Eğlenceli Bilgiler

Doğal Afetler

İnsanların fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara uğramasına sebep olan, normal hayat akışını ve eylemlerini durduran veya kesintiye uğratan doğa olaylarına doğal afet denir.

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğaya ihtiyaçları vardır. İnsanlar zaman içinde doğada var olan kaynakları değerlendirmenin yanı sıra, bazılarını da değiştirmiştir. Özellikle bilinçsizce yapılan değişiklikler, doğadaki dengenin bozulmasına ve çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Doğal AFetler

Görsel: cckids.weebly.com

Deprem: Yer kabuğundaki kırılma ve çatlaklar nedeniyle aniden ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak, geçtikleri hat boyunca yer yüzeyini sarsmasına deprem denir.

Depremin oluşumunu, deprem dalgalarının yerküre içindeki yayılma şekillerini, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili tüm konuların incelenmesini gerçekleştiren bilim dalına ‘sismoloji’ denir.

Sel:  Bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmi olarak su altında bırakan, ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına sel denir. Akarsu, göl veya deniz gibi büyük su kütleleri bazen çok fazla su ile yüklenir ve yatağından taşarak sele neden olur.

Heyelan/Toprak Kayması: Bol yağış alan bölgelerde, eğimli arazilerde yağan yağmurları emen toprak, kayganlaşarak, üzerinde bulunduğu yüzeyden kaymaya başlar. Bu olaya heyelan ya da toprak kayması denir.

Çığ: Genellikle bitki örtüsü olmayan dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde toplanmış olan kar kütlesinin, çeşitli iç veya dış kuvvetlerin etkisi sonucunda başlayan bir ilk hareket ile tetiklenmesiyle, yamaçtan aşağıya doğru hızla kaymasına çığ denir.

Erozyon:  Toprak üzerindeki verimli tabakanın, rüzgar ya da akarsu gibi etkenler sonucunda taşınması sonucunda verimliliğini kaybetmesine erozyon denir. Erozyon, çölleşme tehlikesi doğurur.

Doğal afetlerden korunmak üzere insanların bilinçlendirilmesi sağlanarak, gerekli tedbirler alınabilir.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.