Kategorisiz

Çocuk Vakfı Çocuk Ödevi Duyurusu

• Türkiye’de çocuk algısının neden olduğu toplumsal sarmallar nasıl çözülebilir?
• 0-18 yaş çocuk grubunun sağlıklı büyüme ve sağlığını korumadaki eşitsizlikler nasıl önlenebilir? ( Yaşama ve Sağlığımı Koruma Hakkı )
• Örgün eğitimde yapısal, yönetsel ve zihniyet değişimini sağlayacak felsefi bir paradigma hangi öncüllere dayanmalıdır? ( Gelişme Hakkı )
• Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ile çocuk olguları arasında nasıl ilişki kurulabilir? ( Korunma Hakkı )
• Çocuğu ilgilendiren her konuda çocuk görüşünü almak amacıyla, Türkiye’de çocuğun özne durumuna gelmesi nasıl gerçekleşebilir? ( Katılım Hakkı )
( Çocuklar İçin Demokrasi )
• Çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlendiği bir Türkiye’ye ve Dünyaya nasıl ulaşabiliriz? ( Ayrımcılığın Önlenmesi )
• Çocuk hak ihlalleri, istismarı, çocuk yoksulluğu ve çocuğa karşı işlenen suçlardaki artışa karşın Türkiye’de ve Dünyada Çocuk sorunları niçin çözülemiyor ve erteleniyor?
• Yeni hazırlanacak Anayasa’da çocuklarla sözleşme imzalanması ve bütün yasaların çocuk haklarıyla uyumlu duruma getirilmesi için toplumun katılımına hazır mıyız? ( Medeni, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Haklar )
• Türkiye’de ve Dünyada çocuk dostu bir medya düzeni kurulabilir mi?
• Çocuk hakları temelinde çocuk politikası hayal mi gerçek mi?
• BM Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edildiği 20 Kasım 1989’dan bu yana Dünya Çocuk Sorunları azaldı mı çoğaldı mı?
• Birleşmiş Milletler Örgütü ve Küresel Dünya Sistemi’nin çocuk sorunlarına yönelmesi ve Türkiye’nin Dünya Çocuk Hareketi’ne katkısı hangi düzlemde gerçekleşebilir?

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir