Editor

   24 Aralık 2015 at 09:40

   Biz sana kalp göndermeye devam edeceğiz: ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ @Nisa

 94. Şeyma Kalpaklı

  21 Aralık 2015 at 19:40

  babam arasıra yalan söylediğim için şiddet uyguladı ne yapmam lazım yaşamaktan bıktım artık😢😢😭😭

  • Editor

   24 Aralık 2015 at 09:46

   Şeyma, bu durumu bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Şiddeti asla kabul edemeyiz, bunu yapan en sevdiğimiz insan olsa bile. Bizce, önce babanla bu konuyu konuşmayı denemelisin. İstersen ona bir mektup da yazabilirsin. Bu durumun seni üzdüğünü ve ne yaparsan yap şiddeti hak etmediğini anlatabilirsin. Seni sevdiğini ve yaptığı yanlışı fark edeceğini düşünüyoruz. Eğer bunun bir çözüm olmayacağını düşünüyorsan, bize iletisim@cicicee.com ya da editor@cicicee.com adreslerinden ulaşabilirsin. İletişim bilgilerini mail olarak gönderirsen, bu konuda yapabileceklerimizi konuşabiliriz. Sahip olduğun haklardan asla ödün verme. Sana sevgilerimizi gönderiyoruz.❤ @ŞeymaKapaklı

 95. Şeyma Kalpaklı

  21 Aralık 2015 at 19:38

  Özel hayat derken ne gibi birşey bu? Birini sevip onla sevgili olmamız mı çok merak ettim😊

 96. netiye

  16 Aralık 2015 at 19:17

  rıogıjopeophjoejr9hojophohohkotkhtohıttrhtohtohkırtohr0rykrltr0ı

 97. Kürretülayn

  16 Aralık 2015 at 17:26

  Harika fakat bunları kimse yani ebeveynler uygulamıyor.Onlar çocuk diyip geçiyorlar.Anlamazlar diyorlar.Anne baba çocuk benim değil mi?Döverim de severim de diyorlar.Çocuk haklarımı aldı? :((

 98. atilla

  9 Aralık 2015 at 21:32

  bu sayfayı çok sevdim editör harika\r\nhemde çok 😀

 99. atilla

  9 Aralık 2015 at 21:26

  bu benim işime çok yaradı teşekkür ederim 😀

 100. gökhan

  7 Aralık 2015 at 22:52

  çok sevindik senin adına sinem umarız daha iyi alırsın

 101. sinem

  6 Aralık 2015 at 13:13

  Bence gerçekten güzel bir site sayenizde sınavımdan 99 aldım

  • Editor

   9 Aralık 2015 at 17:31

   Teşekkür ederiz Sinem 🙂 Umarız, çocuk haklarını öğrenmişsindir. Unutma çocuk haklarına hem çocuklar hem de yetişkinler sahip çıkmalı. @Sinem

 102. Gökhan

  4 Aralık 2015 at 22:19

  Editör burdasın😁😁😀

  • Editor

   9 Aralık 2015 at 17:22

   😀 Her zaman buradayız @Gökhan

 103. Gökhan

  4 Aralık 2015 at 22:16

  Malsın he derken ne demek istedim bana mal dediysen …😈

  • Editor

   9 Aralık 2015 at 17:22

   Gökhan, biliyorsun, güzel kelimeler kullanıyoruz @Gökhan

 104. Gökhan

  2 Aralık 2015 at 21:19

  Valla ben diğer arkadaşları da seviyom ama editör kadar değildir 💙 pırlanta yurekli 💜 editor

  • Editor

   4 Aralık 2015 at 09:39

   Gökhannn 😀 💜 💜 💜 Ben de seni çok seviyorum, iyi ki varsın 😀 @Gökhan

 105. gökhan

  2 Aralık 2015 at 09:33

  bir daha cicieeden küfür atmayın çünkü adı üstünde ciciee (çocuk hakları)

 106. gökhan

  2 Aralık 2015 at 09:29

  arkadaşlar bence bundan sonra küfür veya kötü\r\nsöz söyleyenlerle arkadaş olmayalım onların sorularında \r\nhiç cevap vermiyelim birdaha küfür atmayın aranızda belki kibar çocuklar var onlarada kötü\r\nörnek vermiş oluyoruz ve bende editör gibi haklı bir insanı böyle küfür eden bir insanı uyarması gayet basit bir olay ve ben bu yüzden de editore katılıyorum ve ben bu nedenle editoru seviyorum editor brnce nisa ve minecraft playere bir şans verelim ve bu sayfadaki arkadaşlarımızla birbirimizi destekleyelim

 107. gökhan

  2 Aralık 2015 at 09:23

  günaydın editor ve diğer arkadaşlarr

 108. gökhan

  29 Kasım 2015 at 15:10

  E ĞLENCELİ\r\nD ENGELİ\r\nİ Yİ\r\nT OK KARINLI\r\nO NLA HER YER NEŞELİ\r\nR ÜYA GİBİ

  • Editor

   2 Aralık 2015 at 10:11

   G üzel ve de akıllı\r\nÖ rnek alır iyi şeyleri\r\nK üfürleri hiç sevmez\r\nH ep söyler tatlı sözleri\r\nA dı baş harflerde saklı\r\nN e kadar tatlıdır kendisi\r\n\r\n:) @Gökhan

 109. hanife

  29 Kasım 2015 at 13:58

  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

 110. EFSA

  25 Kasım 2015 at 17:20

  EDİTOR SEN BURANIN ÜYESİMİSİN HER SORUYA CEVAP BAŞIM ŞİŞTİ Bİ SUS VALLA TABLETİN ŞARJZINI BİTİRDİ YA Bİ ÇENENİ KAPAT VE MERABA BEN EFSA ZATEN YUKARDA GÖRÜYOSUNUZ SOYADIM AYHAN PROJE ÖDEVİME YADIMCI OLDUNUZ TABİ KONUŞMAKLA DEYİL VE DÜN ÖGRETMENLER GÜNÜYDÜ BÜTÜN ÖĞRETMENLERİN GEÇMİŞ ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TEŞEKKÜRLER

  • Editor

   25 Kasım 2015 at 17:25

   😀 Hahahah 😀 Efsa çok eğlencelisin. Bu yazıları biz yazdığımız için, soruları da cevaplıyoruz. Çok konuştuğumuzun farkında değildik 🙁 umarız affedersin. Yardımcı olduğumuza ayrıca çok sevindik. Hem ne güzel bir ismin var. Anlamı nedir? @Efsa

   • sena

    19 Ekim 2016 at 12:08

    çok sağ olun cicicee 🙂 🙂 🙂

   • Editor

    19 Ekim 2016 at 12:43

    Sen de sağ ol Sena 🙂 İyi ki varsın kiiiii 🍒🍒🍒 @Sena

 111. Cansu

  23 Kasım 2015 at 17:47

  Size çok tesekürcuk ederim cicicee:-) iyki varsin:-) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 -_-:-) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  • Editor

   23 Kasım 2015 at 18:07

   Biz de sana çok teşekkür ederiz Cansu, sen de iyi ki varsın 😀 @Cansu

 112. enes

  23 Kasım 2015 at 15:03

  ödevimi sayenizde bitirdim sağolun

  • Editor

   23 Kasım 2015 at 18:08

   Enes, sen de sağ ol 😀 Umarız Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri’ni öğrenmişsindir ♥ @Enes

 113. enes

  23 Kasım 2015 at 15:02

  o olmasa bizi umursamazlar

  • Editor

   23 Kasım 2015 at 18:09

   Enes, biz Cicicee olarak, çocukların haklarını korumaya yine devam ederdik 🙂 @Enes

 114. enes

  23 Kasım 2015 at 15:01

  unıcef iyi ki kurulmuş

  • Editor

   23 Kasım 2015 at 18:09

   Sana katılıyoruz 🙂 UNICEF, tüm dünyada çocukların haklarını korumak için mücadele ediyor @Enes

 115. gökhan

  18 Kasım 2015 at 18:54

  arkadaşlar bu nisa çok gerzek editore çekmiş

 116. kemal buğra

  17 Kasım 2015 at 18:43

  meraba ben çocukum ve ödevime yardımcı oldunuz teşekkür ederim

  • Editor

   20 Kasım 2015 at 17:43

   😀 Kemal Buğra, biz de sana teşekkür ederiz <3 @KemalBuğra

 117. gökhan

  15 Kasım 2015 at 13:34

  arkadaşlar size bir soru sormuştum kürt olanlar varmı aramızda

 118. Ömer

  15 Kasım 2015 at 12:48

  Çok iyi çocuk sözleşmesi 😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

 119. Gökhan

  14 Kasım 2015 at 20:19

  Ha bu arada aramızda kurmanç yanı kürt olan varmı

  • Editor

   16 Kasım 2015 at 18:12

   Gökhan, elbette ki vardır 🙂 Aramızda Kürt, Alman, Türk, Laz, Çeçen, Arap.. bir sürü çocuk var. Hatta uzaylılar bile olabilir 🙂 @Gökhan

   • gökhan

    19 Kasım 2015 at 10:43

    yaw seni seviyorum be editor sen kürtmüsün

   • Editor

    20 Kasım 2015 at 17:40

    Ben de seni seviyorum Gökhan 🙂 Ne demişler, editörün ırkı olmazmış 🙂 @Gökhan

   • Gökhan

    20 Kasım 2015 at 22:29

    Editör sen kürtmüsün✌✌apomusun

   • Editor

    23 Kasım 2015 at 18:13

    Gökhan 🙂 Ne olduğumun ne önemi var 🙂 Seni seviyorum, önemli olan da bu değil mi 🙂 @Gökhan

 120. Gökhan

  14 Kasım 2015 at 20:07

  E ma oğlum okadarda değil

 121. MİNECRAFT PLAYER

  14 Kasım 2015 at 18:13

  o laf nisa içindi üstünüze alınmayın lütfen

  • Editor

   16 Kasım 2015 at 09:31

   Bizi hayal kırıklığına uğrattın. Yorumlarını, utanarak, silmek zorunda kaldık. Hatanı anlamanı ve özür dilemeni umuyoruz. @Nisa, yorumlar için, @MinecraftPlayer adına senden özür dileriz. @Minecraftplayer

 122. gökhan

  13 Kasım 2015 at 19:52

  alooooo

 123. gökhan

  13 Kasım 2015 at 19:39

  bana mı dedin

 124. Nisa

  13 Kasım 2015 at 19:13

  Bunları ye .hatta çok beyenirsen tuvalete kafanı sok ta yeee tuvalette çok var

  • Editor

   16 Kasım 2015 at 18:13

   Nisa, böyle yorumlar yapmayacağına dair söz vermiştin.. Minecraft Player iyi biri. Tanısan, seveceğine eminiz. Senin de iyi biri olduğunu biliyoruz. Güzel şeyler yazmaya devam edeceğinden eminiz. @Nisa

 125. Nisa

  13 Kasım 2015 at 17:08

  Merhaba gökhan ben nisa.yaşıtız.ben de kıbrısta yaşıyorum .woow şaşırtıca,demek sen de brezilyada yaşan ha.kıbrısa hiç geldinmi.,,,,,,,

 126. gökhan

  13 Kasım 2015 at 10:47

  arkadaşlar brezilyada internet çekmiyo bazen gidip geliyo sizle tanışmak istiyorum

 127. esila

  11 Kasım 2015 at 17:51

  çocukların cinsel istismarla ilgili okullarda bilgilendirilmeleri gerekiyo bence devlet bunu zorunlu kılmalı

  • Editor

   16 Kasım 2015 at 18:11

   Esila, kesinlikle haklısın. Böyle bir dersin ilkokulda verilmesi, istismarları önemli oranda etkiler. Bir de, tabii ki suçlulara daha ciddi cezalar verilmesi gerekiyor. @Esila

   • esila

    7 Aralık 2015 at 10:43

    ewet türkiyede adalet yok bence cezalar yeterli değil bu yüzden cinsel istismar çok arttı zaten çocuklar şikayet etse bile sanki çocuk suçlu gibi davranılıyo adalet yerini bulmuyo keşke bizde ki adalet de yabancı ülkelerdeki gibi olsa

 128. gökhan

  9 Kasım 2015 at 19:46

  ezedıwennıma

  • Editor

   16 Kasım 2015 at 18:01

   Gökhan, ne demek istediğini anlayamadık 🙁 @Gökhan

   • gökhan

    19 Kasım 2015 at 10:45

    özürdilerim ben biraz sabırsızımda ağzımdan kürtçe bir laf kaçtı

   • Editor

    20 Kasım 2015 at 17:40

    Önemli değil Gökhan 🙂 Küfürlü konuşmamaya ve güzel kelimeler kullanmaya dikkat etmemiz önemli 🙂

 129. gökhan

  9 Kasım 2015 at 09:30

  adım gökhan soyadım çetin brezilyada yaşıyorum diyarbakırlıyım 5.sınıfa gidiyorum 11 yaşındayım brazil ortaokula gidiyorum özellikle futbol okuluna gidiyorum futbolcuyum\r\nkendimi tanıtmayı unuttum

 130. gökhan

  9 Kasım 2015 at 09:22

  ula bakın şimdi küfür atacam a ağzımı bozmayın

 131. gökhan

  9 Kasım 2015 at 09:08

  heeeeeeeeeeeeeeeyyy

 132. gökhan

  9 Kasım 2015 at 08:43

  la daha düneyin mesajlaşıyordunuz de hadi acele işim var yarın yetiştirmek zorundayım hem zaten biraz sonra okula gidecem

 133. gökhan

  9 Kasım 2015 at 08:37

  arkadaşlaaaaaaaaaaaarrrrrrr duyuyormusunuz siz beni

 134. gökhan

  9 Kasım 2015 at 08:22

  merhaba arkadaşlar ben yeni geldim diyarbakırdan acaba geri kalan 54 madde nerede yardımcı olabilirmisiniz

 135. Ahmet D.

  8 Kasım 2015 at 19:58

  malsın he

 136. MİNECRAFT PLAYER

  8 Kasım 2015 at 11:11

  BUNA BAKIN Acayip komik hahahahhahaha

  • Editor

   4 Aralık 2015 at 09:40

   Acaba nerelerdesin 🙁 Özledik.. @MinecraftPlayer

 137. MİNECRAFT PLAYER

  8 Kasım 2015 at 11:10

  🙂

 138. MİNECRAFT PLAYER

  8 Kasım 2015 at 11:10

  🙂 🙂 &&&&&&&&&&&&))))))))SHUTLHZROYUDOŞGITE76893YH876Y58GH56G

 139. MİNECRAFT PLAYER

  8 Kasım 2015 at 11:08

  E\r\nD\r\nİ\r\nT\r\nÖ\r\nR\r\nSENİN ADIN NE SÖLE BE ARTIK BURADA ÇİFTETELLİ ÇEKİYOZ HORANDA ÇEKECEM ARTIK AZ KALDI ADINIZ NEEEEEE

 140. MİNECRAFT PLAYER

  8 Kasım 2015 at 11:07

  gssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssgssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssgsgsgsgsgsgsgsgsgsgssg cimbom cimbom

 141. MİNECRAFT PLAYER

  8 Kasım 2015 at 11:06

  alla alla alla alla haftaya en iğrenç almanca yazzılısı var eins zwei drei vier fünüf guten tag falan filan ıyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 142. Ahmet D.

  7 Kasım 2015 at 22:00

  sohbet ederiz sen merak etme Nisa

 143. Nisa

  7 Kasım 2015 at 15:55

  Offfff bu sitede çok canım sıkılıyor hiç yorumlarıma cevap vermiyorsun ya

  • Editor

   9 Kasım 2015 at 18:27

   Nisaaaa 🙁 Bütün yorumlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Hem sen yazdığında çok mutlu oluyoruz 🙁 Bazen biraz geç olabiliyor, özür dileriz 🙁 Affet bizi 🙂 @Nisa

 144. Nisa

  5 Kasım 2015 at 18:06

  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝editör takimin ne

 145. Nisa

  5 Kasım 2015 at 17:59

  mmm🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍎🍎🍎🍎🍉🍉🍉🍎🍎🍉🍉🍉🍉🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍍🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍳🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌭🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🌮🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🧀🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍤🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍕🍔🍔🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟 🍝🍝🍝🍝🍝🍝🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🌯🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍣🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍙🍙🍙🍙🍙🍙🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍢🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍘🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍡🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍰🍰🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍮🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍮🍮🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍪🍪🍪🍪🍺🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍪🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍹🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍶🍶🍶🍶🍶🍶🍶🍶🍶🍶🍶🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️🍼🍼🍼🍼🍼🍼🍼🍼🍼🍼🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽🍽

 146. Nisa

  5 Kasım 2015 at 17:55

  Fırın magarınası

  • Editor

   5 Kasım 2015 at 18:52

   Fırın makarnası mı 😀 mmmmmmmm 😀 @Nisa

 147. MİNECRAFT PLAYER

  4 Kasım 2015 at 17:24

  YOK ANNEANNEMİN SAKALI OLSAYDI DEDEM OLURDU

  • Editor

   4 Kasım 2015 at 18:25

   😀 bu espriyi anlayamadık yahu! 🙂 @MinecraftPlayer

 148. MİNECRAFT PLAYER

  4 Kasım 2015 at 17:20

  E\r\n D\r\n İ\r\n T\r\n Ö\r\n R

  • Editor

   4 Kasım 2015 at 18:25

   M❤ \nİ❤ \nN❤ \nE❤ \nC❤ \nR❤ \nA❤ \nF❤ \nT❤ \n\n@MinecraftPlayer

 149. MİNECRAFT PLAYER

  4 Kasım 2015 at 17:19

  :/

  • Editor

   4 Kasım 2015 at 18:24

   :/ Üzgün olmak yok. Bak, biz sen geri döndün diye çok mutluyuz 😀 @MinecraftPlayer

 150. MİNECRAFT PLAYER

  4 Kasım 2015 at 17:18

  ana avrat toplanmışlar wats app grubu kurmuşlar sanki 😀 😀 😀 :D\r\nHAHAHA

  • Editor

   4 Kasım 2015 at 18:23

   MP, daha kibar yorumlar bekliyoruz senden, istediğinde çok nazik biri olabildiğini biliyoruz ❤ @MinecraftPlayer

 151. MİNECRAFT PLAYER

  4 Kasım 2015 at 17:16

  editör senin gerçek adın ne yavvv

  • Editor

   4 Kasım 2015 at 18:22

   MP, nerelerdeydin yahu 🙂 Merak ettik. Sınavların mı vardı 😀 @MinecraftPlayer

 152. meyra

  3 Kasım 2015 at 21:36

  ÇOK\r\n GÜZEL. HARİKA BILGI harika çocuk hakları. … arkadaşlar anlamlı şey yazın bide çok ayıp. ..😀😢😢😡

  • Editor

   4 Kasım 2015 at 18:22

   Meyra, bilgilendirici yorumun için teşekkür ederiz 🙂 Bizi mutlu ettin. Herkesin senin gibi duyarlı olmasını çok isteriz 🙂 Sevgilerimizi yolluyoruz 🙂 Bu arada, ismine bayıldık, anlamı nedir? @ Meyra

 153. Ahmet D.

  3 Kasım 2015 at 20:52

  çok güzel olmuş devamını bekleriz çok teşekkürler çok yardımcı oldu

  • Editor

   4 Kasım 2015 at 18:20

   Nazik yorumun için teşekkür ederiz Ahmet 🙂 Yardımcı olabildiğimize çok ama çok sevindik 🙂 @AhmetD

 154. Nisa

  1 Kasım 2015 at 13:31

  😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛

  • Editor

   3 Kasım 2015 at 18:42

   😀 😀 😀 😀 😀 😀 ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ @Nisa

 155. Nisa

  30 Ekim 2015 at 19:52

  💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌙🌛🌔🌑🌑🌑🌑🌍☘🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋⛑👠👠👠🐌

  • Editor

   3 Kasım 2015 at 18:34

   Dünyanın bütün kalpleri ve öpücükleri sana Nisa 🙂 🙂 🙂 ❤ ❤ ❤ @ Nisa

  • aysel

   28 Mart 2018 at 10:06

   ne yapmışsın lan sen

 156. Nisa

  30 Ekim 2015 at 19:26

  Zaten yapmaycam ki.

  • Editor

   3 Kasım 2015 at 18:31

   😀 Zaten sana güveniyoruz ki ve seni çok seviyoruz ki ❤ 🙂 @ Nisa

 157. Nisa

  29 Ekim 2015 at 13:11

  Merak etme ziyaretçi editör bana gerekli uyarıyı yaptı.sanane.

 158. Nisa

  29 Ekim 2015 at 13:09

  Evet soğudu biz yorganla yatıyoruz .hiç kıbrısa özgü yemekler yedinizmi.size öneririm garavolli çok güzel bir yemektir.belki siz bilmezsiniz. Kıbrısta büyüyen iri salyangozlaer 10,11kere suyu değiserek hasşlanır her defasınd a temiz su ile haslanır ve pistiginde kendiliğinden kabugundan çıkar. Ve sonra istediginiz sosla servis edilir.bir diger yemek benim cok sevdiğim ve oldukca yaygın bir yemek olan molehiya . Yazın uzan saplı iri yapraklı nane gibi bir bitki yapraklarından ayrılarak kurutulur .pişerken içine kırmızı et konur cok lezzetlidir merak ettiyseniz internetten bakın.bir diğer yemek bumbar. Hayvan bağırsağını alıp içine kıyma koyarlar hepsi birbirinden lezzetli ye ye doyman …..

 159. Ziyaretçi

  27 Ekim 2015 at 20:13

  Site çok güzel editorde cok iyi … sitede küfür etmen bi tuhaf Nisa sende kesin hep aynaya bakmayı unutanlardansin ºº

  • Editor

   28 Ekim 2015 at 15:16

   🙂 Güzel düşüncelerin için teşekkür ederiz ❤❤❤ 🙂 Nisa’nın bir daha öyle bir yorum yapmayacağını düşünüyoruz 🙂 @Ziyaretçi

 160. Nisa

  27 Ekim 2015 at 19:54

  Türkiyeye çok gittim . Ama türkiyede yasamadıgıma seviniyorum.

  • Editor

   28 Ekim 2015 at 15:15

   🙂 Nisa, burada havalar soğudu. Orası hala sıcak değil mi 🙂 @Nisa

 161. Editor

  27 Ekim 2015 at 10:10

  Nisa, böyle söylemen bizi çok üzdü. Cicicee’de olumsuz sözcükler kullanmıyoruz @Nisa

 162. Nisa

  25 Ekim 2015 at 20:02

  💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

  • Editor

   27 Ekim 2015 at 10:04

   🙁 🙁 :'( :'( @Nisa

 163. Kardelen

  25 Ekim 2015 at 15:43

  çok teşekkürler çok işime yaradı

  • Editor

   27 Ekim 2015 at 10:01

   Kardelen 💓 Ne güzel bir isim. Biz de sana teşekkür ederiz 🙂 >Kardelen

 164. Nisa

  24 Ekim 2015 at 16:56

  😠😠😠😠😠😠😠😟😟😟😟😟😟😟😟😇😇😇😇😇😇😇😇😡😡😡😡😡😡😡😡😦😦😦😦😦😦😦😏😏😏😏😏😏😏😏😤😤😤😤😤😤😤😤😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😑😑😑😑😑😑😑😑😖😖😖😖😖😖😖😖😈😈😈😈😈😈😈😈😈👲👲👲👲👲👲👲👲👲😆😆😆😆😆😆😆😆😆👿👿👿👿👿👿👿👿👿👳👳👳👳👳👳👳👳😋😋😋😋😋😋😋😋😮😮😮😮😮😮😮😮😮👮👮👮👮👮👮👮👮😷😷😷😷😷😷😷😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬👷👷👷👷👷👷👷👷😎😎😎😎😎😎😎😎😐😐😐😐😐😐😐😐😐💂💂💂💂💂💂💂💂💂💂😴😴😴😴😴😴😴😴😕😕😕😕😕😕😕😕😕👶👶👶👶👶👶👶👶👶😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯👦👦👦👦👦👦👦👦👦😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😶😶😶😶😶😶😶😶👧👧👧👧👧👧👧👧👧👨👨👨👨👨👨👨👨👨😼😼😼😼😼😼😼😼👽👽👽👽👽👽👽👽👩👩👩👩👩👩👩👩🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩👴👴👴👴👴👴👴😿😿😿😿😿😿😿🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👵👵👵👵👵👵👵👵😹😹😹😹😹😹😹😹✨✨✨✨✨✨✨✨👱👱👱👱👱👱👱👱👱😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟👼👼👼👼👼👼👼👼👼👼👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹💫💫💫💫💫💫💫💫💫👸👸👸👸👸👸👸👸👸👺👺👺👺👺👺👺👺👺💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥😺😺😺😺😺😺😺😺😺🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈💢💢💢💢💢💢💢💢💢😸😸😸😸😸😸😸😸😸🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉💦💦💦💦💦💦💦💦💦😻😻😻😻😻😻😻😻😻🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊💧💧💧💧💧💧💧💧💧😽😽😽😽😽😽😽😽😽💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👂👂👂👂👂👂👂👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋💪💪💪💪💪💪💪💪💪👀👀👀👀👀👀👀✋✋✋✋✋✋✋🚶🚶🚶🚶🚶🚶🚶🚶👃👐👃👃👃👃👃👃👃👐👐👐👐👐👐👐👐👐🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃👅👅👅👅👅👅👅👆👆👆👆👆👆👆👆💃💃💃💃💃💃💃💃👄👄👄👄👄👄👄👄👇👇👇👇👇👇👇👫👫👫👫👫👫👫👫👫👫👍👍👍👍👍👍👉👍👉👉👉👉👉👉👉👉👉👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👈👈👈👈👈👈👈👈👈👬👬👬👬👬👬👬👬👬👬👬👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌👭👭👭👭👭👭👭👭👊👊👊👊👊👊👊👊🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏💏✊✊✊✊✊✊✊✊✊☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️💑💑💑💑💑💑💑💑👯👯👯👯👯👯👯👯👯🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇👚👚👚👚👚👚👚👚👚🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑🎽🎽🎽🎽🎽🎽🎽🎽🎽💁💁💁💁💁💁💁💁👒👒👒👒👒👒👒👒👖👖👖👖👖👖👖🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👟👟👟👟👟👟👟👟👘👘👘👘👘👘👘👘💆💆💆💆💆💆💆💆👞👞👞👞👞👞👞👞👞👞👙👙👙👙👙👙👙👙👙💇💇💇💇👡💇💇💇💇💇👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡💼💼💼💼💼💼💼💼💼💅💅💅💅💅💅💅💅💅💅👠👠👠👠👠👠👠👠👠👜👜👜👜👜👜👜👜👜👰👰👰👰👰👰👰👰👢👢👢👢👢👢👢👢👢👝👝👝👝👝👝👝👝👝🙎🙎🙎🙎🙎🙎🙎🙎🙎🙎👕👕👕👕👕👕👕👕👕👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍👔👔👔👔👔👔👔👔👔👔👓👓👓👓👓👓👓👓👓👓👓🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀💕💕💕💕💕💕💕💕💕👣👣👣👣👣👣👣👣👣🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂🌂💖💖💖💖💖💖💖💖💭💭💭💭💭💭💭💭💄💄💄💄💄💄💄💄💞💞💞💞💞💞💞💞💛💛💛💛💛💛💛💛💘💘💘💘💘💘💘💘💙💙💙💙💙💙💙💙💌💌💌💌💌💌💌💌💜💜💜💜💜💜💜💜💋💋💋💋💋💋💋💋💚💚💚💚💚💚💚💚💚💍💍💍💍💍💍💍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💎💎💎💎💎💎💎💎💎💔💔💔💔💔💔💔💔💔👤👤👤👤👤👤👤👤👤👤💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗👥👥👥👥👥👥👥👥👥💓💓💓💓💓💓💓💓💓💬💬💬💬💬💬💬💬💬💬💬💬💬👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙

  • Editor

   27 Ekim 2015 at 10:00

   💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 @Nisa

 165. Nisa

  24 Ekim 2015 at 16:46

  Merhaba!!\r\nBenim adım nisa soy adım küçük.\r\nKuzey kıbrıs türk cumhuriyeti nde yaşıyorum.\r\n10yaşında 5. Sınıfa gidiyorum .\r\nEşref bitlis ilkokulunda okuyorum.\r\nDershane olarak dört işlem eğitim merkezine gidiyorum.inşallah koleji kazanacağım.türkiyede kolejler paralı , burada öyle değil işte .dersanamde bana ödev verdiler.çocuk hakları sözleşmesindeki maddelerden 3nü yaz dediler .😊😊😊.bende buraya baktım buldum.çok işime yaradı teşekkürler ppppppppöööööööppppppppüüüüüüümmmmm😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😘😍😳😰😰😣😩😘😘😘😘😘😘😛😪😛😛😂😝😜😜😜😳😳☺️☺️😊☺️😉😉😍😒😒😘😚😚😚😗😗😙😙😚😚😗😗😗😣😞😁😁😄😄😜😂😃😝😭😀😛😪😳😳😥😄😜😂😃😝😭😀😛😪😊😳☺️😁😰😉😔😅😉😌😓😘😒😩😘😫😞😗😣😨😙😢😱😙😢😱😗😣😨😚😞😫😘😒😩😍😌😓😉😔😅☺️😁😰😊😳😥😀😛😪😃😝😭😄😜😂😄😜😂😃😝😭😀😛😪😊😳😥☺️😁😰😔😔😉😅😌😌😍😓😍😒😘😩😚😞😫😣😗😨😣😣😙😢😱😢😣😨👿😧😦😠😟😇😡😦😏😏😤😧😑😧😖😈👲😈👿👳😈😈😈👿👿😐👦👧👧👶👶😲😲😴😎😴😵😵😕😬😖😵👨😼👽👩🙀💩👴😿💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩👴😿🔥👵🌟🙊🙉🙉🙈💀💀😽💀😽😽😽😽😽😽💤💀😽😻🙊💧😸🙉💦😺🙈💥👸👺💥👼👹💫👱😾🌟🌟😹👵✨✨😿😿🔥😿👴👩🙀💩😼👨😼👽🙀👴😹🙈😻👿😈😟😇😟😠😠😡😏😤😧😑😖😈👲😟😖😦😆👳👿😋😮👮😷😬👷😎😐😐💂😴😕😕👶😵😯👦😶😲😶👧💤💀👋💨✌️👏👂👋💪✋✋🚶👃👐🏃👅👆💃👄👇👫👍👪👈👎👈👬🙌👌🙌🙌👊✊✊🙏🙏☝️💏👭💑💏👭👯🙇👚👚🙊✌️👂👋✋👃👐👆👉👉👍👍👎👈🙌🙏☝️☝️✊✊👊👌👈👉👆👐✋💪✌️👏👏👏👏👏👏👏👋✋✌️👫👪👬👭👭💏💑💑💏👬👬👪👪💃🚶🚶💏💏💏💏💑💑💑💑👪💃🚶💪✌️👂👂💨✌️👏👂👋💪👀✋🚶👃👐🏃👅👆💃👄👇👫👫👍👉👉👎👈👬👫👭🙏👌👭🙌👊🙏💏🙏✊☝️💑✊✊👆👯🙇👚🙆🎩👗🙅🎽👯🙇🙇👚👚🙇🙇👯👚🙇👯🙆🙆🎩👗🎩🙆👗👗🎩🎩🙆🎩👗👗🎩🎩🎩🙅🎽🎽👑👑🙅🎽🙅🙅💁🙋💆💇💅🙎🙍🙍💄👟💼👙👙👙👙👙👙👙💼👜👜👠👜👠👠👠💅💅💅💅💅👛👓👔👔🙍👛👛👛👛👙👙👙👙👘👘👘👘👗👗🎽👖👘👑👑👒🎩👒👗🙋🙆💆👠👒💅👖👞👞👟👞👘💼👙👙👙👙👙👙💼👙👝👞👕👔👓👔👝👠👢👰👕🙍👰👰👰👢👰👰👰👰👰🙍👕👙👙👙👙👜👙👝👓👟👓👖👛👝💼👑👘🎩👕👛👗👜🎩👑👕👒👔💆👡🙋💼👟👝🎽👠🎀💕👣🎀👣🎀💄💖💭💖🌂💘💄💘💌💙💌💋💜💋💚💚💔💚💗💍👥💎👥💬💓💔💞🎀💕👣👣🎀🎀👣👣🌂💭💭💖💄💘💘💛💌💘💙💙💋💋💜💚💍💍❤️💎💎💔👤👤💗👥💬💓💘💖💕🎀👣🎀💕💭💖💭💕🎀💛💎😄😜😂😃😭😭😄😄😄😄😄😄😜😜😜😜😜😜😂😂😂😂😂😃😃😃😃😃😃😝😝😝😝😝😭😭😭😭😭😭😀😀😀😀😀😛😛😛😛😛😛😪😪😪😪😪😀😊😊😳😊😳😳😳😳😳😊😊😊😊😊😊😥😥😥😥😥☺️😁☺️☺️😁😁☺️😁😁☺️☺️😁☺️☺️☺️☺️☺️😁😁😁😁😁😁😁😰😰😰😰😰😰😉😉😉😉😉😉😔😔😔😔😔😔😅😅😅😅😅😅😅😍😍😍😍😌😍😍😍😍😌😌😌😌😌😓😓😓😓😓😘😘😒😘😘😘😒😒😒😒😒😒😩😩😩😩😩😩😚😚😚😚😞😞😚😞😚😞😞😞😞😞😞😫😫😫😫😫😗😗😗😗😣😣😣😣😨😨😨😨😙😙😙😙😢😢😢😱😱😱😱😱😱😱😠😠😠😠😠😠😟😟😟😟😟😟😇😇😇😇😇😇😇😡😡😡😡😡😡😡😡😦😦😦😦😦😏😏😏😏😏😤😤😤😤😤😤😧😧😧😧😧😑😑😑😑😑👲👲👲👲👲😈😈😈😈😈😖😖😖😖😖😈😆👿😆😆😆👿👿👿👿👳👳👳👳👳👳👲👲👲👿👿👳👮👮👮👮👮👮😮😮😮😮😮😮😋😮😮😮😮😮😮😋😋😮😷😬😷😷😷😷😬😬😬👷👷👷👷👷👷😬😷😷😎😎😎😎😎😎😎😐😐😐😐😐😐😐💂💂💂💂💂💂💂💂😴😴😴😴😴😴😴😴😕😕😕😕😕😕😕👶👶👶👶👶👶👶👶😵😵😵😵😵😯😵😵😵😯😯😯😯😯😯😯😯👦👦👦👦👦

  • Editor

   27 Ekim 2015 at 09:57

   Nisa bütün bunları nasıl buldun ❤️ Kuzey Kıbrıs’ı sevmen harika! Peki Türkiye’ye hiç geldin mi @Nisa

 166. Nisa

  23 Ekim 2015 at 20:45

  Minecraft player

  • Editor

   27 Ekim 2015 at 09:51

   Minecraft Player ❤❤❤

  • MİNECRAFT PLAYER

   4 Kasım 2015 at 17:15

   ewt nisa efm

 167. MİNECRAFT PLAYER

  23 Ekim 2015 at 17:17

  ay kız mısınız hep erkek isimleri saydın dediniz ya

  • Editor

   23 Ekim 2015 at 18:34

   🙂 Kaba, o yüzden söylemedik 🙂 Sadece, neden hep erkek isimlerini saydığını anlamadık. @MinecraftPlayer

 168. çiçek

  22 Ekim 2015 at 20:37

  Çok guzel tebrikle tesekkurler

  • Editor

   23 Ekim 2015 at 12:03

   Çiçek ❤ 🙂 Ne güzel bir isim 🙂 Teşekkür ederiz, güzel düşüncelerin için 🙂 @ Çiçek

 169. özlem

  22 Ekim 2015 at 18:21

  ya şu HABİB i susturun yhaa

  • Editor

   23 Ekim 2015 at 12:03

   Şimdi, böyle söylemen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olmadı mı biraz? \n\n13- Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı vardır. Çocukların da başka kişilerin zarar görmemesi için gerekeni yapmaları gerekir.\n\nAynı durum, İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de var. Herkesin düşüncesine saygı duymalıyız. @ Özlem

 170. MİNECRAFT PLAYER

  22 Ekim 2015 at 16:38

  queeen kıraliçeydi galiba kral kim var mı kral hı varmı kral hı hı 😀 😀 🙂

 171. MİNECRAFT PLAYER

  22 Ekim 2015 at 16:37

  Anadolu efes ise ibrahim kutluay

 172. MİNECRAFT PLAYER

  22 Ekim 2015 at 16:36

  Michael jordan

  • Editor

   22 Ekim 2015 at 17:51

   🙂 Michael Jordan’ı kim sevmez! Peki ya Tim Duncan, Tony Parker, Dwayne Wade 🙂 @MinecraftPlayer

 173. MİNECRAFT PLAYER

  22 Ekim 2015 at 16:34

  arda? eren? nerden bilim sadık Abdullah Abuzer kemalettin burak musti alperen abuzittin ?????????????????????????????????

  • Editor

   22 Ekim 2015 at 17:40

   Çok kötü tahminler değil. Hayal gücünü ölçmeye çalıştık. Ancak hep hep erkek isimleri saydın 🙁 Sana bir öneri daha, bu kez video: https://cicicee.com/bizim-ailede-olmaz-toplumsal-cinsiyet-animasyon-film/ @ MinecraftPlayer

   • MİNECRAFT PLAYER

    23 Ekim 2015 at 17:19

    hahahah anladım

   • Editor

    23 Ekim 2015 at 18:33

    Anlayacağını biliyorduk 🙂 @MinecraftPlayer

  • aslı

   6 Ekim 2016 at 18:46

   bütün yavrularımızı dinledim artık ne yapacağım bilmiyorum. Acaba sızlatan ötemize başlıyorsunuz buraya girdiyseniz

   • Editor

    17 Ekim 2016 at 11:38

    Aslı yorumun çok tatlı 🙂 ama sızlatan ötemize başlıyorsunuz derken ne demek istediğini anlayamadık 🙁 @Aslı

 174. MİNECRAFT PLAYER

  22 Ekim 2015 at 16:31

  kara kalem bide boya kalemi

  • Editor

   22 Ekim 2015 at 17:50

   Harika 🙂 Keşke yaptığın çalışmaları bize de göndersen.. Cicicee’de de yayınlardık 🙂 Göndermek istersen, bakman gereken yer şurada: https://cicicee.com/yaz-ciz @MinecraftPlayer

 175. queeen

  21 Ekim 2015 at 17:16

  cok guzel bir site 7. sınıfa gidiyorum hala cocuk hakkı yazdırıyor ama bu sayfayı cok begendim cok guzel yapmıssınız cok acıklayıcı nasıl olsa 18 yasına kadar cocugum ;:)

  • sashj

   21 Ekim 2015 at 17:55

   lan ne hava ation mkkk bende 7ye gidiom heheh veled

   • Editor

    21 Ekim 2015 at 18:16

    Sashj, niçin böyle yazdığını anlayamadık ama bu yorumu görmek bizi çok üzdü. Kullandığımız sözcüklere dikkat etsek ve kötü cümleler kurmaktansa, içimizdeki iyiliği çoğaltmaya çalışsak, hepimiz daha mutlu olmaz mıyız sence de? @ Sashj

   • kemal buğra

    17 Kasım 2015 at 18:45

    editör bu sashj\r\n niye böyle saygısızlık ediyor??!?!

  • Editor

   21 Ekim 2015 at 18:11

   🙂 Queeen, güzel yorumun için teşekkür ederiz. Biz de çocuk haklarını sıklıkla okuyoruz ve daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü, çocuk haklarını korumak yetişkinlerin de görevidir. Bu nedenle, herkesin çocuk haklarını çok iyi öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 🙂 @Queeen

 176. MİNECRAFT PLAYER

  20 Ekim 2015 at 18:52

  EWT BASKETBOL SAHASI NBA NIN SAHASIYLA AYNI BEN GELİŞMİŞ TEKNİKLER MÜHENDİSİ YADA PROF BASKETBOLCU OLMAK İSTİYORUM

  • Kayaali

   20 Ekim 2015 at 20:28

   Aferim sana

   • Kayaali

    20 Ekim 2015 at 20:56

    Offffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff of

   • Editor

    21 Ekim 2015 at 18:08

    Kaya Ali, canın neden sıkıldı :/ @Kayaali

  • Editor

   21 Ekim 2015 at 18:08

   Belki ikisini birden olursun 🙂 Hayalleri büyük tutmak gerekir 🙂 @MinecraftPlayer

 177. MİNECRAFT PLAYER

  20 Ekim 2015 at 18:50

  HEM RESİM YARIŞMASI DEĞİLMİŞKİ FİLM FESTİVALİ BENİM O KONULAR HİÇ BECREMEM YAAA @ EDİTÖR 😀 😀

  • Editor

   21 Ekim 2015 at 18:07

   Kaba, bu film festivali kapsamında yapılan resim yarışması. Çocuk Hakları Film Festivali var Mayıs’ta. Festivali için, kısa film, resim ve fotoğraf yarışması düzenleniyor. @MinecraftPlayer

 178. MİNECRAFT PLAYER

  20 Ekim 2015 at 18:46

  yarışmaya katılamam sabah basketbol kursu öğlen etüt ders okuma falandı filandı6yı buluyo üzülmedin dimi editör yani katılamıyacam

  • Editor

   21 Ekim 2015 at 18:06

   🙁 Bu kadar yoğun olduğunu bilmiyorduk. Ama resim yapmak seni hem dinlendirir hem de hayal gücünü genişletir 🙂 Yarışmaya katılmayacak olsan da ara sıra resim yapmayı sürdürmelisin 🙂 @MinecraftPlayer

 179. MİNECRAFT PLAYER

  20 Ekim 2015 at 17:37

  nerde

 180. MİNECRAFT PLAYER

  20 Ekim 2015 at 17:37

  yani şimdiye kadar korsan gemisi bakugan beyblade ve uğur böceği çizdim profça

  • Editor

   21 Ekim 2015 at 18:05

   Vay canına 🙂 Nasıl çizdin peki? Karakalem mi yoksa pastel, sulu boya ya da guaj gibi boyalar ile mi? Çok merak ettik 🙂 @MinecraftPlayer

 181. MİNECRAFT PLAYER

  20 Ekim 2015 at 17:36

  editör gerçek adın ne

  • Editor

   21 Ekim 2015 at 18:04

   Kaba, belki sen tahmin edebilirsin 🙂 İlk ipucu: 4 harfli 🙂 @MinecraftPlayer

 182. MİNECRAFT PLAYER

  20 Ekim 2015 at 17:34

  gölgelrin efendisi saftirik avantia korku kulübü suç ve ceza tom sawyer çok severim bu kitapları

 183. MİNECRAFT PLAYER

  20 Ekim 2015 at 17:32

  yoruyor ama özel okul işte ne yapıcan

  • Editor

   21 Ekim 2015 at 17:59

   Üstesinden geleceğine eminiz ❤ @ MinecraftPlayer

 184. MİNECRAFT PLAYER

  20 Ekim 2015 at 17:31

  kapalı takımı var çok iyi basketbolsuz bir dünya düşünemem

  • Editor

   21 Ekim 2015 at 17:58

   Basketbol ❤❤❤ En sevdiğin NBA oyuncusu kim peki @MinecraftPlayer

   • MİNECRAFT PLAYER

    22 Ekim 2015 at 16:39

    Michael jordan

 185. mira

  20 Ekim 2015 at 15:42

  Çoooook işime yaradı,emeği geçen herkese teşekkürler..👏👏☺👏👏👏

  • Editor

   21 Ekim 2015 at 17:53

   Mira 🙂 Biz de sana teşekkür ederiz, güzel yorumun için 🙂 👏👏👏 @Mira

 186. Muhammed

  19 Ekim 2015 at 18:22

  Abi çok işime yaradı sağol

 187. MİNECRAFT PLAYER

  19 Ekim 2015 at 17:06

  EDİTÖR SENİDE OKULUMA DAVET EDERİM ADANA GÜNDOĞDU KOLEJİ BASKETBOL SAHASI MÜTİŞ GÖRDÜĞÜMDE AĞAZIM 10 METRE AÇIK KALDI TABAN KANADA DAN GHİTİRİLME NBA NIN SAHASIYLA AYNI SÜPER DÜŞÜN SEN BU ARADA GERÇEK ADIN NE

  • Editor

   20 Ekim 2015 at 09:34

   😀 😀 😀 Ağzın 100 metre açık mı kaldı 😀 😀 Kapalı saha mı yoksa açık mı 🙂 Bir de okulununun basketbol takımı var mı 🙂 ve ve ve sen basketbol oynamayı seviyor musun? Çok çok merak ettik 🙂 @ MinecraftPlayer

 188. MİNECRAFT PLAYER

  19 Ekim 2015 at 17:04

  ÖDEV BİTTİ GEÇENKİ ÖDEVDEN 100ALDIM SAOLUN GÜNDE 2 SAAT KİTAP OKUMAK 3 SAAT DRES ÇALIŞMAK VE 500 SORU ÇÖZMEK İYİMİ 🙁

  • Editor

   20 Ekim 2015 at 09:32

   Vay canına 🙂 2 saat kitap okumak, 3 saat ders çalışmak ve 500 soru çözmek seni çok yormuyor mu 🙂 Bizce, önemli olan çok çalışmak değil, düzenli çalışmaktır 🙂 Ama kitap okuyor olmana çok sevindik. Acaba en çok hangi yazarı sever Minecraft Player ya da Kaba 🙂 @ MinecraftPlayer

 189. MİNECRAFT PLAYER

  19 Ekim 2015 at 16:59

  EWT KARŞINIZDA ANDRİANA LİMAYI BİLE GERÇEK HALİNDEN DAHA GÜZEL ÇİZİN ÇOCUK VAR BİRAZ SAYGILI PROF. RESİMCİ İÇİN 😀 😀 🙂

  • Editor

   20 Ekim 2015 at 09:30

   Yoksa yoksa katılacak mısın yarışmaya 😀 😀 ❤ @ MinecraftPlayer

 190. MİNECRAFT PLAYER

  19 Ekim 2015 at 16:57

  LA BURA WATSS APA DÖNDÜ LAAA:D:D:D:D

  • Editor

   20 Ekim 2015 at 09:30

   🙂 Evet, biraz öyle oldu 🙂 Yazdıklarına bazen, ertesi gün cevap verebiliyoruz, kusura bakma olur mu 🙂 Whatsapp kadar hızlı olacağız yakında 🙂 @ MinecraftPlayer

 191. MİNECRAFT PLAYER

  19 Ekim 2015 at 16:56

  AY YİNE KÜFÜR BOŞVER YA

  • Editor

   20 Ekim 2015 at 09:29

   Niçin küfürlü konuşulduğunu hiç anlamıyoruz 🙁 @ MinecraftPlayer

 192. MİNECRAFT PLAYER

  19 Ekim 2015 at 16:56

  ÇOCUK DOĞRU SÖLÜYO ALKIŞ Bİ SİZ KAN KANSERİ OLASYDINIZ HABİB GİBİ GÖT GİBİ AĞLARDINIZ

  • Editor

   20 Ekim 2015 at 09:28

   Evet, haklısın. Ama güçlü olmak ve ‘iyi insan’ olmaktan asla vazgeçmemek gerekmiyor. Elimizdekilerin kıymetini bilmemiz çok önemli, değil mi? @ MinecraftPlayer

 193. MİNECRAFT PLAYER

  19 Ekim 2015 at 16:53

  AŞIĞIM MİNECRAFTA DEDE

  • Editor

   20 Ekim 2015 at 09:27

   🙂 Senin Minecraft dünyanı görmeyi çok isteriz 🙂 @ MinecraftPlayer

 194. MİNECRAFT PLAYER

  19 Ekim 2015 at 16:53

  KABA İDİ ADIM HATIRLADIN MI

 195. MİNECRAFT PLAYER

  19 Ekim 2015 at 16:52

  EDİTÖR SENİN İÇİN ADIMI DEĞİŞTİRDİM SÖZ KÜFÜR YOK

  • Editor

   20 Ekim 2015 at 09:35

   😀 Sahi mi 😀 Bugün aldığım en güzel haber oldu bu 😀 İyi ki varsın ❤❤❤ @ MinecraftPlayer

 196. kaba

  19 Ekim 2015 at 16:50

  anladınız SSSSSSSSS————EEEEEEEEE ——————–…………………… :D:D ….=(X):D:D

 197. kaba

  19 Ekim 2015 at 16:32

  oooooooooooooooooo resim mi editör o zaman bana başvurun be prof. resim noktası KABA 😀

  • Editor

   19 Ekim 2015 at 18:23

   🙂 Kaba 🙂 Biz senin bu yarışmaya katılmanı çok isteriz 🙂 Neler yapabileceğini çok merak ediyoruz 🙂 @ Kaba

 198. kaba

  19 Ekim 2015 at 16:30

  haaahahahahahhahhah şaka yaptım be 😀 ama gerçekten işime yarıyor bu site TŞK:D

  • Editor

   19 Ekim 2015 at 18:23

   Bizi mutlu ediyorsun 🙂 @ Kaba

 199. kaba

  19 Ekim 2015 at 16:29

  tm yine geldim \r\nhadi bismillah

  • Editor

   19 Ekim 2015 at 18:22

   Ahh, kaba hoş geldin 🙂 Seni özlemiştik 🙂 Söylediğin gibi daha çok çalışıyoruz. 🙂 Ya sen nasılsın? @ Kaba

 200. muhammet krhsn

  19 Ekim 2015 at 10:05

  sağol cicicee ödevden 100 aldım

  • Editor

   19 Ekim 2015 at 18:20

   Sen de sağ ol Muhammet 🙂 Umarız bütün haklarını çok iyi öğrenmişsindir 🙂 @ MuhammetKrhsn

