Belirli Gün ve Haftalar

Cumhuriyet ile İlgili Sözler

Cumhuriyet ile ilgili sözler arıyorsanız dünyadan ve Mustafa Kemal Atatürk’ten derlediğimiz sözleri sayfamızda bulabilirsiniz.

Atatürk’ün Cumhuriyet ile İlgili Sözleri

 • Cumhuriyet fazilettir.
 • Cumhuriyet, ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür; cumhuriyet erdemdir.
 • Türk ulusunun yaradılışı ve alışkanlıklarına en uygun düşen yönetim, cumhuriyet yönetimidir.
 • Cumhuriyet, düşünce özgürlüğünden yanadır. İçten geldikçe ve doğru yoldu bulundukça her düşünceye saygı duyarız. Türün inançlar bizce saygıya değer.
 • Bizim ulusumuz kökten demokrattır. Kültürünün, geleneklerinin en derin geçmişe özgü evreleri bunu doğrular; pekişir.
 • Yeni Türk devleti bir halk devletidir; halkın devletidir.
 • Hükümet ulustur ve ulus hükümettir. Artık hükumetle ulus arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır.
 • Benim önemsiz bedenim bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuzluğa kadar yaşayacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyeti, yalnız iki şeye güvenir:Biri ulus kararı, öteki acıklı ve güç koşullar içinde dünyanın beğenilerine hak kazanan ordumuzun kahramanlığı.

Atatürk’ün Özlü Sözleri

 • Cumhuriyet; düşünür, bilgili, kültürlü, sağlam vücutlu ve yüksek karakterli koruyucular ister.
 • Önemle ve ciddiyetle derim ki, Türkiye Cumhuriyeti, kutsal tanıdığı bağımsızlığını ve egemenliğini savunmada hoşgörülü olamaz.
 • Öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti sizden düşüncesi özgür, vicdanı özgür, irfanı özgür kuşaklar ister.
 • Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.
 • Türkiye Cumhuriyeti, safsatalarla, mevcudiyetini, istikbalini tehlikeye bırakmaz.
 • Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.
 • Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir.
 • Cumhuriyet, ahlaki fazilete dayanan bir idaredir.
 • Türkiye Cumhuriyeti, cihanda ,işgal ettiği mevkiiye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.
 • Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.
 • Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
 • Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya da müktedir olacaktır.
 • Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.

Atatürk’ün Cumhuriyet Mesajları

 • Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
 • Hükumetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.
 • Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.
 • Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.
 • Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.
 • Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.
 • Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun bireyleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de o kadar güçlü olur.
Cumhuriyet Bayramı Fotoğrafları

Dünyadan Cumhuriyet ile İlgili Sözler

 • Demokrasi, halkin halk tarafindan, halk için yönetimidir. Lincoln
 • En iyi hükümet, bize kendi kendimizi yönetmesini ögreten hükümettir. Goethe
 • Cumhuriyet, erdemli insanlarin yönetimidir. Montesquieu
 • Cunhuriyet ile cehalet, ikisi ayni yerde barinamaz. Lamartine
 • Halk yöneticilere, yöneticiler de yasalara saygi duyduklari zaman, toplum iyi yönetiliyor demektir. Aristipper
 • Özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara ancak Cumhuriyet yaraşır. George Washington
 • Cumhuriyet; ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur. Seneca
 • Cumhuriyet yönetimi altında yaşayan, bilgece özgürlüğe alışkın halk yalnızca hür olmamış, hür olmayı hak etmiştir. Jean-Jacques Rousseau
 • ‘Cumhur’ halk demektir. Cumhuriyet de halkın kral olduğu devlettir. Jean-Jacques Rousseau
 • Bizim cumhuriyetimiz farklıdır; Ortadoğu’da gerçek bir evrimin neticesinde ortaya çıkmıştır. Biz meşrutiyeti, meclisi, anayasayı denedik. Cumhuriyet için konvansiyonel bir meclis oluşturduk, bir harp yaptık ve bütün bunların sonunda cumhuriyeti kurduk. İlber Ortaylı
 • Bütün cumhuriyetlerde, ortaya çıkan her yeni bir meselede birtakım eski kanunlar yürürlükten kalkar, yerine başkaları konur. Machiavelli
 • Merkeziyetçi bir cumhuriyet kıyafet değiştirmiş bir monarşidir. Gustave Le Bon
 • İyi bir yurttaş için Cumhuriyet’ten daha değerli bir şey olamaz! Charles Dickens

Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir