Anne Baba Okulu

Çocukların Karakter Gelişiminde Okulun Etkisi

Çocuğun yaşadığı aileden sonra, kişilik ve karakter gelişimindeki en büyük etkiye sahip olan okul, çocuğun özgüven gelişimi, bakış açısı, sosyal becerileri, birey olma bilinci gibi birçok noktada etkiler.

Zihinsel, duygusal ve bedensel gelişiminin en hızlı olduğu dönemlerde okul öncesi eğitime ya da ilkokula başlayan çocuklar, öğretmenlerinden, diğer öğrencilerden, okul çevresinden ve okulun çocuklara aşıladığı bakış açısından önemli ölçüde etkiler. Çocuklara sadece akademik anlamda katkı sağlamayan okullar, çocukların duygusal gelişimi üzerinde de oldukça etkilidir.

Disiplinli ve baskıcı bir öğretmen, çocuğun özgüven gelişimini olumsuz olarak etkileyerek, hayat boyu kendine güven duymayan bireyler yetişmesine yol açabilir. Buna karşın, çocuğun kendine ve çevresine saygı duyması gerektiğini iyi bir şekilde aşılayan bir öğretmen; kendine, çevresine ve doğaya saygı duyan bireylerin yetişmesini sağlayabilir.

Öğretmenlerin yanı sıra, okulun genel politikaları, sahip olduğu olanaklar ve ders işleme yöntemleri de çocuk gelişiminde de önemli bir yere sahiptir.Çocuk Gelişimi ve Okul

Okulun Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Özgürlük, sorumluluk, benlik kavramı, saygı duyma, dayanışma gibi birçok önemli değer çocuğa okul döneminde kazandırılır. Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde, çocukların kendini sevme, sorumluluklarının bilincinde olma ve çevresine saygı duyma gibi özellikleri belirginleşir.

Çocukların akademik başarısını ve yeterlilik ile yeteneklerini önemli ölçüde etkileyen eğitim kurumları, karakter ve kişilik gelişiminde de önemli role sahip olduğundan, okul seçiminde dikkatli olmak büyük önem taşımaktadır. Gerek okul öncesi eğitim, gerekse temel eğitimde çocuklara yanlış bakış açısı kazandırabilecek okulların tercih edilmemesi ve çocukların hem kişisel hem de akademik olarak başarılı olmasını sağlamak için okul seçimine detaylı bir araştırma yaptıktan sonra karar vermek gereklidir.

1 Yorum

1 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.