 201. berfin

  18 Ekim 2015 at 18:25

  acaba ÇHS ne demek biliyo musunuz ? bi de ndn bazı maddeler birleşik

  • Editor

   19 Ekim 2015 at 09:00

   Berfin, ÇHS, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk harflerinden oluşan kısaltma. Birbiriyle ilgili olan maddeler ise birleştirilmiş. Örneğin, 25 ve 26.maddeler birbirini tamamladığından dolayı, birleşik olarak yazılabiliyor. 🙂 @ Berfin

 202. nisanur

  16 Ekim 2015 at 18:55

  Benim ödevim vardı ve ödevim yardım ettiğiniz için teşekkürler 🙂

  • Editor

   19 Ekim 2015 at 09:01

   🙂 Rica ederiz Nisanur, yardımcı olduğumuza çok sevindik 🙂 @ Nisanur

 203. hamitkaplan

  16 Ekim 2015 at 16:01

  😀

 204. hamitkaplan

  16 Ekim 2015 at 16:00

  Teşekkürler 🙂

 205. hamitkaplan

  16 Ekim 2015 at 15:59

  Sağolun :]

 206. hamitkaplan

  16 Ekim 2015 at 07:18

  Tabi yazarım

  • Editor

   16 Ekim 2015 at 09:04

   Yaşasın 😀 ❤❤❤ @ HamitKaplan

 207. Çağan

  15 Ekim 2015 at 21:57

  Editör abi çok sağol bunları yazacağım ve gerisini bulamadım 🙂 Neysebu bilgilerin devamınu dilerim

  • Editor

   16 Ekim 2015 at 09:07

   Çağan, kalan maddeler çocuk haklarının uygulanışıyla ilgili olduğu için yer almıyor. İstersen, https://cicicee.com/cocuk-haklarina-dair-sozlesme/ buraya da bakabilirsin. Bu arada, editörün abi olduğunu da nereden çıkardın 😀 ❤❤❤ @ Çağan

 208. muhammet krhsn

  15 Ekim 2015 at 21:50

  çok güzel sağol cicicee

  • Editor

   16 Ekim 2015 at 09:02

   Sen de çok sağ ol Muhammet 🙂 <3 @MuhammetKrhsn

 209. hamitkaplan

  14 Ekim 2015 at 19:47

  Teşekkürler ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ yeni kayıt oldum artık yazarım

  • Editor

   15 Ekim 2015 at 14:42

   İyi ki kayıt oldun 🙂 Hep yaz 😀 ❤❤❤ @ hamitkaplan

 210. Hamit KPLN

  14 Ekim 2015 at 19:34

  Teşekkürler ederim sizde iyiki varsınız ♥♥♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

  • Editor

   15 Ekim 2015 at 14:42

   🙂 Biz teşekkür ederiz sana, bu güzel yorumlar için 🙂 İyi ki, iyi ki varsın ❤ @ HamitKpln

 211. Hamit KPLN

  14 Ekim 2015 at 19:33

  Hayatım boyunca hiç bu kadar güzel site görmedim sizi seviyorum cicicee ♥♡♥♡♥

  • Editor

   15 Ekim 2015 at 14:41

   🙂 “Hayatım boyunca bu kadar güzel yorum görmedim” Biz de seni seviyoruz Hamit 🙂 ♥ ❤ ❥ @ HamitKpln

 212. Heyo

  14 Ekim 2015 at 19:24

  Cok yararlisinoz bazi cocuklarin sorunlarinada yardim ediyorsunz ayni zamanda. Ben 12 yaşindayim ve hicbir sorunum yok sizin bu cocuklara yardim etmeniz beni cok mutlu etti. Bu arada odevime yardim ettiniz tesekkurler

  • Editor

   15 Ekim 2015 at 14:44

   Heyo, çocukları çok çok çok seviyoruz.. Keşke hepsine, bütün çocuklara yardım edebilsek.. Umarız hep harika bir hayatın olur ve seni üzecek hiçbir sorun yaşamazsın. Güzel düşüncelerin için teşekkür ederiz 🙂 ❤ @Heyo

 213. İsimsiz kahraman 🙈

  13 Ekim 2015 at 22:09

  İyiki yazilmis bu bu olmasa baska hic diger sayfalarda bulamadim editor allah razi olsun 👍👏😊

 214. İsimsiz kahraman 🙈

  13 Ekim 2015 at 22:08

  Cok isime yaradi yazanin emegine saglik allah razi olsun

  • Editor

   14 Ekim 2015 at 09:32

   🙂 İşine yaraması bizi çok çok mutlu etti 🙂 Teşekkür ederiz @İsimsizKahraman

 215. volkan

  13 Ekim 2015 at 20:28

  en güzel site bu

  • Editor

   14 Ekim 2015 at 09:31

   Volkan 😀 Teşekkür ederiz güzel yorumun için ❤ @ Volkan

 216. Hamit KPLAN

  13 Ekim 2015 at 19:29

  Sizi çok seviyorum tekrar tekrar teşekkür ediyorum seni seviyorum cicicee

  • Editor

   14 Ekim 2015 at 09:31

   Hamit 🙂 Biz de seni çok seviyoruz 🙂 İyi ki varsın 🙂 @HamitKplan

 217. Hamit KPLAN

  13 Ekim 2015 at 19:27

  Teşekkür ederim ödevi çok yardımcı oldu teşekkürler <3 <3

  • Editor

   14 Ekim 2015 at 09:30

   Hamit 🙂 Rica ederiz 🙂 Yardımcı olmamız bizi çok mutlu etti <3 <3 <3 @ HamitKplan

 218. Ahenk demirald

  13 Ekim 2015 at 18:59

  Sizden nefret ediyorum

  • Editor

   14 Ekim 2015 at 09:29

   Ahenk, \nKeşke seninle tanışsak ve nefretini sevgimizle değiştirsek. Biz seni seviyoruz. @AhenkDemirald

 219. tuğba

  13 Ekim 2015 at 16:33

  çok güzel çok saolun 100 aldımm…

  • Editor

   14 Ekim 2015 at 09:39

   Çok mutlu olduk Tuğba 🙂 Umarız sahip olduğun hakların tümünü de öğrenmişsindir 🙂 @ Tuğba

 220. kaba

  12 Ekim 2015 at 16:59

  ödevimi bitirdim saolun şimdi daha çok çalışın lan 😀

  • Editor

   15 Ekim 2015 at 12:05

   Elbette 🙂 Hep daha çok çalışacağız. Ama ‘lan’ kelimesini sevmiyoruz. 🙁 @ Kaba

 221. kaba

  12 Ekim 2015 at 16:55

  hepsi güzel hatta süper bunu ödevimde kullanıcam:D 😀 😀 😀 yararı olabilir ama neyseki 45.maddeden sonrasını sormuyo yoksa sizi ……………………………………… neyse yararı dokundu+aldım öel okulda okuyomda agk

 222. kaba

  12 Ekim 2015 at 16:52

  hmmmm notu okudum tamam pardon birden sinirlendim

  • Editor

   14 Ekim 2015 at 09:37

   Evet, sinirlendiğini fark ettik 🙂 Neyse ki çabuk fark ettin ❤ Yine de böyle küçük şeyler için sinirlenmesen daha iyi olmaz mı 🙂 @ Kaba

 223. kaba

  12 Ekim 2015 at 16:49

  büyük hakları yok onlar dışlansın çocuklar daha önemli

  • Editor

   14 Ekim 2015 at 09:36

   Büyükler için de aslında İnsan Hakları var. Hiçbir çocuk ve hiçbir insan dışlanmamalı. Hiçbir hayvan, hiçbir canlı.. @ Kaba

 224. sevda

  10 Ekim 2015 at 20:37

  BU SİTEYİ KURANLARA SONSUZ TEŞEKKÜRLER BU ARADA ÖDEVİM 15TANE MADDE YAZMA

  • Editor

   13 Ekim 2015 at 17:27

   🙂 Sevda 🙂 Biz de bu güzel yorum için sana sonsuz teşekkür ederiyoruz 🙂 @ Sevda

  • İsimsiz kahraman 🙈

   13 Ekim 2015 at 22:12

   Sevda sen necip fazildami okuyon ayni odev benim var :d 😂👀

 225. sevda

  10 Ekim 2015 at 20:35

  EVET BENCE ÇOCUKLAR BU YAZIYI OKUMALILAR HAKLARINI BİLMELİLER YAPANLARDAN RİCAM BU KONUYU BİRAZCIK OLSADA BU KONUYU YAYGINLAŞTIRMAKTA FAYDA VAR MESALA BROŞÜR DAĞITA BİLİRLER AMA BU DA YETERLİ BUNU HAZIRLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM ÖDEVİME YARDIMCI OLDUNUZ :)))))))))))

  • Editor

   13 Ekim 2015 at 17:27

   Sevda, çok haklısın. Önerilerin için de teşekkür ederiz. Umarız Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri’ni herkesin öğrenmesini sağlamayı başarırız 🙂 @ Sevda

   • kemal buğra

    17 Kasım 2015 at 19:03

    babamın bana dediği gibi, aslansın 😀 ödevime yardımcı oldun teşekkürler

   • Editor

    20 Kasım 2015 at 17:43

    🙂 Teşekkürler Kemal Buğra. Yardımımızın dokunmuş olması bizi çok mutlu etti 🙂 @KemalBuğra

 226. çocuk hakkıı

  9 Ekim 2015 at 12:30

  lütfen cevap verin

  • Editor

   9 Ekim 2015 at 13:31

   Cevap. 🙂 @ ÇocukHakkıı

 227. çocuk hakkıı

  9 Ekim 2015 at 12:30

  çok iyi bi site süper yaa :DDDDD

  • Editor

   9 Ekim 2015 at 13:31

   😀 sen de süpersin yaa 😀 @ÇocukHakkı

 228. Utku

  8 Ekim 2015 at 16:16

  Ödev 16. Maddeydi Kısa Olduğunu Görünce Bir An Sevindim 🙂 (BU ARADA ÇOK GÜZEL BİR SİTE :D)

