MK dergisi çocuklara yaşamın her kesitinden bilgiler vererek, çocukları içinde yaşadıkları toplumdan ve dünyadan haberdar etmektedir. Dergi içeriği sinema, pop dünyası, bilgisayar, oyunlar ve güncel yaşamdan oluşur.