Anne Baba Okulu

Çocuklara Özgüven Kazandırma Yolları

Çocuklara özgüven duygusunun kazandırılması, yetişkinlik dönemlerini de önemli ölçüde etkiliyor. Çocuğun kendi hayatına dair fikir sahibi olması, sosyal ilişkilerini yönlendirebilmesi ve kendine güven duyması için ebeveynlerin çocuklarla olan ilişkilerinde doğru adımlar izlemeleri gerekiyor.

Çocukların büyürken çevrelerinde en fazla anne ve babalarını görmeleri, onları rol model olarak seçmelerine ortam hazırlıyor. Dolayısıyla çocuklar, özgüven konusunda da ebeveynleri örnek alır. Çocuğunuzun özgüveni yüksek bir birey olarak yetişmesi için, sizin de kendinize güven duymanız ve çocuğunuza bunu yansıtmanız önem taşır.

Başarısız Olduğunda Yanında Olun

Çocukların değer kavramını başarı üzerine oturtmaması çocuk psikolojisi açısından olduğu gibi, özgüven açısından da oldukça değerli bir tutum. Çocuğun eğitim hayatında, sosyal ilişkilerinde ya da ilgilendiği farklı alanlarda başarısız olabileceğinin kabullenilmesi gerekiyor. Çocuğun başarısız olması durumunda, çocuğun özgüvenini sarsmadan ona yol göstererek ve sorunlara birlikte çözüm arayarak çocuğun hem kendine hem de size duyduğu güvenin artmasını sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun Sorumluluklarını, Onun Yerine Siz Üstlenmeyin

Özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek için, çocuğun yapmak istediği ya da yapması gereken bir işi, onun yerine başkalarının yapmaması gerekir. Son derece önemli olan bu tutum yerine, çocuğun zorlandığı ödevlerin ya da kişisel bakımının sizin tarafınızdan yerine getirilmesi, çocuğun kendine daha az güven duymasına yol açar.

Çocukların Özgüvenini ArtırmaÇocuklarınızın Fikrini Alın

Çocuğun duygularına önem vermek, onu dinlemek ve anlamaya çalışmak, özgüveninin artmasını sağlar. Çocuğunuzun eğitim hayatı, ilgilendiği alanlar ya da yakın çevresiyle ilgili düşüncelerini dinlemeniz ve sık sık çocuğunuzun fikirlerini almanız, özgüveninin yükselmesini sağlar. Günlük yaşamda verdiğiniz küçük kararlarda çocuğunuza da danışmanız ve onun fikirlerini uygulamanız, çocuğun kendini hem değerli hissetmesini hem de özgüveninin yükselmesini sağlar.

Özgüveni yüksek ve hem kendisine hem de çevresine değer veren çocuklar yetiştirebilmek için, çocuğunuza hem onu sevdiğinizi hem de ona saygı duyduğunuzu hissettirmenin son derece önemli olduğunu unutmayın.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.