Foto Galeri

Cumhuriyet Bayramı Fotoğrafları

Cumhuriyet Bayramı fotoğrafları coşkuyla kutladığımız bu milli bayramın görkemini yansıtıyor. İşte birbirinden güzel Cumhuriyet fotoğrafları.

29 Ekim 1923’te ülkemizde Cumhuriyet ilan edilmiştir. 29 Ekim ulusal bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını, 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olarak coşkuyla kutlarız. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlanan milli bir bayram.

Cumhuriyet Ne Demektir?

Cumhuriyet, hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.

Türkiye’de Cumhuriyetin İlanı

29 Ekim 1923 günü gerçekleşen meclis oturumunda Mustafa Kemal Atatürk‘ün hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti’nin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlenmiştir.

Cumhuriyet, Türk Devrimi’nin bir parçasıdır; diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bir siyasal inkılap hareketidir.

“29 Ekim 1339 (1923) tarih ve 364 sayılı Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun” ile 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu’nun altı maddesinde (1, 2, 4, 10, 11 ve 12. maddeler) değişiklik yapılmış; birinci maddesi şu şekilde değiştirilmiştir:

“Hâkimiyet, bilâkaydü şart Milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin şekl-i Hükûmeti, Cumhuriyettir”.

Anayasanın diğer maddelerinde yapılan değişiklikler ile cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulmuş; Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçileceği öngörülmüş; hükûmetin kuruluş usulü değiştirilmiştir. Hükûmetin kuruluş şeması bakımından meclis hükûmeti sisteminden vazgeçilerek parlamenter sisteme geçilmiştir.

Cumhuriyet yönetiminden önce, Osman Bey tarafından 1299’da Söğüt’de kurulan Osmanlı İmparatorluğu vardı. Osmanlı’da imparatorluğun başındaki kişiye ‘padişah’ denirdi. Bugün ise artık Türkiye cumhuriyet ile yönetilmektedir.

Birbirinden Güzel Cumhuriyet Bayramı Fotoğrafları

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.