Yaratıcı Çocuklar Derneği olarak, öğrencilerimizin çeşitli alanlarda bilgi edinecekleri, yaratıcılıklarını, becerilerini geliştirecekleri, farklı teknikleri öğrenecekleri, etkinlik duyurularına ulaşacakları, yaşadıkları şehirle ilgili haberleri, röportajları, hayallerini ve başarılarını paylaşacakları, bilmece bulmaca ile eğlenerek öğrenecekleri aylık “e-dergi” mizin ilk sayısını Mart 2013’te yayınlamaya başladık.

Öğrencilerinizin plastik sanatlar, sahne sanatları, bilim, tasarım, müzik, karikatür, fotoğraf, çevre, edebiyat ve spor konularındaki çalışmalarının ve başarılarının okulunuzun adı ile birlikte “e-dergi”mizde yer almasını istiyorsanız başvuru formunu eksiksiz doldurarak info@yaraticicocuklardernegi.org adresine gönderebilirsiniz.

Dergiyi okumak için: www.edergimiz.com