Eğlenceli Bilgiler

Doğu Anadolu Bölgesi – Türkiye’nin Bölgeleri

Doğu Anadolu Bölgesi, adından da anlaşılacağı üzere, Türkiye’nin doğusunda yer alır. Yüzölçümü bakımından en büyük bölgedir.

Doğu Anadolu Bölgesi, kuzeyde Karadeniz Bölgesi, batıda İç Anadolu Bölgesi, güneyde ise Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile komşudur.

Doğu Anadolu Bölgesi

Görsel: tr.wikipedia.org

Doğu Anadolu Bölgesi’nin İklimi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sert bir karasal iklim hakimdir. Türkiye’de iklim bakımından en zorlu şartara sahip olan bölgedir. Kışları çok sert ve karlı geçer. . Türkiye’de yükseltinin en fazla, yeryüzü şekillerinin en engebeli olduğu bölgedir. Bölgede görülen iklim ve yeryüzü şekilleri ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemektedir. İklimin çok sert olmasından dolayı sanayi gelişmediği için Türkiye’de dışarıya göç veren bölgelerin başında gelir Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü bu bölgede bulunur.

Doğu Anadolu Bölgesi Tarım Faaliyetleri

İklim ve yeryüzü şekilleri bakımından cetin şartlara sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde ürün çeşidi ve üretim oranı azdır. Ağırlıklı olarak arpa ve buğday gibi tahıllar yetiştirilir. Bölgede yetiştirilen ve ihraç edilen en önemli ürün kayısıdır. Tarım alanları sınırlı olduğu için bölge halkı küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa yönelmiştir. Özellikle yaz yağışlarının görüldüğü Erzurum-Kars platosunda büyükbaş hayvancılık ve arıcılık gelişmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine en büyük katkılarından biri canlı hayvan satışı ve hayvan ürünleridir.

Doğu Anadolu Bölgesi

Görsel:afetokulu.com

Doğu Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yeryüzü şekilleri ve iklimin etkisiyle ulaşım imkanları sınırlıdır. Bu sebeple, sanayi yeterince gelişmemiştir. Ağrılıklı olarak, tarım ürünlerini ve hayvansal ürünleri değerlendiren tesisler vardır.

Doğu Anadolu, Türkiye’de maden çeşitliliğinin ve rezervinin en fazla olduğu bölgedir. Ne var ki, bu madenler bölgedeki olumsuz iklim koşulları ve coğrafi şartlar nedeniyle yeterince işletilememektedir. Bölgede çıkarılan demir gibi madenlerin büyük bir kısmı Zonguldak Ereğli Demir Çelik ya da İskenderun Demir Çelik Fabrikaları’nda işlenmektedir.

Doğu Anadolu, su ve linyit gibi doğal kaynakları sayesinde elektrik enerjisinin en fazla üretildiği bölgedir. Türkiye’nin toplam elektrik üretimindeki payı %35’dir. Bölgenin elektrik üretim merkezleri; Elazığ’daki Keban ve Malatya’daki Karakaya hidroelektrik santralleri ile Kahramanmaraş’taki Afşin-Elbistan Termik Santrali’dir.

Yorumları Göster

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir