Çocuk Gelişimi

Çocuklarda Baş Ağrısı ve Migren

Ataklar halinde ortaya çıkan, zonklayıcı özellikte, bulantı-kusma ve baş dönmesi yaratan, ışık ve sese karşı duyarlılığın artmasıyla, görmeye ilişkin bozuklukların eşlik edebildiği, toplumda yaygın olarak görülen bir baş ağrısı tipi olan migrenin sadece yetişkinlerde olduğu düşünülür; ancak küçük yaştaki çocuklarda da görülen migren, okul çağındaki çocukların performansını ve günlük yaşamdan zevk almalarını etkiler.

Central Hospital’dan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ, çocuklarda baş ağrısına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, migren konusunda bilgiler verdi.

Kız çocuklarında baş ağrısı 2 kat daha fazla görülüyor

Çocuklarda yüzde 3-10 oranında görülen migren okul çağına gelene dek kız ve erkek çocuklarda eşit oranda görülse de ergenlik çağı ile birlikte kız çocuklarında iki kat daha sık ortaya çıkıyor.

Çocuğun baş ağrısını tanımlaması anne-baba için kaygı verici olabileceğinden ağrının özellikleri, ortaya çıkış ve seyrinin ayrıntıları, eşlik eden bulguların değerlendirilmesi, fiziki ve nörolojik muayene, laboratuar tetkikleri ve gerekiyorsa MRI, BBT gibi görüntüleme yöntemleri ile ağrının olası sebeplerine yaklaşmak mümkün olabilir.

Huzursuzluk, mide bulantısı ve kusma ağrı habercisi olabilir

Çocuklarda migren ağrısı öncesinde huzursuzluk, kendini kötü hissetme, mide bulantısı ve kusma görülebilir. Migren ağrısı çocuklarda, erişkinlerden farklı olarak, başın tümünde hissedilebilir ve 2 saatten kısa sürebilir. Uyku ihtiyacına yol açabildiği gibi, ağrı uyku ile de düzelebilir.

Migrenin genetik olduğu düşünülüyor

Migren; çocuklarda araç tutması,baş dönmeleri ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Açlık, yüksek ses, parlak ışık, sıcak-soğuk değişiklikleri, bazı gıdaların alımı ya da psikolojik stresin migren ağrısını tetikleyebileceği de bilinmektedir. Çocuğun anne veya babasında, ya da her ikisinde görülen migren varlığı, ağrıya genetik bir yatkınlık sağlayabilir.

Çocuğun düzenli egzersiz yapması, migren ataklarını önleyebilir

Doktorun verdiği önerilere ve ilaçlara uymak, gerekli durumlarda kullanmak için çocuğun yanında ilaç bulundurmak tavsiye edilir. Çikolata, kola gibi gıdalardan uzak durmak, gürültülü müzik dinlemek, bilgisayarda uzun süre vakit geçirmek gibi migreni başlatan faktörlerden uzak kalmak ağrıların sıklığını azaltmak bakımından önemlidir. Çocuğun düzenli olarak egzersiz yapması da, stresi azaltarak migren ataklarını önleyebilir.

Her baş ağrısı migren midir?

Çocukta baş ağrısı şikayeti varsa öncelikle beynin tümoral ve damarsal hastalıkları, sistemik veya enfeksiyona bağlı hastalıklar, göz bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar, okul veya aile içi sorunların olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bu sebepler haricinde ise migren ya da gerilim tipi ağrılardan söz edilebilir.

Depresyon ve kaygı bozukluğu da migreni tetikleyebilir

Çocuklarda hem migren hem de gerilim tipi baş ağrıları bir arada görülebilir. Depresyon ve kaygı bozukluğu doğrudan migreni tetikleyebilir. Okulda veya aile içinde yaşanılan sorunlar da baş ağrılarını tetikleyebilir. Bu durumlardan hangisinin baş ağrısına sebep olduğu ancak uzman doktorlar tarafından belirlenebilir.

Tanı için ailenin baş ağrısı notları önemlidir

Çocuğun baş ağrısı olduğunda ailenin alacağı; tarih, çocukta ağrıyı başlatan neden, ağrının geliş zamanı, tipi, nerede olduğu, şiddeti, süresi, nasıl geçtiği, okul, ders ya da aktiviteleri engelleyip engellemediği, ağrı kesici kullanılıp kullanılmadığı gibi notlar tanı koymada, izlemede, tedavinin değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Bu bilgileri değerlendiren uzman hekim, neler yapılması gerektiği konusunda aileye önerilerde bulunabilir.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.