  • Editor

   9 Ekim 2015 at 13:33

   Biz de bu yorumu görünce çok sevindik 🙂 @ Utku

 229. TalhaPolat

  7 Ekim 2015 at 10:42

  🙂

  • Editor

   7 Ekim 2015 at 10:53

   ❤ ❥ ❣ @ TalhaPolat

 230. TalhaPolat

  7 Ekim 2015 at 09:46

  sağolun ödevime çok yardımcı oldu

  • TalhaPolat

   7 Ekim 2015 at 10:17

   nbr pnp

   • Editor

    7 Ekim 2015 at 10:53

    İyiyiz Talha, senden naber? 🙂 @ TalhaPolat

  • Editor

   7 Ekim 2015 at 19:43

   Rica ederiz Talha 🙂 Ödevine yardımcı olmak, bizi mutlu etti 🙂 @ TalhaPolat

 231. TalhaPolat

  7 Ekim 2015 at 09:44

  Ödevime çok yardımcı oldu sağol editör sağol cicice sitesi ödevimi hemen bitirdim

  • Editor

   7 Ekim 2015 at 19:43

   Sen de sağ ol Talha, güzel yorumların için ❤ ❥ ❣ 🙂 @ TalhaPolat

 232. bilinmeyen

  16 Eylül 2015 at 20:18

  Tamam siz bügün burdan yazın ben yarın telefonu yazacağım

  • Editor

   17 Eylül 2015 at 17:28

   Merhaba, geç yazdığımız için bizi affet lütfen. Bazı kurumlarla iletişime geçip, sana nasıl destek verebileceğimizi konuştuk. Bize bilgilerini vermeye ne dersin? Bu sürecin güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde yürüyeceğinden emin olabilirsin. Biz ve görüştüğümüz kurumlar bu konuda çok dikkatli. Bize numaranı ya da mail adresini yazabilirsin. Seninle doğrudan iletişime geçmeyi ve okullar açılmadan bir çözüm bulmayı istiyoruz.\n0212 238 86 00 numaralı telefondan arayabilir ya da editor@cicicee.com adresine mail gönderebilirsin. \nLütfen kendine dikkat et. Sana sevgilerimizi gönderiyoruz. @Bilinmeyen

  • Editor

   23 Eylül 2015 at 13:32

   Nasılsın? Seni merak ettik. Umarız bayramın çok iyi geçer. Bize yazmanı umutla bekliyoruz. Sevgilerimizle @Bilinmeyen

 233. bilinmeyen

  14 Eylül 2015 at 15:45

  Merhaba ben Annem Annanem kalıyoruz ama şimdi annem bizi evde istemiyo 11 yaşına kadar bana annanem baktı ama artık evde istenilmiyoruz gidicek bir yerimiz yok okulum da başlıcak nerden yardım alabiliriz ?

  • Editor

   15 Eylül 2015 at 19:20

   Sana yardım edebilmek için bazı araştırmalar yapıyoruz. Yarın yani 16 Eylül’de sana geri dönüş yapacağız. İstersen, sana ulaşabileceğimiz bir telefon numarasını bize iletisim@cicicee.com adresi ile mail atabilirsin ya da bizi direkt olarak arayabilirsin. Bizim için çok değerlisin. Güçlü olmaya devam et. Sana kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. @Bilinmeyen

   • bilinmeyen

    16 Eylül 2015 at 19:14

    Burdan atsanız

   • Editor

    16 Eylül 2015 at 19:33

    Sana neler yapman gerektiğini buradan da yazacağız. Ancak daha hızlı yardım almanı sağlamak için, bize telefon numaranı ya da sana ulaşabileceğimiz bir numarayı yazman çok çok iyi olur. Seni tüm kalbimizle kucaklıyoruz. @Bilinmeyen

 234. Üzgün kullanıcı

  26 Temmuz 2015 at 16:07

  Ben birşey sormak istiyorum.Daha 13 yaşındayım ve babam kendi çalıştığı yere bizide götürüp çalıştırıyor bu fabrika işi değiş bi prodeksüyon işi ve ben gitmek istemiyorum.Arkadaşlarım oyun oynamak için yada gezmek için vb. şeyler için dışarı çağardığında çıkamıyorum ve onların işe gitmeyip oynamasını kıskanıyorum. Bazı arkadaşlarımda neden gittiğimi merak ediyor sonuçta evde bilgisayar var be bir çok çocuk bilgisayarda güzel vakit geçirebiliyor artık.ŞİMDİ ASIL SORUMA GELİCEK OLURSAK BENİM 13 YAŞINDA İŞE GİTMEME GİBİ BİR HAKKIM VARMI KENDİ İSTEĞİMLE DEĞİL SONUÇTA.Fazla bir maddi sıkıntımızda yok. Cevaplarsanız sevinirim teşekkürler .)

  • Editor

   27 Temmuz 2015 at 11:19

   Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 32. maddesine göre, çocukların oyun oynaması bir haktır ve yetişkinler gibi çalıştırılması yasaktır. Belki bu konuyu babanla konuşarak, bir çözüm oluşturabilirsin. Arkadaşlarınla birlikte oyun oynamak ya da sahip olduğun vakti istediğin gibi değerlendirmek için, babana çalışmak yerine, farklı şeyler yapmak istediğini söyleyebilirsin. Unutma ki, doğru iletişim, sorunları çözmek için en etkili yöntemdir. Babanla konuşarak kendini iyi bir şekilde anlatamayacağını düşünüyorsan, ona bu konu ile ilgili bir mektup da yazabilirsin. Umarız, baban senin isteklerine öncelik verir ve bir sonraki yorumunu Üzgün Kullanıcı olarak değil, Mutlu Kullanıcı olarak yaparsın 🙂 @ÜzgünKullanıcı

 235. şimal nur demir

  21 Temmuz 2015 at 14:43

  🙂

  • Editor

   22 Temmuz 2015 at 15:14

   ❤ @ŞimalNurDemir

 236. şimal nur demir

  21 Temmuz 2015 at 14:40

  sağolun

  • Editor

   22 Temmuz 2015 at 15:14

   Sen de sağ ol Şimal 🙂 ❤❤❤ @ŞimalNurDemir

 237. şimal nur demir

  21 Temmuz 2015 at 14:39

  teyzem bana zorla yemek ye diyordu açtım burayı okudum vazgeşti saolun

  • Editor

   22 Temmuz 2015 at 15:14

   Şimal, bunu duymak bizi çok mutlu etti 🙂 Biz de teyzene teşekkür ederiz. Ancak unutma ki, sağlıklı olmak ve büyüyebilmek için dengeli ve düzenli beslenmen çok önemli. Eminiz buna dikkat ediyorsundur 🙂 @ŞimalNurDemir

 238. bilinmeyen

  11 Temmuz 2015 at 00:33

  benim annem beni hep dövüyo bende haklarımı araştırdım ama annemide seviyorum kendimi de annem tarafından sevilmiyo hisediyorum

  • Editor

   14 Temmuz 2015 at 18:40

   Senin çok sevilmeyi hak ettiğinden eminiz. Ama önce sen kendini çok sevmelisin. Şiddet hayatımızda asla olmamalı. Özellikle de çocukların hayatında. Hep sevgi olmalı. Belki annene, çocukların en çok sevgiye ihtiyaç duyduğunu ve hayatımızda şiddete yer olmadığını sen anlatabilirsin. Canın istediği zaman bize yorum yazabilir ya da mektup gönderebilirsin. \r\n\r\nBiz seni çok seviyoruz. @bilinmeyen

 239. okan

  27 Mayıs 2015 at 23:12

  Ailemden şiddet görüyorum bu hangi maddeye aykırı geliyor ? 15 yaşındayım…

  • Editor

   29 Mayıs 2015 at 08:47

   Okan, şiddet, çocuk haklarının ve insan haklarının tüm maddelerine aykırı bir durumdur. Çocuk Hakları Sözleşmesi 34. maddesi: “Çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilemez.” \n\nBu durumu rehber öğretmeninle konuşur musun? Unutma, biz senin yanındayız, bu konuda ve her konuda. @Okan

 240. elif demir

  22 Mayıs 2015 at 00:23

  bence güzel ama çocuk hakları bildirgesinin önsözünüde kısa bir şekilde yazsaydınız iyi olurdu

  • Editor

   22 Mayıs 2015 at 08:50

   Elif, haklısın. En kısa sürede güncelleyeceğiz 🙂 @ElifDemir

 241. zeynep beyza elibol

  19 Mayıs 2015 at 19:13

  ödevim için çok yardımcı oldunuz…\r\nteşekkür ederim 🙂

  • Editor

   20 Mayıs 2015 at 16:10

   Zeynep, rica ederiz 🙂 Yorumun için de biz teşekkür ederiz 🙂 @ZeynepBeyzaElibol

 242. Ece

  12 Mayıs 2015 at 17:47

  Çok sağolun benim ödevim için çocuk hakları gerekiyordu . Her sayfaya baktım ama en iyisi buradaydı çok teşekkürler …

  • Editor

   13 Mayıs 2015 at 17:50

   Ece, yardımcı olduğumuza çok sevindik. Biz de güzel yorumun için sana teşekkür ederiz 🙂 @Ece

 243. busra

  12 Mayıs 2015 at 16:44

  ne var yazdım yaz işte

  • Editor

   13 Mayıs 2015 at 17:51

   Büşra, ne demek istediğini anlamadık 🙁 @Busra

 244. ErDem AsLan

  7 Mayıs 2015 at 19:33

  evet yazarım 🙂

 245. ErDem AsLan

  6 Mayıs 2015 at 19:34

  daha demin kayıtlı deyildim kaydoldum siteniz çok güzel\r\n:)

  • Editor

   7 Mayıs 2015 at 17:55

   Hoş geldin Erdem 🙂 Beğenmene çok sevindik 🙂 Kayıt olduğuna göre artık sık sık yazarsın 🙂 @ErDemAsLan

 246. erdem

  6 Mayıs 2015 at 19:16

  çok güzel olmuş bunu yaz dıgınız için teşekürler 🙂

  • Editor

   7 Mayıs 2015 at 17:54

   Erdem, beğenmene çok sevindik 🙂 Yorum yaptığın için biz de teşekkür ederiz 🙂 @Erdem

 247. melike

  5 Mayıs 2015 at 18:33

  Editor abi siz cok güzel yazmışsınız ama bunlara herkes uymuyor

  • Editor

   6 Mayıs 2015 at 09:40

   Melike, editörün neden “abi” olduğunu düşündün? 🙂 Çocuk haklarından birçok kişinin haberi yok maalesef. Bu nedenle, çocuk hakları ile ilgili bilgilerini başkalarına da aktarmalısın Melike 🙂 @Melike

 248. ahmet

  3 Mayıs 2015 at 21:19

  çok teşekkür ederim projeme çok yardımcı oldu…

  • Editor

   6 Mayıs 2015 at 09:47

   Rica ederiz Ahmet, başarılar diliyoruz sana 🙂 @Ahmet

 249. nazım boylu

  20 Nisan 2015 at 17:00

  çok yardımcı oldu teşekkürlerrr….

 250. hivdanur

  20 Nisan 2015 at 16:59

  çok güzel bir site

 251. eda

  14 Nisan 2015 at 21:59

  çokk beğendim

  • Editor

   16 Nisan 2015 at 10:30

   🙂 Teşekkür ederiz eda @Eda

 252. nur

  14 Nisan 2015 at 17:41

  geriye kalan maddeleri nerden bulabilirim ????

  • ekin

   8 Aralık 2015 at 14:18

   herkese merhaba nur sordugun soruya cevap vericeğim internette çocuk hakları diye yazınca çıkar diye düşünüyorum

 253. Alper ZEYTİN

  5 Nisan 2015 at 11:05

  Bu çocuk haklarını birde büyüklere sorun uyan varmı

  • Editor

   6 Nisan 2015 at 17:37

   Alper, ne yazık ki, çocuk hakları birçok ülkede uygulanmıyor. Çoğu ülkede ise doğru uygulanmıyor. Ancak çocuk haklarının tam anlamıyla, tüm dünyada uygulanması ve çocukların özgür ve eşit yaşamaları için sonuna dek mücadele edeceğiz. AlperZeytin

 254. Melih Gökçel

  1 Nisan 2015 at 23:07

  Eyvallah kardesim senin sayende projeden 100 aldim. Sagolasin

  • Editor

   2 Nisan 2015 at 14:59

   Rica ederiz Melih 🙂 yüksek not alman bizi mutlu etti, umarız çocuk haklarını tam olarak kavramana yardımcı olmuşuzdur 🙂 @MelihGökçel

 255. enes gökalp

  31 Mart 2015 at 19:29

  hemde çocuk haklarını süper yazmışsınız

  • enes gökalp

   31 Mart 2015 at 19:32

   ben malım

   • enes gökalp

    31 Mart 2015 at 19:33

    özür dilerim

   • Editor

    1 Nisan 2015 at 10:20

    Enes, böyle söylemen bizi üzdü. Bütün çocuklar harikadır, bunu asla unutmamalısın. @EnesGökalp

  • Editor

   1 Nisan 2015 at 10:20

   🙂 Çünkü çocukları çok seviyoruz 🙂 İyi ki varsınız ♥♥♥ @EnesGökalp

 256. enes gökalp

  31 Mart 2015 at 19:26

  lütfen yeni şeyler eklemeye devam edin

  • Editor

   1 Nisan 2015 at 10:21

   Enes, elbette yeni yazılar, haberler, yarışmalar ve çocuklarla ilgili tüm yazıları eklemeye devam edeceğiz. Merak ettiklerini ya da Cicicee’de görmek istediklerini sen de bize iletebilirsin 🙂 @EnesGökalp

 257. enes gökalp

  31 Mart 2015 at 19:25

  sizi çooook seviyorum editörüm

  • Editor

   1 Nisan 2015 at 10:22

   ♥♥♥ Enes, biz de seni çok seviyoruz. Yorumlarını okuyunca çok mutlu oluyoruz. Lütfen sen de bize yazmaya devam et, olur mu? (: @EnesGökalp

 258. şeyma

  30 Mart 2015 at 20:01

  tüm sitelere baktım ama en iyisi bu.Çokkkkkkkkkkk teşekkür ederim

  • Editor

   1 Nisan 2015 at 10:12

   🙂 Şeyma, biz de teşekkür ederiz düşüncelerini bizimle paylaştığın için 🙂 @Şeyma

 259. ırmak

  17 Mart 2015 at 20:38

  çocuk hakları korunmalıdır ocuğa şiddet yasaktır

 260. reg aip ün!ü /can$el soysal

  5 Mart 2015 at 13:45

  çocuklar yarının büyüğüdür !!!!!!!

 261. regaip ün!ü /cansel soysal 8a

  5 Mart 2015 at 13:39

  çocuk hakları korunmalıdır onları korumak herkesin görevidir

  • Editor

   5 Mart 2015 at 18:08

   Haklısın Regaip. Çocuk haklarını savunmak hem çocukların hem de büyüklerin görevi. @RegaipÜnlü

   • emir

    26 Ekim 2015 at 19:58

    ödevime çok yardımcı oldu

   • Editor

    27 Ekim 2015 at 10:10

    Çok sevindik 🙂 😀 @ Emir

   • ilayda

    29 Ekim 2015 at 12:39

    cicicee çok teşekkür ederim sosyal bilgiler ödevime çok yardımcı oldu tekrar ve tekrar çok teşekkürler CİCİCEE

 262. zeynep

  1 Mart 2015 at 14:11

  Çok işime yaradı emeği geçen herkeze teşekkürler

  • Editor

   2 Mart 2015 at 10:54

   Zeynep, işine yaradığına sevindik. Umarız yeni bilgiler öğrenmene katkı sağlamışızdır. Yorumun için biz de teşekkür ederiz. @Zeynep

   • Taha

    10 Ekim 2016 at 15:05

    Tek büyüklermi olcak

   • Editor

    17 Ekim 2016 at 12:34

    Nasıl yani 🙂 @Taha

  • nisanur

   6 Kasım 2015 at 20:41

   Aynen öyle zeynepcim emeği geçen herkese teşekkürler

   • Editor

    9 Kasım 2015 at 18:27

    😀 Nisanur <3 @Nisanur

   • hande

    6 Aralık 2015 at 13:10

    Bence mükkemmel olmuş .çocuk haklarıyla ilhili dınavım vardı ve sayenşzde 100 aldım 🙂

   • Editor

    9 Aralık 2015 at 17:31

    Harikaaaa 😀 @Hande

   • Aysima

    11 Ekim 2016 at 20:46

    Ayy çok beğeniyore Ayy bayılıyor cook güzelyurt anlıyor anlamiyore

   • Editor

    12 Ekim 2016 at 17:54

    Hahahahah 😀 Aysima 😀 Biz de bu yorumu çok beğiniyore ve mutluluktan bayılıyore <3 @Aysima

 263. yunus sami gül

  27 Şubat 2015 at 10:37

  tabi ki şakaydı biz çocukların haklarını bütün büyükler korumalıdır

  • Editor

   27 Şubat 2015 at 12:37

   Yunus Sami, haklısın. Ancak çocukların kendi haklarını bilmeleri de çok önemli. Her çocuk haklarının farkında olmaları ve haklarını savunmalı. @YunusSamiGül

  • elif

   13 Ekim 2015 at 16:16

   bencede

 264. yunus sami gül

  27 Şubat 2015 at 10:30

  hiç büyüklere hak yazmamışlar bizde insan değil miyiz

  • Editor

   27 Şubat 2015 at 12:33

   Yunus Sami, büyükler için de insan hakları var 🙂 @YunusSamiGül

  • batuhan

   20 Ocak 2016 at 16:00

   cunku Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri \r\n yunus sami gül maalesef 🙁

  • Sıla Nur

   11 Ekim 2016 at 16:54

   Çocuklarin yetiskinlerden daha onemli haklari vardir cunku gelecegin yetiskinleri cocuklar olacaktir

   • Editor

    17 Ekim 2016 at 12:43

    Çok haklısın Sıla. Bu nedenle herkes çocuk haklarına sahip çıkmalı. @SılaNur

 265. HABİB

  13 Aralık 2014 at 23:03

  ben kan kanseriyim bizim için bişey yokmu sanki biz İNSAN değiliz ……

  • Editor

   25 Aralık 2014 at 10:13

   Merhaba;\nDünya Lösemili Çocuklar Haftası var kan kanseri hastalar için. Şuradan bakabilirsiniz: https://cicicee.com/gercek-kahramanlar-12-uluslararasi-losemili-cocuklar-haftasinda/ Umarız tedaviniz en iyi şekilde devam eder. Tüm kalbimiz sizlerle..

   • ARDA XX

    4 Ekim 2016 at 14:43

    ne kadar seysiniz ya 47 tane cocuk hakı var mı ben 54 tane bliyom

   • Editor

    6 Ekim 2016 at 09:00

    Ne kadar neyiz Arda? 🙂 Haklısın, Çocuk Hakları Sözleşmesi, 54 maddeden oluşuyor. Ancak yazıdaki notu gözden kaçırmış olmalısın. Senin için buraya bırakıyoruz 🙂 \n\nNOT: Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmenin bundan sonra 54’e kadar devam eden maddeleri, sözleşmenin devletler tarafından nasıl imzalanacağı, onaylanacağı ve yürütüleceği ile ilgilidir.\n\n@ArdaXX

  • özlem

   22 Ekim 2015 at 18:19

   manyakmısın sen ya bütün haklara göre yasalar vardır

   • Editor

    23 Ekim 2015 at 12:02

    Özlem, bu biraz kaba ve yanlış bir cevap olmamış mı 🙁 Habib, zaten o yorumda şaka yapmıştı 🙁 @ Özlem

   • masal

    11 Mayıs 2016 at 20:36

    ayyyyyyy ezikler

  • Emin Pro

   28 Eylül 2016 at 20:38

   lan 1 den 45’e kadar yazdım zaaaa XD 😀

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir